Σημερινή

Τετάρτη, 14/11/2018
RSS

Νέα οδηγία για τις shell companies

| Εκτύπωση | 07 Νοέμβριος 2018, 12:00 | Σημερινή

Η Κεντρική Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή την αναθεωρημένη της οδηγία για τις εταιρείες-κέλυφος (shell companies), την οποία απέστειλε στις Τράπεζες. Η τελική μορφή του ορισμού στη νέα οδηγία της Κεντρικής είναι διαφοροποιημένη από την αρχική και έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι ακριβώς θεωρείται οικονομική δραστηριότητα.

Η οδηγία διατηρεί την αυστηρότητά της και εισάγει πέντε κριτήρια, που αφήνουν περιθώρια στις τράπεζες να μην κλείσουν τους λογαριασμούς τους:

1. Εταιρείες, που έχουν δημιουργηθεί για να έχουν στην κυριότητά τους μετοχές ή κεφάλαιο σε άλλες εταιρείες που διεξάγουν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις οποίες μπορεί να εντοπιστεί ο τελικός δικαιούχος.

2. Εταιρείες, που δημιουργήθηκαν για να διατηρούν περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, πλοία, αεροσκάφη, επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, χρέος και χρηματοπιστωτικά εργαλεία.

3. Εταιρείες, που δημιουργήθηκαν για να συμβάλουν σε επιχειρηματικές συγχωνεύσεις και στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

4. Εταιρείες, που λειτουργούν ως διαχειριστές χρηματοδότησης για Ομίλους εταιρειών ή διαχειρίζονται τις δραστηριότητες ενός Ομίλου.

5. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για την οποία υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι η εταιρεία: ασχολείται με νομότυπες δραστηριότητες, είναι εμφανής ο τελικός δικαιούχος.