Σημερινή

Σάββατο, 23/02/2019
RSS

Η νέα στρατηγική της Ελληνικής απειλεί την πρωτιά της Κύπρου

| Εκτύπωση | 26 Αύγουστος 2018, 18:05 | Του Σωκράτη Ιωακείμ

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ DEAL ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

Ριζικές αλλαγές στο τραπεζικό πεδίο με την Ελληνική να απειλεί την κυριαρχία της Τράπεζας Κύπρου, αποκτώντας μερίδιο αγοράς 32% στις καταθέσεις και 22% στις χορηγήσεις μετά την απορρόφηση του «καλού» Συνεργατισμού. Αλλαγές και στη μετοχική δομή της Ελληνικής με νέους μετόχους αλλά και ερωτήματα για τη στάση των παλιών μεγαλομετόχων. Στρατηγική για περαιτέρω ανάπτυξη και προσοχή στους κινδύνους που ελλοχεύουν συστήνει η διοίκηση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας.


Ο κύβος ερρίφθη στην Ελληνική Τράπεζα την Τετάρτη, καθώς με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων μετόχων (του 76,30% του συνόλου) η έκτακτη γενική συνέλευση του Ομίλου ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκ., η οποία θα καλυφθεί με έκδοση δικαιωμάτων ύψους €100 εκατ. και ιδιωτική τοποθέτηση από την Pimco ύψους €50 εκατ. Λόγω του ότι η ιδιωτική τοποθέτηση προηγείται, η Pimco με την υιοθέτηση του σχετικού ειδικού ψηφίσματος κατέχει το 17% των μετοχών και τα ποσοστά των υπόλοιπων μετόχων μειώνονται αναλογικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την ώρα παραμένουν άγνωστες οι προθέσεις των Third Point και Wargaming για το κατά πόσον θα συμμετάσχουν στην έκδοση δικαιωμάτων, σε αντίθεση με τη Δήμητρα Επενδυτική, η οποία εμφανίζεται έτοιμη να βάλει μέχρι €72 εκατ. αυξάνοντας τη συμμετοχή της μέχρι το 29,8%. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα οριστικοποίησης της νέας μετοχικής δομής της Ελληνικής Τράπεζας είναι εντός Δεκεμβρίου του 2018, καθώς τότε θα λήξει η ισχύς της άσκησης ή όχι των δικαιωμάτων προτίμησης αφού από τον ερχόμενο Οκτώβριο θα αρχίσει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας Yussef Nasr εξέφρασε την άποψη ότι η συμφωνία με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα θα ενισχύσει τον Όμιλο, ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας της Κύπρου. Από την πλευρά του ο CEO της Ελληνικής Ιωάννης Μάτσης ανέφερε ότι η εξαγορά της Καλής Συνεργατικής οδηγεί στη δημιουργία της κορυφαίας τράπεζας λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο, η οποία αναμένεται να επιταχύνει την στρατηγική της Τράπεζάς μας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας σε όλη την Κύπρο - μέσα από μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση».

Στη δεύτερη θέση πίσω μόνο από Τράπεζα Κύπρου

Με τα νέα δεδομένα η Ελληνική Τράπεζα απειλεί την πρωτιά που κατέχει σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, καθώς αύξησε το πελατολόγιό της σημαντικά αφού από τους 100 χιλιάδες πελάτες εκτοξεύθηκε στους 556 χιλιάδες. Το προσωπικό της νέας τράπεζας θα αριθμεί 2.503 άτομα και τα καταστήματα θα ανέρχονται σε 124. Η Ελληνική Τράπεζα θα καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο με μερίδιο αγοράς 32% στις καταθέσεις και 22% στις χορηγήσεις.

Η στρατηγική

Η στρατηγική της Ελληνικής Τράπεζας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

* Την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, με ταχύτερη επίλυση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και τη μεγιστοποίηση της αξίας τους για την Τράπεζα.

* Την ανάπτυξη, μέσω της μετατροπής της πλεονάζουσας ρευστότητάς τους, που θα εξακολουθεί να υφίσταται και στη νέα τράπεζα, σε νέες ευκαιρίες δανεισμού που θα οδηγήσουν σε νέες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

* Την πελατοκεντρική προσέγγιση καθώς στοχεύουν να γίνουν η κύρια τράπεζα συνεργασίας για τους επιλεγμένους πελάτες τους.

* Τη μεγιστοποίηση της αξίας της Τράπεζας, τόσο για τους μετόχους της όσο και για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

* Ο στόχος για τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι να ανέρχεται μέχρι το 20% από 52% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2018 και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ στο 55% από 62%.

* Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στοχεύεται να φθάνει μέχρι το 55% από 48% που είναι σήμερα και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μέχρι το 2,3% από περίπου 1,8%.

* Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων κατηγορίας 1 προβλέπεται στο 14% από 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17% από 16,7%.

Κίνδυνοι που ελλοχεύουν

Πέραν της αισιοδοξίας που διακατέχει τη διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας, αντιλαμβάνονται πλήρως ότι υπάρχουν και κίνδυνοι μετά την ολοκλήρωσης της συναλλαγής και κυρίως η έκθεση σε ομόλογα και δάνεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σύνολο της έκθεσης φθάνει τα €4,8 δισ. Πριν από τη συναλλαγή, η έκθεση της Ελληνικής σε ομόλογα ανερχόταν σε €860 εκ.

Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός κίνδυνος, αφορά την περίοδο διαδικασίας απορρόφησης, ενσωμάτωσης και ενοποίησης σε ό,τι αφορά τα συστήματα, τα δεδομένα και το ανθρώπινο δυναμικό. Το στοίχημα, τόνισε, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε διάστημα 15 μηνών.

Ο Ιωάννης Μάτσης ανέφερε ότι το πρώτο σημαντικό βήμα, δηλαδή η πρώτη μέρα, κατά την έκφρασή του, της ενσωμάτωσης, θα είναι ότι η τράπεζα θα αποκτήσει όλον τον ισολογισμό, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία και τις καταθέσεις.

Το επόμενο βήμα, τόνισε, θα είναι η ενοποίηση με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της ΗΒ ως μίας τράπεζας με τη συγχώνευση της «καλής» ΣΚΤ. «Θα προωθήσουμε τα κοινά συστήματα, τα νέα δεδομένα και θα δομηθεί η λειτουργία των καταστημάτων από τη ΣΚΤ», παρατήρησε. Τόνισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει από τη ΣΚΤ, η διεύθυνση της Ελληνικής Τράπεζας θα τα αναπροσαρμόσει σταδιακά με μέγιστο χρονικό διάστημα δύο μηνών.

Απορρόφηση προσωπικού

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό που θα απορροφήσει η Ελληνική Τράπεζα, ο κ. Μάτσης ξεκαθάρισε ότι ο Όμιλος δεν προτίθεται να κάνει αξιολόγηση του προσωπικού που θα απορροφήσει από τη ΣΚΤ. Εξήγησε ότι ο στόχος του σχεδίου ήταν να φύγουν 900 και με τη λήξη της προθεσμίας του αποχωρούν εθελούσια 1040. Σημείωσε δε ότι προτεραιότητα στην επιλογή του προσωπικού που δεν έχει υιοθετήσει το σχέδιο εθελούσιας εξόδου, έχει ο επικείμενος φορέας. Επεσήμανε ότι η τελική επιλογή του προσωπικού που θα μεταφερθεί στην Ελληνική θα αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΒ και ΣΚΤ.