Σημερινή

Πέμπτη, 25/04/2019
RSS

18η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πετρολίνα

| Εκτύπωση | 15 Ιούλιος 2018, 18:00 | Σημερινή

Με την επικύρωση της νέας δομής του Διοικητικού της Συμβουλίου και την ανακήρυξη του, μέχρι πρότινος, Εκτελεστικού Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας Κίκη Λευκαρίτη, ως Διά Βίου Επίτιμου Προέδρου της, και την ανακήρυξη του Κωστάκη Λευκαρίτη ως Εκτελεστικού Προέδρου, πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, στις 27 Ιουνίου 2018, η 18η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd. Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017, όπου ο συνολικός κύκλος εργασιών μέσω πρατηρίων, σε εμπορικούς πελάτες καθώς και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών ανήλθε στα €391,5 εκ. έναντι €379,0 εκ. το 2016.

Το κέρδος πριν από τη φορολογία ανήλθε σε €4,7 εκ. έναντι €6,2 εκ. το 2016, ενώ το κέρδος μετά τη φορολογία ανήλθε στα €4,1 εκ. έναντι €5,4 εκ. το προηγούμενο έτος. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται στα 4,72 σεντ έναντι 6,12 σεντ το 2016. Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας παραμένει σταθερή. Ολόκληρη η Ετήσια Έκθεση του 2017 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Πετρολίνα www.petrolina.com.cy