Σημερινή

Παρασκευή, 22/03/2019
RSS

Περιμένουν τον Οδυσσέα

| Εκτύπωση | 19 Αύγουστος 2018, 18:05 | Του Κυριάκου Πενηνταέξ

ΒΑΡΥΝΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ALTAMIRA


Βαρύνουσας σημασίας σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των αιτίων κατάρρευσης του Συνεργατισμού θεωρείται η κατάθεση του Γενικού Ελεγκτή στην τριμελή Ερευνητική Επιτροπή, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την ερχόμενη Πέμπτη (23 Αυγούστου).

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης, αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο και να θέσει ενώπιον της Επιτροπής καυτά ζητήματα, διαπιστώσεις και σοβαρές καταγγελίες στις οποίες προέβη, κατά καιρούς, η υπηρεσία του, στο πλαίσιο των νενομισμένων ελέγχων που διεξάγει στη Συνεργατική. Θα κληθεί από την Επιτροπή να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.

Σε ειδική έκθεση που αφορούσε διαχειριστικό έλεγχο στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) για την περίοδο 1.7.2015 μέχρι 31.12.2016 και δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο Ιούνιο, η Ελεγκτική Υπηρεσία έκανε λόγο για αποτυχία υλοποίησης εγκεκριμένων σχεδιασμών της Τράπεζας, αλλά και κολοσσιαίο μέγεθος δημοσίου χρήματος που επενδύθηκε, δεδομένα που επέβαλλαν τη διενέργεια ελέγχων για αναζήτηση και απόδοση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών εναντίον διευθυντικών και άλλων στελεχών.

«Αδυναμίες διεύθυνσης» και δάνειο συζύγου Κουρσουμπά

Στην έκθεση αναφερόταν, μεταξύ άλλων: «Φαίνεται να διαπιστώνονται, τόσο από τη διοίκηση του Οργανισμού όσο και από τις εποπτικές Αρχές, αδυναμίες στη διεύθυνση. Τούτο αντικατοπτρίζεται σε συνεχείς αποτυχίες υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδιασμών και επίτευξης τεθέντων από την ίδια της ΣΚΤ στόχων απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε συνεχή διολίσθηση την αξία του Οργανισμού, με αποτέλεσμα την σταδιακή απώλεια των €1,675εκ. που δόθηκαν από τον Κύπριο φορολογούμενο για στήριξή του».

Επιπρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωνε ότι, «παρά την ασφυκτική πίεση για μείωση των λειτουργικών εξόδων της τράπεζας και αύξηση της κερδοφορίας της, η ΣΚΤ εξακολουθεί να χειρίζεται θέματα προσλήψεων προσωπικού και παροχής ωφελημάτων, καθώς και θέματα διαγωνισμών για εξασφάλιση υπηρεσιών, κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις βέλτιστες εμπορικές πρακτικές».

Ο Γενικός Ελεγκτής αναμένεται να ερωτηθεί και για τις πρόσφατες καταγγελίες στις οποίες προέβη και ενώπιον της Βουλής αναφορικά με την αναδιάρθρωση δανείου του συζύγου της Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά. Η τελευταία έχει απορρίψει τις καταγγελίες εις βάρος του συζύγου της.

Απευθείας στην Altamira

Οι ερωτήσεις της Επιτροπής προς τον κ. Μιχαηλίδη αναμένεται να καταπιαστούν και με το φλέγον ζήτημα της απευθείας ανάθεσης της διαχείρισης των «κόκκινων δανείων» από τη Συνεργατική στην εταιρεία Altamira. Ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα η Ελεγκτική Υπηρεσία χαρακτήριζε στην έκθεσή της για τη Συνεργατική, «σημαντικό το γεγονός ότι η διεύθυνση της ΣΚΤ οδήγησε τον Οργανισμό σε μία απαράδεκτη κατάσταση να διαπραγματεύεται με μία μόνο εταιρεία, χωρίς να υπάρχουν πλέον προφανείς εναλλακτικές επιλογές».

«Τούτο θέτει τη ΣΚΤ σε μειονεκτική θέση και δίνει στην Altamira τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης από θέση ισχύος. Ταυτόχρονα, ο όλος χειρισμός θέτει τη ΣΚΤ σε σοβαρούς κινδύνους αποτυχίας υλοποίησης στόχων που έχουν τεθεί από την ίδια αλλά και από τους επόπτες της», υπογράμμιζε η Ελεγκτική Υπηρεσία.

«Παράνομη απόφαση» για δωρεάν μετοχές

Αναφορικά με την παλαιότερη απόφαση της Κυβέρνησης για παραχώρηση του 25% των μετοχών σε φυσικά πρόσωπα, στην έκθεση αναφερόταν ότι «η απαξίωση της ΣΚΤ δυστυχώς επιταχύνεται με την παράνομη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που δυστυχώς στην πορεία υιοθετήθηκε και από το Υπουργικό Συμβούλιο, για δωρεάν παραχώρηση του 25% των μετοχών σε φυσικά πρόσωπα, πελάτες του Οργανισμού».

Η έκθεση συμπλήρωνε ότι «οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και της ΣΚΤ στο θέμα αυτό φαίνεται να σχετίζονται με την προσπάθεια να επιτευχθεί εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά προτού οι εποπτικές Αρχές διαπιστώσουν τη διαφαινόμενη ανάγκη για πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες».

«Τούτο είναι απαράδεκτο», σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, «και ενδεχομένως να συνιστά παραβίαση προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, πέραν της ηθικής πτυχής, η οποία, ως προς τη συμπεριφορά του Κράτους, των αξιωματούχων και λειτουργών του, θα πρέπει μάλιστα να αντικρίζεται μέσα από έναν ιδιαίτερα αυστηρό φακό».

Ευθύνες συμβούλων

Η ίδια Υπηρεσία επαναλάμβανε αναφορές σε άλλες εκθέσεις της σε σχετικά με την ευθύνη των διοικητικών συμβούλων ενός Οργανισμού, σύμφωνα με το σύγγραμμα του κ. Μιλτιάδη Μιλτιάδου: «Οι ασκούντες επιχείρηση Οργανισμοί δημοσίου δικαίου», τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενός ημικρατικού οργανισμού έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και η ευθύνη τους μπορεί να είναι ποινική ή αστική. Όπως αναφερόταν στην έκθεση, τα μέλη μπορεί να υπέχουν ποινική ευθύνη για τη διάπραξη ορισμένων αδικημάτων του Μέρους ΙΙΙ του Ποινικού Κώδικα («Αδικήματα εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας»), όπως είναι η κατάχρηση εξουσίας.

Κλειδί και η μαρτυρία του Επιτρόπου Π. Ιωάννου

Η κατάθεση Οδυσσέα σηματοδοτεί, ουσιαστικά, την έναρξη του δεύτερου γύρου των δημόσιων ακροάσεων ενώπιον της Ερευνητικής. Στον πρώτο γύρο, που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες, κατέθεσαν συνολικά δέκα πρώην και νυν στελέχη της Συνεργατισμού (η πλειοψηφία ήταν πρώην μέλη Επιτροπειών).
Την ίδια ημέρα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη (Πέμπτη, 23 Αυγούστου), αναμένεται να καταθέσει και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, ο οποίος έχει ασχοληθεί επισταμένα με «αμαρτίες» του παρελθόντος στον Συνεργατισμό, στο πλαίσιο διερεύνησης παραπόνων πολιτών από το γραφείο του.

Τα παράπονα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παρατυπίες στις δανειοδοτήσεις, καταχρήσεις, καθώς και υπερχρεώσεις. Ο κ. Ιωάννου έχει ήδη παραδώσει ενώπιον της Επιτροπής σωρεία σχετικών εγγραφών προς διευκόλυνση του ερευνητικού έργου της. Πρόσφατα, σε δηλώσεις του, ο κ. Ιωάννου ανέφερε , μεταξύ άλλων, ότι τα συσσωρευμένα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) του Συνεργατισμού δεν είναι αποτέλεσμα απλώς και μόνο της οικονομικής κρίσης, αλλά «είναι δημιούργημα της συμπεριφοράς της ιθύνουσας οργανοδομής του Συνεργατισμού».

Καταθέτει και ο Σταυρινίδης

Κατά τις ημερομηνίες 27 - 31 Αυγούστου 2018 καθώς και την 5η Σεπτεμβρίου 2018 κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής άλλα 13 πρόσωπα. Ξεχωρίζει η κατάθεση του νυν διευθυντή Στρατηγικής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Γιάννου Σταυρινίδη, ο οποίος με επιστολή που απέστειλε, πριν από μερικές ημέρες, στον Πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής, Γιώργο Αρέστη, έκανε λόγο για εσφαλμένες αναφορές που έγιναν για το πρόσωπό του κατά την ακροαματική διαδικασία.

Απαντώντας με δημόσια ανακοίνωση, η Ερευνητική ξεκαθάρισε πως δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών, καλώντας τον κ. Σταυρινίδη να αιτηθεί κλήση για δημόσια ακρόαση. Ο πρώην γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Μάριος Κληρίδης είχε, νωρίτερα, καταγγείλει, μεταξύ άλλων, ενώπιον της Επιτροπής, ότι ο κ. Σταυρινίδης απέκτησε «super powers», μέσα στον οργανισμό, με τη στήριξη του Νικόλα Χατζηγιάννη.

Ποιοι άλλοι κλήθηκαν

Οι υπόλοιποι που κλήθηκαν να καταθέσουν τις επόμενες ημέρες είναι ο λειτουργός της Κεντρικής Τράπεζας, Γιώργος Ιωάννου και τα πρώην ή/και νυν μέλη της Επιτροπείας της Συνεργατικής Παναγιώτης Φιλίππου, Γρηγόρης Μαλιώτης, Λάμπρος Πιερή, Ανδρέας Χαρίτου, Γιώργος Παντελή, Ανδρέας Χαραλάμπους, Κύπρος Έλληνας, Χαράλαμπος Χριστοδουλίδης, Γιώργος Κίττος, Πανίκος Πούρος και Γιώργος Χατζηνικόλα.