Σημερινή

Δευτέρα, 25/03/2019
RSS

Αξιολόγηση του επενδυτικού περιβάλλοντος

| Εκτύπωση | 23 Δεκέμβριος 2018, 18:01 | Του Κωνσταντίνου Καλλή

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Κύπρος, ως εξωγενής οικονομία, επηρεάζεται σημαντικά από την πορεία των οικονομιών των χωρών με τις οποίες συνδέεται επιχειρηματικά, αλλά και γενικότερα από την κατάσταση στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Πέραν των προκλήσεων που ενδεχομένως να δημιουργούνται μέσα από τις διάφορες ανακατατάξεις, αλλαγές και μεταβλητότητα, υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει μόνο μέσα από σωστό σχεδιασμό και στρατηγική.

Μετά το 2003, η Κύπρος ανέπτυξε σημαντικά τον τομέα των υπηρεσιών μέσα από τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος, παρόμοιου με αυτά άλλων χωρών όπως η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο.

Αν και η χώρα συνεχίζει να παραμένει ένα ισχυρό χρηματοοικονομικό κέντρο, υπάρχουν τομείς στους οποίους χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά. Για παράδειγμα, παρά την ανάκαμψη και τον εκσυγχρονισμό του εγχώριου τραπεζικού τομέα, υπάρχουν επενδυτές από το εξωτερικό που θέτουν το ερώτημα στους επαγγελματίες του κλάδου ποιες διεθνείς τράπεζες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, με την απάντηση να είναι σχεδόν καμία (αν συγκρίνουμε την Κύπρο με τη Σιγκαπούρη, για παράδειγμα, μια βόλτα στο κέντρο της πόλης είναι αρκετή για να διακρίνει κάποιος σε πολυώροφα κτήρια τα ονόματα σχεδόν όλων των διεθνών τραπεζικών κολοσσών).

Το πιο πάνω επηρεάζει και την προσπάθεια προώθησης του τομέα των επενδυτικών ταμείων, εφόσον ο ρόλος του θεματοφύλακα και των διαχειριστών επενδύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την προσέλκυση τέτοιων οργανισμών και ελπίζουμε να έχουν σύντομα θετική εξέλιξη.

Είναι σημαντικό να αξιολογούνται σε συνεχή βάση οι εξελίξεις στον διεθνή τομέα και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα εκεί και όπου πρέπει, ώστε η χώρα να παραμένει ανταγωνιστική. Τα μεγαλύτερα ζητήματα προκύπτουν από την παρουσία γραφειοκρατικών εμποδίων και κουλτούρας άλλων εποχών σε ορισμένα τμήματα, τα οποία δημιουργούν αρνητική εικόνα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος κατάφερε να προσελκύσει επενδυτές από άλλες χώρες πέραν των παραδοσιακών, όπως είναι η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράδειγμα είναι οι επενδύσεις από Κινέζους επενδυτές, όχι μόνο στην αγορά ακινήτων αλλά και σε άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που η ανάλυση της πορείας των οικονομιών που έχουν σχέση με την Κύπρο γίνεται σημαντική. Επιβράδυνση τέτοιων οικονομιών, είτε λόγω εσωτερικών προβλημάτων είτε λόγω διεθνών ζητημάτων, όπως η επιβολή δασμών και ελέγχων στη διακίνηση συναλλάγματος, αναμένεται να επηρεάσει και τις χώρες στις οποίες διοχετεύονται οι εξωτερικές επενδύσεις.

Φυσικά, οποιαδήποτε προβλήματα και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι επενδυτές σε ό,τι αφορά το πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται, τους ωθούν πιο κοντά στην αναζήτηση νέων χωρών για δραστηριοποίηση και ενδεχομένως μεταφορά της έδρας των εταιρειών τους. Πολλοί είναι μάλιστα αυτοί που φέρνουν μαζί και τις οικογένειές τους. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που πρέπει να αναδειχθεί η Κύπρος, όχι μόνο ως χώρα φιλική στις επενδύσεις, αλλά και ως προορισμός για μετακόμιση οικογενειών και διαβίωσή τους σε ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Η δημιουργία υποδομών θα ενισχύσει όχι μόνο το βιοτικό επίπεδο των ντόπιων και των ξένων, αλλά και την αξία των επενδύσεων που έχουν γίνει στη χώρα μας. Οδικό δίκτυο και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (κάτι που θα διευκολύνει σημαντικά την παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο) είναι τομείς στους οποίους απαιτείται αρκετή δουλειά.

Είναι πολλές φορές που η Κύπρος βρέθηκε κατηγορούμενη σε δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων, με τις περισσότερες αναφορές να κάνουν λόγο για θέματα ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και για πολιτογραφήσεις. Τα πλείστα από τα γραφόμενα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από την παράθεση απλών επιχειρημάτων. Είναι γι' αυτόν τον λόγο σημαντικό, η ομάδα που αξιολογεί την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, και κυριότερα των χωρών που είναι οικονομικά συνδεδεμένες με την Κύπρο, να προβαίνει σε διαβήματα τα οποία θα απαντούν σε τέτοια δημοσιεύματα.

Η οικονομία της Κύπρου ανακάμπτει με σημαντικό θετικό ποσοστό ανάπτυξης, αλλά είναι ακόμη περισσότερα αυτά που μπορούν να γίνουν ώστε η χώρα μας να εδραιωθεί ως μια από τις πρώτες επιλογές αυτών που θα ήθελαν να μετακινήσουν τις επιχειρηματικές τους βάσεις και τις οικογένειές τους. Σίγουρα δεν θα γίνουμε Σιγκαπούρη από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σημαντικό να καταγράφουμε και να συγκρίνουμε τι κάνουν οι άλλες δικαιοδοσίες. Επιβάλλεται να εξετάζουμε σε τακτά διαστήματα και προσεκτικά τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και φυσικά τις ανάγκες των επενδυτών, επιδιώκοντας παράλληλα τη συνεχή βελτίωση του οικονομικού μας περιβάλλοντος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΗΣ
Διοικητικός Σύμβουλος,
KPMG Limited.