Σημερινή

Σάββατο, 16/02/2019
RSS

Εμπόδια στην ανέλιξη γυναικών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

| Εκτύπωση | 26 Αύγουστος 2018, 18:00 | Σημερινή

Παγκόσμια έκθεση της PwC διαπιστώνει ότι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υστερούν συγκριτικά με άλλους κλάδους σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ανέλιξης των γυναικών σε ανώτερες θέσεις. Στην έρευνα με τίτλο «Seeing Is Believing: clearing the barriers to women’s progress in financial services», συμμετείχαν 290 γυναίκες επαγγελματίες ηλικίας 28 μέχρι 40 ετών, που εργάζονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ανά το παγκόσμιο. Το δείγμα αυτό αποτελεί μέρος ευρύτερης διεθνούς έρευνας ανάμεσα σε 3.627 γυναίκες επαγγελματίες απ’ όλους τους κλάδους.

Η έκθεση εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς, τους οποίους καλούνται να μελετήσουν οι επιχειρηματικοί ηγέτες:

1. Στη σημασία της διαφάνειας, του διαλόγου και της εμπιστοσύνης ώστε οι γυναίκες να πειστούν ότι μπορούν να επιτύχουν σ’ έναν οργανισμό και να κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν για ν’ ανελιχθούν.

2. Στην ανάγκη για ενεργό στήριξη της διεύθυνσης, ώστε να εντοπιστούν οι ηγέτιδες του μέλλοντος και να διασφαλιστεί ότι θα αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία και πρόσβαση σε δίκτυα που θα ενισχύσουν την εξέλιξή τους.

3. Στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει στις γυναίκες να ισορροπήσουν ανάμεσα στους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους, σε μια κουλτούρα που θα αγκαλιάζει πραγματικά και όχι απλά να αποδέχεται την ευέλικτη εργασία.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 54% των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θεωρούν ότι η διαφορετικότητα αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική του ανέλιξη εντός του οργανισμού, σε σύγκριση με το 45% των εργαζομένων σε άλλους κλάδους. Επιπρόσθετα, το 43% των γυναικών που εργάζονται στον κλάδο παγκοσμίως έχουν βιώσει περιστατικά χρήσης ανάρμοστης γλώσσας, προσβολών και εκφοβισμού, συγκριτικά με το 34% των γυναικών σε άλλους κλάδους.

Η έκθεση διατυπώνει επίσης ανησυχίες για τον αντίκτυπο των πολιτικών στήριξης των εργαζόμενων μητέρων στον χώρο εργασίας, καθώς σχεδόν το 60% των νέων μητέρων στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης μετά την επιστροφή τους στην εργασία. Ταυτόχρονα, περισσότερες από τις μισές θεωρούν ότι, παρά την ύπαρξη ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στην πράξη (52%) ή ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις γυναίκες που επιλέγουν να τις αξιοποιήσουν (51%).

Η έκθεση καταγράφει ωστόσο και ενθαρρυντικές ενδείξεις προόδου εντός του κλάδου. Συγκεκριμένα, πέραν του 60% δηλώνουν ότι έχουν διαπραγματευθεί μια προαγωγή τα δύο τελευταία χρόνια, συγκριτικά με λιγότερο από το 50% του συνόλου που συμμετείχαν στην έρευνα από όλους τους κλάδους. Επιπλέον, ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των γυναικών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δηλώνουν αισιόδοξες για τις ηγετικές του δεξιότητες και την ικανότητά τους να επιτύχουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.