Σημερινή

Δευτέρα, 17/06/2019
RSS

Δεκάδες προσλήψεις στην Altamira

| Εκτύπωση | 02 Σεπτέμβριος 2018, 18:00 | Σημερινή

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΧ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε προσλήψεις πέραν των 100 ατόμων προγραμματίζει να προχωρήσει η Altamira Asset Management Cyprus. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν από την αποχώρηση υφιστάμενου προσωπικού, στο πλαίσιο του σχεδίου εθελούσιας εξόδου της ΣΚΤ καθώς και της επέκτασης των δραστηριοτήτων της μετά την πώληση του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ ύψους €2,8 δισ. από την Τράπεζα Κύπρου, στο επενδυτικό ταμείο Apollo Global Management, το οποίο αποτελεί βασικό μέτοχο της Altamira. Η αποχώρηση 100 περίπου ατόμων μέσω του σχεδίου εθελούσιας εξόδου ήταν αναμενόμενη και η Altamira είχε δρομολογήσει εγκαίρως τις διαδικασίες για την άμεση κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών της.

Ειδικότερα, η εταιρεία, η οποία ανέλαβε στις αρχές του έτους τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) και ακινήτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), ύψους €7 δις, επικεντρώνεται στη στελέχωση των δύο επιχειρηματικών τομέων δραστηριότητάς της, της διαχείρισης ακινήτων και της διαχείρισης ΜΕΧ σε όλες τις επαρχίες.

Οι θέσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που διαθέτουν εμπειρία τόσο στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, όσο και στη διαχείριση ΜΕΧ και ακινήτων, ενώ με την έναρξη της εργοδότησής τους, οι επιτυχόντες θα περάσουν από εξειδικευμένο πρόγραμμα ενσωμάτωσης κάτω από την καθοδήγηση της μητρικής εταιρείας Altamira Ισπανίας. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων γίνονται σε συνεργασία με γνωστό Συμβουλευτικό Οίκο και την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού της Altamira.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Altamira αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΜΕΧ και Ακινήτων στην Ευρώπη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των ακινήτων, διαθέτοντας σήμερα πέραν των €60 δισ. υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων καθώς και ακίνητα που ξεπερνούν τα €35 δισ. Ξεκινώντας αρχικά ως πλατφόρμα εξυπηρέτησης προβληματικών δανείων και ακινήτων της Banco Santander, η Altamira επεκτάθηκε δυναμικά αποκτώντας χαρτοφυλάκια για διαχείριση από τράπεζες και κυρίως από τη Sareb, την «κακή τράπεζα» της Ισπανίας.

Σήμερα, στο πελατολόγιο της Altamira περιλαμβάνονται τράπεζες, εθνικά και διεθνή ιδρύματα και επενδυτικά ταμεία, όπως ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος BBVA, ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός Bain Capital και οι τράπεζες Banco Santander, Deutsche Bank και Bank of America. Πρόσφατα δε η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της πλατφόρμας διαχείρισης δανείων και ακινήτων Oitante στην Πορτογαλία.