Σημερινή

Κυριακή, 16/06/2019
RSS

PwC Kύπρου: Οικονομικά οφέλη από την επέκταση της εργασιακής ηλικί

| Εκτύπωση | 22 Ιούλιος 2018, 18:00 | Σημερινή

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, η παγκόσμια κοινότητα βιώνει όλο και πιο έντονα το φαινόμενο της πληθυσμιακής γήρανσης, αφού, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημογραφικά στοιχεία, ο διεθνής μέσος όρος ηλικίας ακολουθεί ανοδική τάση. Ιδιαίτερα όμως στις ανεπτυγμένες χώρες, η διαδικασία γήρανσης του πληθυσμού φαίνεται να επιταχύνεται διαρκώς, με το φαινόμενο να είναι ακόμα πιο έντονο στην Ευρώπη. Η υπογεννητικότητα, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου ζωής και η οικονομική ευμάρεια θεωρούνται οι σημαντικότερες αιτίες της έντονης πληθυσμιακής γήρανσης που παρατηρείται στη Γηραιά Ήπειρο.

Το ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο είναι αναμφίβολα θετικό. Η δημογραφική αυτή αλλαγή επηρεάζει ωστόσο κάθε πλευρά της οικονομικής και κοινωνικής καθημερινότητας, ασκώντας μεγάλες οικονομικές πιέσεις στα συστήματα υγείας, κοινωνικής φροντίδας και συνταξιοδότησης των χωρών. Πιέσεις οι οποίες αναμένεται πως θα συνεχίσουν να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η διαδικασία γήρανσης του πληθυσμού προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στις επόμενες δεκαετίες.

Μόνο στις χώρες του ΟΟΣΑ, υπολογίζεται ότι μεταξύ του 2015 και του 2050 ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 55 και άνω θα αυξηθεί κατά περίπου 50%, υπερβαίνοντας τα 500 εκατομμύρια. Ως εκ τούτου, η επέκταση της εργασιακής ζωής κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη γήρανση των πληθυσμών και η παραμονή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στο εργασιακό περιβάλλον για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αποτελεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η τελευταία έκδοση του Δείκτη Χρυσής Ηλικίας της PwC αποκαλύπτει τα τεράστια οικονομικά οφέλη που ενδέχεται να προκύψουν για τις χώρες του ΟΟΣΑ, αν τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων άνω των 55 αυξηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν τα αντίστοιχα ποσοστά της Ισλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Ισραήλ. Παρόλο που τα ποσοστά απασχόλησης διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, σύμφωνα με την έκδοση, η ενεργός συμμετοχή των ανθρώπων μεταξύ 55 και 64 στην αγορά εργασίας ενδέχεται να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα, μόνο για τις οικονομίες των χωρών του ΟΟΣΑ, αξία της τάξης των US$ 3,5 τρις.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να έχει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας. Από τη μια θα οδηγούσε στην αύξηση του ΑΕΠ, των καταναλωτικών δαπανών και των φορολογικών εσόδων, ενώ από την άλλη θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και την άνοδο της αυτοεκτίμησής τους, αφού η συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας θα τους επιτρέψει να παραμένουν πνευματικά και σωματικά δραστήριοι.

Αναμφίβολα, η παροχή οικονομικών κινήτρων όπως η συνταξιοδοτική πολιτική και τα οικογενειακά ωφελήματα επηρεάζουν την απόφαση των εργαζομένων για παράταση της παραμονής τους στην αγορά εργασίας. Άλλες πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες με στόχο την επέκταση της εργασιακής ηλικίας αφορούν την υποστήριξη της ευέλικτης εργασίας, τη βελτίωση της ευελιξίας των συντάξεων και την παροχή περαιτέρω κατάρτισης και στήριξης που επιτρέπει στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να εξοικειωθούν με την ψηφιακή τεχνολογία.

Επιπλέον, για να επιτευχθούν τα οφέλη που παρατίθενται στην έκδοση του Δείκτη της PwC, είναι ασφαλώς αναγκαία η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων, αντλώντας παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες και εταιρείες. Κυρίως όμως χρειάζεται να καλλιεργηθεί η αντίληψη πως ένα σύγχρονο κράτος επιβάλλεται να ενθαρρύνει την εργασία και να συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης και της ενεργού γήρανσης του πληθυσμού, αφού αυτό ενδέχεται ν’ αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη μακροχρόνιας βιώσιμης ανάπτυξης.