Σημερινή

Σάββατο, 25/05/2019
RSS

Διάκριση για τον πρόεδρο της CNP Cyprus Insurance Holdings

| Εκτύπωση | 12 Αύγουστος 2018, 18:00 | Σημερινή

Μετά από απόφαση της εποπτικής επιτροπής της EIOPA, ο Xavier Larnaudie-Eiffel, αναπληρωτής ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής της CNP Assurances και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CNP Cyprus Insurance Holdings, θα γίνει μέλος της Ομάδας Ασφάλισης και Αντασφάλισης (Insurance and Reinsurance Stakeholder Group - IRSG) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

Στο πλαίσιο αυτής της συμβουλευτικής ομάδας, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του κλάδου της ασφάλισης και αντασφάλισης, των καταναλωτών και των ερευνητών, ο Xavier Larnaudie-Eiffel θα συμμετάσχει στον καταρτισμό κανονιστικών κανόνων, καθώς και κανόνων και προτύπων χρηματοοικονομικής εποπτείας όσον αφορά στον ασφαλιστικό τομέα. Η EIOPA δημιουργήθηκε το 2010 ούτως ώστε να παρέχει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στο χρηματοοικονομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλισης και της αντασφάλισης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η CNP Assurances είναι ο κορυφαίος πάροχος προσωπικής ασφάλισης στη Γαλλία και είναι ο κύριος μέτοχος του ομίλου εταιρειών CNP Cyprus Insurance Holdings, που είναι η μητρική εταιρεία όλων των ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου CNP που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο (CNP CYPRIALIFE, CNP AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) και στην Ελλάδα (CNP ΖΩΗΣ).