Σημερινή

Σάββατο, 16/02/2019
RSS

Μέρος της ζωής μας το Διαδίκτυο

| Εκτύπωση | 09 Σεπτέμβριος 2018, 18:01 | Του Σωκράτη Ιωακείμ

92% των ΚυπρΙων με ευρυζωνικΗ σΥνδεση ΑΛΛΑ ΥΣΤΕΡΟΥΜΕ στουΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ τισ υΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το τελευταίο στατιστικό δελτίο του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο αριθμός συνδρομητών ευρυζωνικής πρόσβασης αυξήθηκε κατά 8.607 συνδρομητές ή ποσοστό 3,09% σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, είχαν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση 287.090 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κύπρο με το ποσοστό διείσδυσης στην αγορά να φθάνει το 92% σε σύγκριση με 89% το 2016 και 83% το 2015. Το ποσοστό αυτό θεωρείται αρκετά υψηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτω του 75%.

Νέοι συνδρομητές και μερίδια παροχέων

Στους νέους συνδρομητές οι παροχείς που κερδίζουν είναι οι Primetel, MNT και Cyta. Συγκεκριμένα, η Primetel κέρδισε το 39% των νέων συνδρομητών, η ΜΤΝ το 33% και η Cyta το 27%.

Τα μερίδια των παροχέων παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Η ΜΤΝ κερδίζει το μεγαλύτερο μερίδιο με αύξηση 1,5% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2016. Αναλυτικά, στην πρώτη θέση βρίσκεται η CYTA με μερίδιο 57,7% και ακολουθούν η Cablenet με 20,7%, η Primetel με 15,5% και η ΜΤΝ με 6,2%.

Ποσοστά συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας

Στα ποσοστά συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας παρατηρείται μικρή αύξηση στο ποσοστό συνδρομών με ρυθμό ταχύτητας μεταξύ 30 και 100 mbps. Αναλυτικά:

· 58% έχουν ταχύτητα μεταξύ 2 και 10 mbps
· 30,7% έχουν ταχύτητα μεταξύ 10 και 30 mbps
· 11% έχουν ταχύτητα μεταξύ 30 και 100 mbps
· 0,3% έχουν ταχύτητα άνω των 100 mbps (ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 10,8%)

Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2016. Σημειώνεται η αύξηση των συνδέσεων: ΒΒΤ και naked DSL που αντισταθμίζει τη συνεχόμενη πτώση των συνδέσεων PSTN. Συνολικά καταγράφηκαν 321.429 συνδέσεις, οι οποίες είναι σαφώς μειωμένες σε σύγκριση με τις 335 χιλιάδες που ήταν καταγεγραμμένες το 2015.

Ποσοστά ανά τύπο σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας

Η σύνδεση για παροχή σταθερής τηλεφωνίας μέσω PSTN αποτελεί το κύριο μέσο στις συνδέσεις σταθερής με ποσοστό 58,60%, μειωμένο όμως κατά 7% σε σύγκριση με το 2016. Οι συνδέσεις ΒΒΤ και Naked DSL ακολουθούν με 11,54% και 9,53% αντίστοιχα.

Μερίδια αγοράς παροχέων σταθερής

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία από το Γραφείο του Ρυθμιστή, κατά το πρώτο εξάμηνο 2017 στις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας συνεχίζεται η μείωση του μεριδίου της CYTA, με τα μερίδια των άλλων παροχέων να σημειώνουν αυξήσεις. Συγκεκριμένα, η CYTA ελέγχει το 72,42% της αγοράς, η Primetel το 13,43%, η Cablenet το 8,52% και η ΜΤΝ το 5,64%.

Ο στόχος είναι 10,8%, είμαστε στο 0,1%

Παρά τα υψηλά ποσοστά ευρυζωνικής σύνδεσης σε διάφορες κατηγορίες, εντούτοις η Κύπρος υστερεί σε δύο στόχους που τέθηκαν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι είναι όπως όλοι έχουν πρόσβαση σε δίκτυα ταχύτητας τουλάχιστον 30Μbits μέχρι το 2020 και οι μισοί εξ αυτών να έχουν πρόσβαση με ταχύτητα 100Μbits.

Σε δηλώσεις του, ο Ρυθμιστής Τηλεπικοινωνιών Γιώργος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι σε σχέση με τον πρώτο στόχο η Κύπρος διαθέτει ήδη κάλυψη 84%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αναφορικά με τον δεύτερο στόχο, είπε ότι βρισκόμαστε αρκετά πίσω καθότι μόνο το 0,1% διαθέτουν ταχύτητες άνω το 100mbps, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ βρίσκεται στο 10,8%.

Τι έδειξε η μελέτη

Σύμφωνα και με τη μελέτη Broadband Acceleration Study for Cyprus» (που εκπόνησε η Analysys Mason για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ), για να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος θα πρέπει να υλοποιηθούν διάφορες υποβοηθητικές ενέργειες από την πλευρά της προσφοράς και ζήτησης με εμπλοκή κρατικών Αρχών καθώς και του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, η αύξηση της συνδεσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αύξηση των ταχυτήτων που προσφέρουν οι παροχείς κ.ά. Σε περίπτωση εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων και σε συνδυασμό με την υλοποίηση των σχεδίων για δημιουργία και επέκταση των δικτύων νέας γενεάς ο στόχος αυτός, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, μπορεί να επιτευχθεί.