Σημερινή

Τρίτη, 26/03/2019
RSS

Το ΥΠΟΙΚ επιβεβαιώνει τη «Σ» για «βαρίδια του Συνεργατισμού»

| Εκτύπωση | 07 Οκτώβριος 2018, 18:02 | Του Ονησίφορου Κωνσταντίνου

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

«Μετά τις εκδόσεις χρέους τελικής λήξεως εντός της περιόδου 2018-2022 για την πώληση της ΣΚΤ, ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης αναμένεται να αυξηθεί».


Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της «Σ» (Το ομόλογο και τα βαρίδια του Συνεργατισμού, 23 Σεπτεμβρίου), αποτελεί η έκθεση δημοσιονομικών κινδύνων για το 2018, που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ουσιαστικά, το ΥΠΟΙΚ αναγνωρίζει ότι οι κινήσεις που έγιναν για τη διευκόλυνση της μεταφοράς του καλού Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα έχουν ανατρέψει τις όποιες ενέργειες έγιναν από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για βελτίωση του προφίλ λήξεων χρέους τα επόμενα χρόνια, φορτώνοντας βραχυπρόθεσμα βαρίδια στο χρέος της Δημοκρατίας αλλά και στη διαχείρισή του.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση «αναγκάστηκε» να εκδώσει ομόλογα (επιπλέον χρέος) ύψους €3,19 δις στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, έτσι ώστε να κλείσει την «τρύπα» στον ισολογισμό της, από τον οποίο -πριν από τη μεταφορά στην Ελληνική- αφαιρέθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ας δούμε όμως τι λέει το ΥΠΟΙΚ. Αφού παραθέτει τις κινήσεις που έγιναν μέσα στο 2017, που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης χρέους, το ΥΠΟΙΚ συμπληρώνει: «Μετά τις εκδόσεις χρέους τελικής λήξεως εντός της περιόδου 2018-2022 για την πώληση της ΣΚΤ, ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης αναμένεται να αυξηθεί». Σύμφωνα με το Υπουργείο, περιοριστικό μέτρο αντιστάθμισης του κινδύνου αναχρηματοδότησης -σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (ευτυχώς!)- αποτελεί το απόθεμα ρευστότητας σε ύψος ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των επόμενων 9 μηνών σε κυλιόμενη βάση.

Ακόμη πιο ενδεικτική της επιβάρυνσης αποτελεί και η παραδοχή ότι «η αποτελεσματικότητα του αποθέματος ρευστότητας έχει αποδυναμωθεί με τις 13 κυβερνητικές καταθέσεις στη ΣΚΤ, από τις οποίες ποσό ύψους 351 εκ. ευρώ προέρχεται από το απόθεμα ρευστότητας, ενώ ένα πρόσθετο ποσό ύψους 323 εκ. ευρώ ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή του διμερούς δανείου μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΣΚΤ εντός του 2018.

Επιπλέον, οι δανειοληπτικές υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους έχουν επιβαρυνθεί με πρόσθετο ποσό για αποπληρωμή του 1ου ομολόγου προς τη ΣΚΤ τον Δεκέμβριο 2018, ύψους 500 εκ. ευρώ. Οι πιο πάνω πρόσθετες υποχρεώσεις συνολικού ποσού 1,2 δισ. ευρώ», προσθέτει το ΥΠΟΙΚ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τους υπολογισμούς του ρεπορτάζ μας.

Παράλληλα αναγνωρίζεται ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις ενδεχομένως να απορροφήσουν τα δημοσιονομικά πλεονάσματα του έτους. «Οι πιο πάνω υποχρεώσεις εντός του 2018 αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από το μεγάλο δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο για τους πρώτους επτά μήνες του έτους ανέρχεται στα 514.7 εκ. ευρώ, ενώ δεν υπολογίζονται τυχόν πράξεις δανεισμού που θα διευκολύνουν τη διαχείριση του δημόσιου χρέους», καταλήγει το ΥΠΟΙΚ.