Σημερινή

Δευτέρα, 25/03/2019
RSS

Ολοταχώς για την υλοποίηση του deal

| Εκτύπωση | 22 Ιούλιος 2018, 18:04 | Σημερινή

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΚΤ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Με βάση τη μεταφορά, η Ελληνική θα αποκτήσει 1.100 υπαλλήλους από τους συνολικά 2.700 της ΣΚΤ, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων του νέου τραπεζικού σχήματος θα αυξηθεί πέριξ των 125 από 52 που είναι σήμερα

Ελληνική Τράπεζα και Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ξεκίνησαν συναντήσεις με στόχο την ολοκλήρωση της μεταφοράς του καλού Συνεργατισμού στην Ελληνική. Oι Διευθυντές των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιούν συναντήσεις για προετοιμασία της μεταφοράς, η ολοκλήρωση της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Σεπτέμβριο. Στις συναντήσεις δίνονται επικαιροποιημένα στοιχεία της ΣΚΤ, αφού οι αρχικοί υπολογισμοί είχαν γίνει βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του Σεπτεμβρίου του 2017.

Βάσει της συμφωνίας για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ, η Ελληνική θα αποκτήσει ισολογισμό ύψους €10,3 δισεκατομμυρίων. Με βάση τη μεταφορά, η Ελληνική θα αποκτήσει 1.100 υπαλλήλους από τους συνολικά 2.700 της ΣΚΤ, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων του νέου τραπεζικού σχήματος θα αυξηθεί πέριξ των 125 από 52 που είναι σήμερα.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Της μεταφοράς θα προηγηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής, που θα επικυρώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκατομμυρίων. Η ΕΓΣ, με βάση το χρονοδιάγραμμα της τράπεζας, τοποθετείται χρονικά στις αρχές Αυγούστου. Η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου τοποθετείται χρονικά στο 4ο τρίμηνο του 2018. Ωστόσο, η Ελληνική έχει ανακοινώσει ότι έχει λάβει αμετάκλητες δεσμεύσεις από τους υφιστάμενους μετόχους, ήτοι τη Δήμητρα Επενδυτική, την Third Point Hellenic Recovery και τη Wargaming Group για έγκριση της αύξησης κεφαλαίου, κάτι που είναι σημαντικό για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό που θα έχει τον τελικό λόγο για έγκριση της μεταφοράς.

Στόχος, η ομαλή μετάβαση

Όπως δήλωσαν στο ΚΥΠΕ στελέχη και των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων, στόχος είναι η μεταφορά του ισολογισμού με τη μέγιστη δυνατή ομαλότητα για τους πελάτες του Συνεργατισμού. Προς τον σκοπό αυτό ήδη εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την ενοποίηση των συστημάτων και το δίκτυο καταστημάτων του ενοποιημένου σχήματος και γίνεται η προετοιμασία για τις αναγκαίες ενημερώσεις των πελατών της ΣΚΤ, οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Ελληνική.

Όπως γνωρίζουμε οι πελάτες της Συνεργατικής θα ενημερωθούν εγκαίρως για τα καταστήματα που θα λειτουργούν και θα μπορούν να επιλέξουν από πού επιθυμούν να εξυπηρετούνται. Η Ελληνική θα πρέπει να απορροφήσει 72 υποκαταστήματα του Συνεργατισμού και θα τα εντάξει επιτυχώς στο δίκτυο των μόλις 51 δικών της καταστημάτων. Θα πρέπει επίσης να απορροφήσει 1100 υπαλλήλους της ΣΚΤ, που θα αυξήσουν το προσωπικό της σε 2600.

Κατάθεση εγγράφων μέχρι 31 Ιουλίου

Η Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού ανακοίνωσε ότι συμπληρώθηκε η αποστολή ειδοποιήσεων/κλήσεων για την κατάθεση εγγράφων, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου. Ήδη, όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Επιτροπή, ξεκίνησε η παραλαβή των πρώτων εγγράφων από την Κεντρική Τράπεζα και θα αρχίσει άμεσα τη μελέτη τους και εντός της εβδομάδας αναμένεται η παράδοση και νέων εγγράφων με βάση τις προθεσμίες που έχουν τεθεί.

Όπως αναφέρεται, ειδοποιήσεις/κλήσεις για κατάθεση εγγράφων έλαβαν οι κάτωθι:

(α) Ο Υπουργός των Οικονομικών.

(β) Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

(γ) Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(δ) Ο Αν. Γενικός Διευθυντής τη Βουλής.

(ε) Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.

(στ) Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

(ζ) Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(η) Ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

(θ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

(ι) Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Παράλληλα, στις 13 Ιουλίου 2018 απεστάλησαν επιστολές σε όλους τους Αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, καθώς και στην ανεξάρτητη βουλευτή Άννα Θεολόγου, με τις οποίες καλούνται, αν επιθυμούν, να αποστείλουν ή/και παραδώσουν στην Επιτροπή πληροφορίες, έγγραφα ή στοιχεία που κατέχουν, και σχετίζονται με τη διεξαγόμενη έρευνα.

Το μετοχικό κεφάλαιο

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της. Από τα μέλη του Δ.Σ μετοχές έχουν: η Μαριάννα Παντελίδου 7.240 μετοχές και ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 0,00364%, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής Ιωάννης Μάτσης έχει 2.432 μετοχές που αντιστοιχεί στο 0.00122% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Λάμπρος Παπαδόπουλος έχει 111 μετοχές και ποσοστό 0,00005%, ο Ανδρέας Χριστοφίδης έχει 28 μετοχές με ποσοστό 0,00001%. Από τους γενικούς διευθυντές ο Γιώργος Καραγιώργης έχει 13.985 μετοχές, ποσοστό 0,00704%.

Η προϊσταμένη του λογιστηρίου, Μαρία Κελέση, έχει 197 μετοχές, ποσοστό 0,00009%, ο γραμματέας Αρσαλίδης Πέτρος έχει 1.652 μετοχές, ποσοστό 0,00083% του μετοχικού κεφαλαίου. Το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων του Ομίλου της Ελληνικής έχει 316.353 μετοχές, ποσοστό 0,15939%. Οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% είναι: η Δήμητρα Επενδυτική με 10,05%, η Wargaming με 24,91%, το συγκρότημα Third Point με 26,19% και η EBRD με 5,37% κατέχοντας στο σύνολο το 66,71% του μετοχικού κεφαλαίου. Η διασπορά στο ευρύ κοινό είναι 32,97%.

Έκδοση κρατικών ομολόγων

Αυτήν την εβδομάδα εκδόθηκαν και τα κρατικά ομόλογα ύψους €3,2 δισ. προς όφελος της Ελληνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας απορρόφησης μέρους των εργασιών του Συνεργατισμού. Οι εκδόσεις γίνονται με ιδιωτική τοποθέτηση. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προχώρησε σε έκδοση κυβερνητικών ομολόγων διάρκειας 53 μηνών με ονομαστικό επιτόκιο 3,50%, ύψους €610 εκατ. με ημερομηνία έκδοσης τη 13η Ιουλίου 2018 και ημερομηνία λήξης τη 15η Δεκεμβρίου 2022.

Επίσης, κυβερνητικά ομόλογα διάρκειας 5 μηνών με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 1,90%, ύψους €500 εκατ. με ημερομηνία έκδοσης τη 13η Ιουλίου 2018 και ημερομηνία λήξης τη 17η Δεκεμβρίου 2018. Εκδίδονται ακόμη με ιδιωτική τοποθέτηση κυβερνητικά ομόλογα διάρκειας 17 μηνών με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 2,50%, ύψους €750 εκ. με ημερομηνία έκδοσης τη 13η Ιουλίου 2018 και ημερομηνία λήξης τη 16η Δεκεμβρίου 2019.

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εκδίδει επίσης με ιδιωτική τοποθέτηση κυβερνητικά ομόλογα διάρκειας 29 μηνών με ονομαστικό επιτόκιο 2,75%, ύψους €750 εκατ. με ημερομηνία έκδοσης τη 13η Ιουλίου 2018 και ημερομηνία λήξης τη 15η Δεκεμβρίου 2020. Επίσης κυβερνητικά ομόλογα διάρκειας 41 μηνών με ονομαστικό επιτόκιο 3,25% ύψους €580 εκατ. με ημερομηνία έκδοσης τη 13η Ιουλίου 2018 και ημερομηνία λήξης τη 15η Δεκεμβρίου 2021.