Σημερινή

Τετάρτη, 24/04/2019
RSS

Αλλάζει το εμπορικό τρίγωνο της Λευκωσίας

| Εκτύπωση | 05 Αύγουστος 2018, 18:00 | Σημερινή

ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΔΟΥΛΕΙΑ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CYBARCO - A. PANAYIDES  ΣΕ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΟΡΟΥ

Αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η πρώτη φάση του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Κινητικότητας». Το έργο επιδιώκει να καταστήσει ολόκληρο το «Εμπορικό Τρίγωνο» του Αστικού Κέντρου της Λευκωσίας πρότυπο φιλικού στον άνθρωπο και το περιβάλλον αστικού χώρου, ανταγωνιστικό για επενδύσεις και εμπορική δραστηριότητα και την πρώτη νησίδα έξυπνης πόλης στη χώρα μας, με πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Το επενδυτικό αυτό Έργο, το οποίο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας και υιοθετήθηκαν υψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού, μεταξύ άλλων, στοχεύει:

· Στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος με νέα επίστρωση, αστική επίπλωση και φωτισμό.

· Στη δημιουργία ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων με εξάλειψη όλων των ανισόπεδων σημείων μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου, για να διευκολύνει την προσβασιμότητα πεζών και ΑμεΑ και να αυξήσει την επισκεψιμότητα.

· Στη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητες υπαίθριων δραστηριοτήτων. Με την προσθήκη μεγάλου αριθμού δέντρων (πέραν των 330) και την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, θα ενισχυθεί η σκίαση, αυξάνοντας τις ώρες που οι πεζοί επισκέπτες θα μπορούν να διακινούνται με άνεση, ενώ με την ενσωμάτωση των υδάτινων στοιχείων οι συνθήκες άνεσης και ελκυστικότητας της περιοχής θα αναβαθμιστούν σημαντικά.

· Στην υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Αισθητικά και λειτουργικά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο». Το έργο συμπληρώνει και επιταχύνει την επίτευξη του οφέλους των προνοιών του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας, θέτοντας την περιοχή σε τροχιά ενισχυμένης ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, μετά την υπογραφή των συμβολαίων για την κατασκευή της Α’ Φάσης του έργου με την κοινοπραξία CYBARCO - A. PANAYIDES, δήλωσε βέβαιος ότι «όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη ζωντάνια και τη βιωσιμότητα του Κέντρου της Λευκωσίας αντιλαμβάνονται τη μεγάλη πρόσθετη αξία και το κύρος που θα αποκτήσει η περιοχή με την ολοκλήρωση των έργων, προς όφελος των κατοίκων, των καταστημάτων/επιχειρήσεων, αλλά και όλων των δημοτών και πολιτών που επισκέπτονται την περιοχή και των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον εμπορικό πυρήνα της πρωτεύουσας».

Ο Δήμος Λευκωσίας θα ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερόμενους και το κοινό για τις κυκλοφοριακές διευθετήσεις που θα ισχύουν κατά την εξέλιξη των εργασιών, τις οποίες έχει ήδη μελετήσει. Σύντομα θα προβεί σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τις διευθετήσεις που θα ισχύσουν κατά την πρώτη περίοδο κατασκευής του 1ου Τμήματος του έργου.

Η έναρξη κατασκευής της Α’ Φάσης του σημαντικού αυτού Έργου για το Κέντρο της Λευκωσίας έχει οριστεί για τις 3 Σεπτέμβριου. Ο Δήμος Λευκωσίας έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση του Έργου από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020. Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή της Φάσης Α΄ ανέρχεται σε €8.000.000 και οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 16 μήνες.