Σημερινή

Σάββατο, 16/02/2019
RSS

Πλήρως επιτυχημένη η πορεία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης

| Εκτύπωση | 19 Αύγουστος 2018, 18:00 | Του Μάριου Αδάμου

Η ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Έχοντας συμπληρώσει ήδη 42 χρόνια δυναμικής παρουσίας στα ακαδημαϊκά δρώμενα του τόπου, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που αποτελεί την πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο, συνεχίζει την πορεία του, προσφέροντας αυτήν τη στιγμή τρία μεταπτυχιακά προγράμματα. Πρόκειται για το Master in Business Administration (αγγλόφωνο), το Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ελληνόφωνο) και το Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (ελληνόφωνο). Για τα τρία αυτά προγράμματα, αλλά και για την πορεία του Ινστιτούτου, μιλά στη «Σημερινή» της Κυριακής ο Προϊστάμενος του ΜΙΔ, Κυπριανός Νικολαΐδης.

* Τι είναι το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης και ποια η αποστολή του;

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) αποτελεί το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) και λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του από το 1976. Φέτος συμπλήρωσε 42 χρόνια δυναμικής παρουσίας στα ακαδημαϊκά δρώμενα της Κύπρου και αποτελεί την Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο.

Το ΜΙΔ είναι Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ΜΙΔ παρέχει υψηλού επιπέδου διευθυντική εκπαίδευση /επιμόρφωση σε διευθυντικά στελέχη καθώς και σε αποφοίτους πανεπιστημίου που προσβλέπουν σε διευθυντική καριέρα. Αποστολή του ΜΙΔ είναι να προσφέρει ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη επαγγελματικών διευθυντικών δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις συνθήκες της αγοράς εργασίας.

* Σε τι αποσκοπεί το Πρόγραμμα Master in Business Administration (ΜΒΑ);

Στόχος του βραδινού αγγλόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ είναι να προσφέρει στους εργαζομένους και εργαζόμενες πτυχιούχους την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα. Το Πρόγραμμα προσφέρει επίσης σε άνεργους και άνεργες πτυχιούχους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας της Κύπρου μέσω πρακτικής άσκησης (internship). Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς και καθιστά τους συμμετέχοντες περισσότερο ελκυστικούς/ές προς δυνητικούς/ές εργοδότες/εργοδότριες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Πρόγραμμα ΜΒΑ 2018-2019 είναι δομημένο σε τρεις ενότητες και αρχίζει τη Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018. Τα δίδακτρα του Προγράμματος είναι €3.426 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά ενότητα. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: www.mim.ac.cy το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018.

* Βάσει των μαθημάτων που θα προσφέρονται στο Πρόγραμμα ΜΒΑ τι εφόδια και γνώσεις θα προσφέρει στους νέους πτυχιούχους;

Οι νέοι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα μέσω του Προγράμματος να αποκτήσουν σημαντικές οριζόντιες δεξιότητες για τη διά βίου μάθηση, όπως η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας, η ανάληψη πρωτοβουλίας, η επίλυση προβλημάτων, η εκτίμηση ρίσκου, η λήψη αποφάσεων και ο χειρισμός συναισθημάτων. Οι δεξιότητες αυτές, μαζί με τις γνώσεις και δεξιότητες επιχειρηματικότητας και διοίκησης, θα τους επιτρέψουν να καταστούν σημαντικό, ευέλικτο και ευπροσάρμοστο ανθρώπινο κεφάλαιο για οργανισμούς και επιχειρήσεις.

* Ποιος ο στόχος του Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση;

Στόχος του βραδινού ελληνόφωνου Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση είναι να προσφέρει στους εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να ετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο εννοιών, αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν όλες τις απαραίτητες διευθυντικές γνώσεις και δεξιότητες. Το επόμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 2018-2019 θα αρχίσει στις 5 Φεβρουαρίου 2019, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2018.