Σημερινή

Κυριακή, 17/02/2019
RSS

Εκτόξευση δημοσίου χρέους λόγω ΣΚΤ

| Εκτύπωση | 22 Ιούλιος 2018, 18:00 | Σημερινή

Στα €20,43 δισεκατομμύρια εκτοξεύτηκε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το α’ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ). Σε απόλυτους αριθμούς η αύξηση ανέρχεται σε €2,12 δις και αποδίδεται στην έκδοση των ομολόγων ύψους €2,35 δις προς την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (δεν περιλαμβάνεται η επιπλέον έκδοση της 13ης Ιουλίου), στο πλαίσιο της μεταφοράς των καλών εργασιών της στην Ελληνική Τράπεζα.

Παράλληλα έγινε και η πρώτη πληρωμή του ρωσικού δανείου, το υπόλοιπο του οποίου υποχώρησε στα €2,18 δις. Ως αποτέλεσμα των εκδόσεων των ομολόγων στη ΣΚΤ, το συνολικό χρέος σε αξιόγραφα εσωτερικού ανήλθε στα €4,5 δις το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους από €2,08 δις στο τέλος του 2017.