Σημερινή

Σάββατο, 25/05/2019
RSS

Ανάπτυξη 3,6% Πληθωρισμός 1% Ανεργία 8%

| Εκτύπωση | 09 Σεπτέμβριος 2018, 18:00 | Του Μάριου Αδάμου

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι δαπάνες δεν πρέπει να ξεπεράσουν τα €6,250 δισεκατομμύρια, ενώ τα έσοδα υπολογίζεται να ανέλθουν στα €6,609 δις ευρώ. Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός κατατίθεται την ερχόμενη Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή. «Βαριά» η ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών, αφού πέραν του προϋπολογισμού πρέπει να εξετάσει σειρά πολύ σημαντικών θεμάτων

«Γεμάτη» η ατζέντα της Επ. Οικονομικών με προϋπολογισμό, Cyta, Υφ. Ανάπτυξης και αιτήματα για κονδύλια και θέσεις


Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθεί την Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2019, ούτως ώστε σύντομα να παραπεμφθεί στη Βουλή και να αρχίσει η διεξοδική μελέτη του. Πρόκειται για τον τρίτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό του κράτους, ο οποίος θα κινηθεί λίγο-πολύ στο ίδιο πλαίσιο των προηγούμενων ετών, παρά το γεγονός πως προβλέπει μικρή αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα του κράτους.

Σύμφωνα, πάντως, με εγκύκλιο που είχε αποσταλεί σε όλα τα Υπουργεία, ανεξάρτητες υπηρεσίες και θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2019-2021, το ανώτατο όριο δαπανών για την κεντρική κυβέρνηση το επόμενο έτος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 6,250 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται πως τα έσοδα θα ανέλθουν σε 6,609 δις ευρώ.

Οι βασικοί δείκτες

Βάσει των όσων αναφέρονται στην εγκύκλιο και αποτελούν μέρος του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής για το 2019-2021, καθώς και στη βάση του μακροοικονομικού σεναρίου που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, οι βασικοί δείκτες της κυπριακής οικονομίας θα κινηθούν ως εξής:

· Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2019 αναμένεται να κυμανθεί στο 3,6%, ενώ τα έτη 2020 και 2021 αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 3,2% και 3% αντίστοιχα.

· Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι το 2019 θα κυμανθεί στο 1%, ενώ τα επόμενα δύο έτη στο 1,5% και 2% αντίστοιχα.

· Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 8% το 2019, και ακολούθως να περιοριστεί στο 6,5% το 2020 και στο 5% το 2021.

Όριο δαπανών-εσόδων

Επίσης, για την επόμενη τριετία έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια για δαπάνες και έσοδα του κράτους. Ειδικότερα:

· Το 2019 αναμένεται πως τα έσοδα θα ανέλθουν στα 6,6 δις ευρώ σε σχέση με 6,358 δις ευρώ που αναμένεται για φέτος, ενώ το 2020 υπολογίζεται να φθάσουν τα 6,855 δις ευρώ και το 2021 τα 7,1 δις ευρώ.

· Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις των εσόδων, καθώς και τους δημοσιονομικούς στόχους, τα ανώτατα όρια δαπανών για την κεντρική κυβέρνηση για την τριετία διαμορφώνονται σε 6,250 δις ευρώ το 2019, σε 6,4 δις ευρώ το 2020 και σε 6,55 δις ευρώ το 2021.

Στην εγκύκλιο τονίζεται πως, παρά τη διαφοροποίηση του μακροοικονομικού πλαισίου και την τροποποίηση των ανώτατων ορίων, οι δημοσιονομικοί στόχοι του κράτους δεν τίθενται σε κίνδυνο.

Στοίχημα οι μεταρρυθμίσεις

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, εξάλλου, στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, «κατά την προηγούμενη πενταετία, βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία, μέσω της σταθεροποίησης και επαναδραστηριοποίησής της». Προστίθεται ότι «η συλλογική προσπάθεια εστιάστηκε στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στη διόρθωση των ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά καθώς και στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να τεθούν υγιείς βάσεις για ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσα σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής.

Τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων, που προωθήθηκαν, οδήγησαν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας με ρυθμούς ανάπτυξης που από το 2016 έχουν ξεπεράσει τον μέσο όρο της Ε.Ε., με πολύ θετικές προοπτικές και για τα επόμενα χρόνια. Είναι απαραίτητο όμως να διατηρηθεί και να ενδυναμωθεί η δυναμική των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση σημαντικών πρόσθετων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», επισημαίνεται περαιτέρω.

Ελλοχεύουν κίνδυνοι

Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021 ετοιμάστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη τόσο οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις της κυπριακής οικονομίας και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα, όσο και οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την επόμενη τριετία και τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Σημειώνεται, ταυτόχρονα, η ύπαρξη κινδύνων, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το βασικό μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι του ΣΠΔΠ. Από πλευράς εσωτερικού περιβάλλοντος, απ' όπου εκπηγάζουν οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία δύνανται να προέλθουν από τις ακόλουθες πηγές:

· Τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας λόγω του πολύ υψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων.

· Τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δύναται να προκύψουν από δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό και αφορούν υποθέσεις σε σχέση με αποφάσεις της Αρχής Εξυγίανσης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και σε αποφάσεις της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.

· Από ενδεχόμενη επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας ή χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής.

Εξωγενείς παράγοντες

Επιπρόσθετα, κίνδυνοι ελλοχεύουν και από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως, μεταξύ άλλων, από την οικονομική πολιτική προστατευτισμού από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων και την ενδεχόμενη ένταση της κρίσης στις σχέσεις Ε.Ε. και Ρωσίας. Επίσης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη γύρω περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με επίκεντρο τις στρατιωτικές εμπλοκές στη Συρία καθώς και του μεταναστευτικού προβλήματος, προκαλούν αβεβαιότητα για την πορεία των οικονομιών των χωρών της Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της Κύπρου.

Ακόμη, εκτιμάται πως τυχόν προβληματική έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. και μη επίτευξη ικανοποιητικής συμφωνίας σε σχέση με τη μελλοντική σχέση των δυο πλευρών, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ε.Ε., με πιθανές προεκτάσεις στην κυπριακή οικονομία (αποδυνάμωση της στερλίνας έναντι του ευρώ, μείωση επενδύσεων από Ηνωμένο Βασίλειο και αύξηση κόστους δανεισμού του κράτους).

«Καυτό» φθινόπωρο στην Επιτροπή Οικονομικών

Εν τω μεταξύ, «καυτό» αναμένεται πως θα είναι το φθινόπωρο για τη Βουλή, αφού πέρα από τη μελέτη και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, θα κληθεί να κλείσει, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, μία σειρά από σημαντικές εκκρεμότητες που βρίσκονται εδώ και μήνες ενώπιόν της. Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα πρέπει να ολοκληρώσει την εξέταση των νομοσχεδίων και κανονισμών για τη μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων της Cyta σε εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, του νομοσχεδίου για σύσταση εθνικού ταμείου επενδύσεων και του νομοσχεδίου για δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης.

Εξίσου σημαντικά ζητήματα εκκρεμούν και ενώπιον άλλων επιτροπών της Βουλής, όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της οποίας η συζήτηση ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό κι ακόμη να ολοκληρωθεί.

Πέραν τούτων, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών εκκρεμούν και δεκάδες αιτήματα για αποδέσμευση κονδυλίων και ξεπαγώματος θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. Τα αιτήματα αυτά αναμένεται πως θα αρχίσουν να εξετάζονται από την αυριανή συνεδρία της Επιτροπής, η ατζέντα της οποίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δεκαπέντε αιτήματα ξεπαγώματος θέσεων και 29 αιτήματα για αποδέσμευση κονδυλίων που κυμαίνονται γύρω στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.