Σημερινή

Τετάρτη, 20/03/2019
RSS

Οι παίκτες της κινητής τηλεφωνίας

| Εκτύπωση | 19 Αύγουστος 2018, 18:01 | Του Σωκράτη Ιωακείμ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ - ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΤΟ 54,33% ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ CYTA, ΣΤΟ 35,46% Η MTN, 9,32% Η PRIMETEL ΚΑΙ ΚΑΙ 0,89% Η CABLENET


Η αναλογία συνολικού αριθμού χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με τον πληθυσμό της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέμεινε σταθερή το δεύτερο εξάμηνο του 2017 στο 138%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμιστή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τέλος του 2017 το σύνολο των χρηστών κινητής τηλεφωνίας, που αποτελεί και ιστορικό ρεκόρ, ανήλθε στο 1.176.801, εκ των οποίων οι 699.855 ήταν συνδρομητές με συμβόλαιο και οι 476.946 χρήστες προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας. Ο συνολικός αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας το δεύτερο εξάμηνο του 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 5.452 χρήστες.

Οι συνδρομές/χρήστες που αναφέρονται στο στατιστικό δελτίο δεν αφορούν διακριτά πρόσωπα, καθότι ο αριθμός τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ανέρχεται σε 854.800 ανεξαρτήτως ηλικίας (σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία). Ως εκ τούτου, ένα άτομο μπορεί να διαθέτει περισσότερες από μια συνδέσεις.

Τα στοιχεία

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο, προκύπτουν τα εξής:

* Το ποσοστό συνδρομών συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζει αύξηση 1,87% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η συρρίκνωση του ποσοστού της προπληρωμένης συνεχίστηκε και αυτό το εξάμηνο.

* Τα μερίδια αγοράς της ΜΤΝ και της Primetel στην κινητή συνδρομητική τηλεφωνία αυξήθηκαν κατά 0,26% και 0,97% αντίστοιχα, με το ποσοστό της CYTA να παρουσιάζει μείωση 1,37%. Η Cablenet κάνει την είσοδό της σε αυτήν την αγορά το 2ο εξάμηνο του 2017, με ποσοστό 0,14%. Συγκεκριμένα, η Cyta ελέγχει το 57,07% της αγοράς, η MTN τo 32,83%, η Primetel το 9,96%.

* Στην προπληρωμένη κινητή τηλεφωνία παρατηρείται για πρώτη φορά μικρή πτώση στο ποσοστό της ΜΤΝ κατά 0,21%. Πτώση παρουσιάζει και η CYTA κατά 1,39%, ενώ η Primetel παρουσιάζει άνοδο 1,7%. Αναλυτικά, η Cyta ελέγχει το 50,31%, η MTN το 39,31%, η Primetel το 8,38% και η Cablenet το 2%.

* Όσον αφορά τα συνολικά μερίδια αγοράς κινητής τηλεφωνίας, η Cyta φιγουράρει στην πρώτη θέση με ποσοστό 54,33%, ακολουθούμενη από την ΜΤΝ με 35,46%, την Primetel με 9,32% και την Cablenet με 0,89%.

* Στην κατηγορία «Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων» η Cyta έχει την πλειοψηφία των συνδρομητών στην κατηγορία αυτή με ποσοστό 91,3% και ακολουθούν η ΜΤΝ με 7,1% και η Primetel με 1,6%. Στην κατηγορία «Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση:

Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)» τα ποσοστά της Primetel παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά το 3ο τρίμηνο του 2017, στην κατηγορία η οποία, όμως, έχει μικρή πληθυσμιακή διείσδυση κοντά στο 4%. Συγκεκριμένα, η ΜΤΝ κατέχει μερίδιο 44,3%, η Primetel 33% και η Cyta 22,8%.

* Αναφορικά με την κατηγορία «Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)», να σημειώσουμε ότι περιλαμβάνονται συνδρομές «dedicated data services» μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας που αγοράζονται χωριστά από τις υπηρεσίες φωνής ως ξεχωριστή υπηρεσία (modem / dongle), δηλαδή εξαιρούνται οι χρηστές κινητής τηλεφωνίας με πρόσβαση μέσω του τερματικού κινητής. Το ποσοστό διείσδυσης αυξήθηκε σε ένα χρόνο από το 3,4% στο 3,8%.

* Όσον αφορά την «Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής», η ΜΤΝ παρουσιάζεται να έχει το υψηλότερο ποσοστό στο 4ο τρίμηνο με μία αύξηση 1,5%. Η Cyta παρουσιάζει μείωση 1,2%, ενώ η Primetel παρουσιάζεται σταθερή στο μερίδιό της. Παράλληλα η διείσδυση της κατηγορία αυτής έχει φτάσει το 50%. Αναλυτικά, η ΜΤΝ ελέγχει το 48,5%, η Cyta το 39% και η Primetel το 12,5%.

* Η κατηγορία «Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής» περιλαμβάνει χρήστες που αγοράζουν χωριστά υπηρεσίες φωνής ως add-on data package και απαιτείται πρόσθετη συνδρομή (δηλαδή εξαιρουμένων datacards / dongles.) Η πληθυσμιακή διείσδυση αυξήθηκε σε ένα χρόνο από το 46,9% στο 50%, εκ της οποίας το 23,5% απορρόφησε η ΜΤΝ, το 20,2% η Cyta και το 6,4% η Primetel.