Σημερινή

Τετάρτη, 19/06/2019
RSS

Αναβάθμιση αξιόχρεου Ελλάδας από S&P’s

| Εκτύπωση | 22 Ιούλιος 2018, 18:00 | Σημερινή

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P’s αναβάθμισε το βράδυ της Παρασκευής τις προοπτικές (outlook) του αξιόχρεου της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας σταθερό το μακροπρόθεσμο αξιόχρεό της σε «B+». «Οι θετικές προοπτικές για την Ελλάδα αντανακλούν την πιθανότητα μίας αναβάθμισης, εφόσον η κυβέρνηση εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα οδηγήσουν σε μία ισχυρότερη οικονομική ανάκαμψη», αναφέρει ο Οίκος, προσθέτοντας:

«Ένα άλλο πιθανό έναυσμα για μία αναβάθμιση θα ήταν μία σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που αντιμετωπίζει προβλήματα, μαζί με την κατάργηση όλων των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) που έχουν απομείνει. Πιο υγιείς τράπεζες θα μπορούσαν να προσφέρουν πιστώσεις στα πιο παραγωγικά τμήματα του πολύ σημαντικού τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας».

Ο Οίκος τονίζει, περαιτέρω, ότι, θα μπορούσε να αναθεωρήσει τις προοπτικές σε σταθερές «αν, αντίθετα με τις προσδοκίες μας, υπάρξουν αντιστροφές μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοσθεί ή αν τα αναπτυξιακά αποτελέσματα είναι πιο αδύναμα απ' ό,τι αναμένουμε, περιορίζοντας τη δυνατότητα της Ελλάδας να συνεχίσει τη δημοσιονομική προσαρμογή, τη μείωση του χρέους και την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα».

Σημειώνει, ακόμη, ότι η μεγαλύτερη σταθερότητα της πολιτικής αναμένεται να στηρίξει την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες, ενώ θεωρεί ότι τα μεγάλα έργα υποδομών θα αποτελέσουν καταλύτη για ιδιωτικές επενδύσεις στους πιο ανταγωνιστικούς κλάδους στην Ελλάδα, όπως στον τουρισμό, κ.ά.