Σημερινή

Κυριακή, 16/06/2019
RSS

«Future Business Leaders»

| Εκτύπωση | 19 Αύγουστος 2018, 18:00 | Σημερινή

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η KPMG Κύπρου σε συνεργασία με τις εταιρείες ZBG Rising Star Co. Ltd και D. Yang Sunflower Ltd οργάνωσαν και ολοκλήρωσαν πριν από λίγες ημέρες το υψηλής ποιότητας πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης «Future Business Leader».

Το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης παρακολούθησαν 33 Κινέζοι φοιτητές. Διήρκεσε 4,5 εβδομάδες και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της KPMG στη Λευκωσία, από τις 12 Ιουλίου έως τις 10 Αυγούστου 2018. Εκπαιδευτές του σταδίου κατάρτισης του προγράμματος ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι και διευθυντικά στελέχη της KPMG Κύπρου, που διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκε με επιτυχία και το «Future Business Leader Business Game» στο Royal Hall στη Λευκωσία, στις 20 Ιουλίου. Οι 33 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε κριτές, Διοικητικούς Συμβούλους της KPMG. Οι φοιτητές κλήθηκαν να εργαστούν σε ομάδες για να αναβαθμίσουν μια υφιστάμενη υπηρεσία/προϊόν μιας υπάρχουσας εταιρείας ή για να δημιουργήσουν ένα νέο προϊόν/υπηρεσία μιας νεοφυούς επιχείρησης. Οι φοιτητές αξιολογήθηκαν για το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους, τις ιδέες τους αλλά και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Με το πέρας της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε τμήματα διαφόρων υπηρεσιών της KPMG, ανάλογα με τον τομέα σπουδών τους (Ελεγκτικές, Διεθνούς Φορολογίας και Συμβουλευτικές) για το στάδιο της πρακτικής άσκησης. Ανατέθηκε ένας μέντορας για τον καθένα, που ήταν υπεύθυνος για την καθοδήγηση και εποπτεία του φοιτητή για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης είχε ως στόχο την ενίσχυση των γνώσεων των συμμετεχόντων, την ανάπτυξη των εργασιακών τους δεξιοτήτων και την οικοδόμηση του δικού τους διεθνούς κοινωνικού δικτύου, που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και τα μελλοντικά καθήκοντα και ευθύνες τους.

Οι 33 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την κοινωνική πλευρά του εργασιακού περιβάλλοντος της KPMG Κύπρου, να ενταχθούν επαγγελματικά στις εργασιακές διαδικασίες του τομέα που τους ενδιαφέρει και να επικοινωνήσουν με τους έμπειρους μέντορες της KPMG.