Σημερινή

Κυριακή, 24/03/2019
RSS

Ώρα αποχωρήσεων στον Συνεργατισμό

| Εκτύπωση | 29 Ιούλιος 2018, 18:05 | Του Μάριου Αδάμου

Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 180 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

Μετά από εβδομάδες έντονων συζητήσεων και ζυμώσεων, η πλειοψηφία των συντεχνιών (ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ) και η διοίκηση του Συνεργατισμού κατέληξαν την Τετάρτη στο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού. Μέσω του σχεδίου, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει προς το προσωπικό την Τρίτη και θα έχει ισχύ μέχρι και τις 17 Αυγούστου, θα αποχωρήσουν περίπου 900 άτομα από το σύνολο των 2660. Βάσει των προνοιών του Σχεδίου, το μέγιστο ποσό αποζημίωσης φθάνει τις 180 χιλιάδες ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο και θα τους καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Το κόστος του, μετά και τις αλλαγές που έγιναν για ικανοποίηση των συντεχνιών, αυξήθηκε από τα 80 εκατομμύρια ευρώ στα 128 εκατομμύρια ευρώ.


Με θετική κατάληξη ολοκληρώθηκε στα μέσα της εβδομάδας ο διάλογος μεταξύ συντεχνιών και διοίκησης του Συνεργατισμού για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού. ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τα όσα περιλαμβάνει το Σχέδιο, ενώ η ΕΤΥΚ, η οποία ειρήσθω εν παρόδω εκπροσωπεί μικρό αριθμό εργαζομένων, το απέρριψε χαρακτηρίζοντάς το ως μη ελκυστικό. Πλέον, μετά και την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο απομένει η οριστικοποίησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και η επίσημη εξαγγελία του, κάτι που αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Τρίτη, ενώ όσοι εργαζομένοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό θα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 17 Αυγούστου.

Στόχος του Σχεδίου, όπως τέθηκε από την πρώτη στιγμή, είναι η αποχώρηση 900 εργαζομένων. Από το υπόλοιπο προσωπικό που θα απομείνει, μέχρι και 1.100 άτομα θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα και θα παραμείνουν 650 άτομα στην εναπομείνασα οντότητα μαζί με το προσωπικό που έχει μεταφερθεί στην Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd.

Το Σχέδιο

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το Σχέδιο, το ποσό αποζημίωσης, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, υπολογίζεται ως το ελάχιστο μεταξύ των ακόλουθων δύο:

1. Χρόνια υπηρεσίας Χ ετήσιο ακαθάριστο μισθό Χ 26% με μέγιστο ποσό αποζημίωσης τις 180 χιλιάδες ευρώ.

2. Σύνολο υπολειπόμενων μισθών μέχρι και την ημέρα αφυπηρέτησης του εργαζομένου με βάση το όριο αφυπηρέτησής του και με βάση τον τελευταίο μηνιαίο ακαθάριστο μισθό του. Σε περίπτωση που το σύνολο των υπολειπόμενων μισθών μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης είναι μικρότερο από το ποσό όπως υπολογίζεται στο σημείο 1, τότε το ποσό που θα καταβληθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνόλου των υπολειπόμενων ακαθάριστων μισθών μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν, θα πληρωθούν το υπόλοιπο της ετήσιας άδειάς τους, ενώ η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνει σε τρεις δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και την τελευταία στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, η ΣΚΤ θα συνεχίσει να καταβάλλει την εισφορά της στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, όπως και στο Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής και το Ταμείο Ευημερίας. Τα προαναφερθέντα ωφελήματα θα έχουν διάρκεια τριών ετών, ενώ σε περίπτωση που ο εργαζόμενος που αποχωρεί δεν συνεχίσει να καταβάλλει την εισφορά που του αναλογεί, και η Τράπεζα θα παύσει να καταβάλλει με τη σειρά της την εισφορά που της αναλογεί.

Επίσης, για το προσωπικό που αποχωρεί και διατηρεί εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις με συμβατικά επιτόκια, αυτά θα μετατρέπονται σε επιτόκια αγοράς. Στην περίπτωση που το προσωπικό διατηρεί πιστωτικές διευκολύνσεις στη ΣΚΤ και είναι μη εξυπηρετούμενες ή με καθυστερήσεις, τότε θα δεσμεύεται το 30% (15% από την πρώτη δόση και 15% από τη δεύτερη δόση), μέχρι το άτομο να προβεί σε ενέργειες ρύθμισής τους. Τονίζεται πως τελευταία ημερομηνία αποχώρησης προσωπικού καθορίζεται η 31η Αυγούστου 2018.

Συμφωνία τριών συντεχνιών

Όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικά, το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης έγινε αποδεκτό από τις τρεις εκ των τεσσάρων συντεχνιών της ΣΚΤ. Ειδικότερα, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ σε κοινή διάσκεψη Τύπου την Πέμπτη, μετά από τρίωρη συζήτηση με τα μέλη τους, ανακοίνωσαν την αποδοχή του Σχεδίου. Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών, Ελισσαίος Μιχαήλ εκ μέρους της ΣΕΚ, Γιώργος Τούλουπος από πλευράς ΠΕΟ και Ανδρέας Λουκά εκπροσωπώντας την ΠΑΣΥΔΥ, τόνισαν πως το Σχέδιο είναι το καλύτερο υπό τις περιστάσεις, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στη ΣΚΤ, αλλά και των οικονομικών της δυνατοτήτων, αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, τις σημαντικές βελτιώσεις που πέτυχαν επί αυτού, μετά από σκληρές και πολυήμερες διαβουλεύσεις με τη διαπραγματευτική ομάδα της ΣΚΤ.

Έσπασε το «μονοπώλιο» της ΕΤΥΚ

Από την πλευρά της η ΕΤΥΚ, που εκπροσωπεί μικρό αριθμό εργαζομένων στη ΣΚΤ, απέρριψε το Σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το ως μη ελκυστικό. Εκφράζει δε την εκτίμηση ότι αυτό δεν θα επιτύχει τους στόχους του, δηλαδή την αποχώρηση 900 εργαζομένων, διαβλέποντας ότι λόγω της μη επιτυχίας του μπορεί κάποιοι να μπουν στον πειρασμό να καταφύγουν σε εκβιασμούς, πιέσεις, απειλές, κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΤΥΚ κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχει νίκη σε αυτήν την προσπάθεια, αφού η αποτυχία της θα έπληττε τη διαπραγματευτική ικανότητά της, ενώ η είσοδος κι άλλων συντεχνιών στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωσή της. Κι αυτό, ένεκα του γεγονότος πως ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν το προσωπικό της ΣΚΤ που θα μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ θα μπορούν να εντάξουν στις τάξεις τους και εργαζομένους από άλλες τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο σπάει το «μονοπώλιό» της στον τραπεζικό τομέα και πλέον οι συντεχνιακοί «παίκτες» γίνονται τέσσερεις.

Έντονες αντιδράσεις

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως η συμφωνία επί του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης από τη ΣΚΤ προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο της ΟΕΒ όσο και του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων με ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της, σημειώνοντας πως «οι συντεχνίες, αγνοώντας τις πραγματικότητες και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, παρέμειναν στις παράλογες απαιτήσεις για υπέρογκες αποζημιώσεις και πέτυχαν αυτήν την προκλητική συμφωνία».

Σημειώνει, δε, ότι η συμφωνία είναι απαράδεκτη όχι μόνο με όρους οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς, αφού αδικεί κατάφωρα τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Από την πλευρά του, ο Γενικός Ελεγκτής με ανάρτησή του στο twitter και σε έντονα επικριτικό ύφος έγραψε: «Ένας υπάλληλος με 2,5 χρόνια υπηρεσία, θα πάρει 2,5 ετήσιους μισθούς, ενώ με προηγούμενα σχέδια του κράτους θα έπαιρνε ένα ετήσιο μισθό. Πολύ γενναιόδωροι οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών και η διεύθυνση της ΣΚΤ με τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών».