Σημερινή

Τετάρτη, 12/12/2018
RSS

Χαμηλότοκα δάνεια σε ΜΜΕ από AstroBank

| Εκτύπωση | 16 Σεπτέμβριος 2018, 18:00 | Σημερινή

Από €50.000 έως €3.000.000, με κυμαινόμενα επιτόκια και μακροχρόνια περίοδο αποπληρωμής

Χαμηλότοκα δάνεια, από €50.000 μέχρι €3.000.000, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσφέρει η AstroBank σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Τράπεζας, το πρόγραμμα απευθύνεται σε κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες, δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και εργοδοτούν μέχρι 3000 εργαζόμενους, αλλά και σε αυτοεργοδοτούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προβλέπει κυμαινόμενα χαμηλότοκα επιτόκια, στη βάση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και την ποιότητα των παρεχόμενων εξασφαλίσεων προς την Τράπεζα, ενώ παρέχεται η επιλογή τιμολόγησης σε σταθερό επιτόκιο για δάνεια πέραν των €2 εκ. Προσφέρει, επίσης, μακροχρόνια περίοδο αποπληρωμής.

Στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης, θα παρέχεται από την Τράπεζα επιτόκιο τουλάχιστον 0,50% χαμηλότερο, ενώ στις επιχειρήσεις που θα εργοδοτούν νέους και θα ενταχθούν στο Σχέδιο της ΕΤΕπ «Θέσεις εργασίας για νέους», το συνολικό οικονομικό πλεονέκτημα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1%.

Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank, Γιώργος Άππιος, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας με την ΕΤΕπ, υπογραμμίζοντας τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κυπριακή οικονομία ευρύτερα.

«Είναι κοινή διαπίστωση πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Πρόκειται για ένα προϊόν που ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα και τη νεανική απασχόληση. Μέσω του συγκεκριμένου προϊόντος και της δυνατότητας χρηματοδότησης με ποσά που ξεκινούν από €50.000, με πολύ ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, η AstroBank στηρίζει έμπρακτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημείωσε ο κ. Άππιος.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.astrobank.com/Default.aspx?lang=1&id=22210&nt=18.