Σημερινή

Τρίτη, 26/03/2019
RSS

«Στοίχημα η ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας»

| Εκτύπωση | 08 Ιούλιος 2018, 18:00 | Σημερινή

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ «Σ» Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ KPMG, O OΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΝ 1/1/2019, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΒΛΥΝΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

«Τα νέα λογιστικά πρότυπα καθορίζουν αυστηρότερους κανόνες για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς των εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη και ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές και ρίσκα»


Απαιτείται σωστός σχεδιασμός και οργάνωση για να δουλέψει σωστά ο Φορέας Διαχείρισης Δανείων, αναφέρει ο Χρήστος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της KPMG, o oποίος αναλαμβάνει ως διευθύνων σύμβουλος την 1/1/2019. Ο κ. Βασιλείου επισημαίνει επί τούτου πως πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η υπαγωγή ενός δανείου στον Φορέα δεν σημαίνει ούτε ότι θα χαριστεί το δάνειο ούτε ότι θα «κουρευτεί», εφόσον θα υπάρχει η πίεση από τους φορολογούμενους και από τους δημοσιονομικούς δείκτες. Ταυτόχρονα, αναφερόμενος στην εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας για τον ορισμό των shell companies, ο κ. Βασιλείου σημείωσε ότι είναι σημαντικό να αποφύγουμε με τον ορισμό αυτό να κάνουμε την Κύπρο λιγότερο ανταγωνιστική από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πώς βλέπετε την πορεία της κυπριακής οικονομίας; Ποιες οι προκλήσεις και ποιες οι προοπτικές;

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται με θετικό ρυθμό κοντά στο 4%. Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, στη μεταποίηση, στις κατασκευές και στις μεταφορές. Αυτό καταδεικνύει ότι αρκετοί τομείς οι οποίοι πλήγηκαν το 2013 άρχισαν σταδιακά να ανακάμπτουν. Για παράδειγμα ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος ανέκαμψε σημαντικά, τροφοδοτούμενος και από τα κίνητρα που έχουν παραχωρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως είναι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ανεργία, που αν και κινείται πτωτικά, βρίσκεται ακόμη σε υψηλά επίπεδα και η μεταβλητότητα του εξωγενούς οικονομικού περιβάλλοντος. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί και η σταδιακή ανάκαμψη της λεγόμενης πραγματικής οικονομίας και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό φυσικά προϋποθέτει την ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων και της ρευστότητας στην αγορά.

Οι τρεις τομείς που παρουσιάστηκαν ανθεκτικοί στην κρίση, τουρισμός, επαγγελματικές υπηρεσίες και ναυτιλία, συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Οι αφίξεις των τουριστών αυξάνονται, χωρίς όμως να καταγράφονται τα ίδια ποσοστά αύξησης και στα έσοδα από τον τομέα, ενώ ο αριθμός των νέων εταιρειών σημειώνει σημαντική αύξηση. Σε αυτό βοήθησαν το ελκυστικό φορολογικό και νομικό περιβάλλον που προσφέρει η χώρα και τα κίνητρα που έχουν δοθεί στους επενδυτές.

Έχετε αναφερθεί στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ποια η άποψή σας για τις τρέχουσες εξελίξεις και πώς λύνεται αυτό το ζήτημα;

Είναι ξεκάθαρο ότι η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση άλλαξε άρδην τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας των χρηματοοικονομικών οργανισμών όπως οι τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και επενδυτικές εταιρείες. Όπως διαφαίνεται αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί.
Τα νέα λογιστικά πρότυπα καθορίζουν αυστηρότερους κανόνες για τον υπολογισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισμούς των εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη και ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές και ρίσκα. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο αναγνώρισης των εισοδημάτων στον λογαριασμό κερδοζημιών.

Οι επόπτες αξιολογούν το νομοθετικό περιβάλλον και το ιστορικό των εκποιήσεων στην Κύπρο και εντοπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Αυτό επηρεάζει την αξία των υποθηκών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες κεφαλαιακές ανάγκες. Με την κατάθεση των τροποποιητικών νομοσχεδίων από την κυβέρνηση γίνεται μια προσπάθεια αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να ανακτήσουν το σύνολο ή μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και όλες οι ενέργειες θα πρέπει να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν επιπλέον νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως οι τιτλοποιήσεις, ενώ οι προσπάθειες για τη δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Θεωρείτε ότι οι τιτλοποιήσεις θα δώσουν λύσεις στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων;

Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Οι τιτλοποιήσεις δεν είναι παρά ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο το οποίο υιοθετείται διεθνώς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο ισολογισμός του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αποσυμφορείται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (μπορεί στα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται να υπάρχουν και εξυπηρετούμενα) και μειώνονται τα σταθμισμένα με κίνδυνο περιουσιακά στοιχεία (risks weighted assets). Υπενθυμίζεται ότι το ποσό των περιουσιακών στοιχείων με σταθμισμένο κίνδυνο (για εξυπηρετούμενα δάνεια η στάθμιση είναι χαμηλότερη) καθορίζει και το ύψος των κεφαλαίων που πρέπει να διατηρεί ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία των τιτλοποιήσεων θα ενισχύσει τους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και θα τους δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων. Φυσικά θα πρέπει και οι πιθανοί νέοι δανειολήπτες να πληρούν μια σειρά από κριτήρια που έχουν φυσικά αλλάξει άρδην από την προ 2013 εποχή.

Την ίδια στιγμή το κατά πόσο θα υπάρχει όφελος για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα εξαρτηθεί και από την αξία στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση του δανείου (εφόσον η εταιρεία ειδικού σκοπού θα αναζητήσει επενδυτές τότε θα υπάρξουν πιέσεις για όσο το δυνατό χαμηλότερη αξία μεταβίβασης). Αν δηλαδή είναι σε αξία μικρότερη από αυτή που καταγράφεται στα βιβλία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, τότε θα πρέπει να αναγνωριστούν επιπρόσθετες ζημιές. Αυτός είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που δεν είδαμε μέχρι σήμερα σημαντικές πωλήσεις δανείων.

Τι πρέπει να προσέξει η Πολιτεία σε ό,τι αφορά τον Φορέα Διαχείρισης Δανείων;

Η δημιουργία του Φορέα έχει συνδεθεί με την ανάκτηση των κεφαλαίων της κυβέρνησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού αλλά και τη συγχώνευση του «καλού» μέρους με άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η υπαγωγή ενός δανείου στον Φορέα δεν σημαίνει ούτε ότι θα χαριστεί το δάνειο ούτε ότι θα «κουρευτεί», εφόσον θα υπάρχει η πίεση από τους φορολογούμενους και από τους δημοσιονομικούς δείκτες. Προτεραιότητα σίγουρα, εκεί και όπου επιτρέπεται, θα είναι η αναδιάρθρωση του δανείου. Σε αντίθετη περίπτωση, η διοίκηση του Φορέα θα πρέπει να προχωρήσει με τις ανάλογες διαδικασίες εκποίησης και να διαχειριστεί συνάμα το θέμα των εγγυητών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή τέτοιων οργανισμών είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται σωστός σχεδιασμός και οργάνωση. Το ζήτημα που αφορά το είδος των δανείων που θα μεταφερθούν στον Φορέα έχει ξεκαθαριστεί, εφόσον, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, θα λάβει τα προβληματικά δάνεια του Συνεργατισμού στο σύνολό τους και όχι συγκεκριμένη κατηγορία δανείων (π.χ. στεγαστικά).

Η Κεντρική Τράπεζα έχει εκδώσει τελευταίως μία εγκύκλιο που καθορίζει τον ορισμό των shell companies (εταιρείες-κέλυφος). Ποια η άποψή σας;

Είναι αλήθεια ότι έχει εκδοθεί μια εγκύκλιος από την Κεντρική Τράπεζα προς τις τράπεζες η οποία προσπαθεί να δώσει τον ορισμό των shell companies. Αντιλαμβάνομαι ότι μια κυπριακή εταιρεία δυνατόν να εμπίπτει στον ορισμό αυτό. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που ανταγωνίζονται την Κύπρο στην προσέλκυση επενδύσεων εξαιρούν τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε αυτές από τον ορισμό των shell companies.

Είναι σημαντικό να αποφύγουμε με τον ορισμό αυτό να κάνουμε την Κύπρο λιγότερο ανταγωνιστική από ό,τι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χρειάζεται κατά τη δική μου άποψη αναθεώρηση του ορισμού ή αν όχι να διασφαλιστεί ότι οι ίδιοι κανονισμοί θα ισχύσουν και σε άλλες ευρωπαϊκές ανταγωνιστικές χώρες, όπως π.χ. τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Ιρλανδία κ.ά.

Αναλαμβάνετε από την 1η Ιανουαρίου 2019 ως διευθύνων σύμβουλος της KPMG Κύπρου. Τι να περιμένουμε από τη δική σας θητεία;

Η KPMG Κύπρου εργοδοτεί σήμερα κοντά στα 900 άτομα και αποτελεί σημαντικό μέρος της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, καθώς και του επιχειρηματικού κόσμου. Ως ένας από τους πιο μεγάλους και αξιόπιστους ελεγκτικούς και συμβουλευτικούς οίκους στην εγχώρια αγορά, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια διατήρησης της θετικής πορείας της οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση παρέχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση στους πελάτες μας και εν δυνάμει επενδυτές για την πορεία της οικονομίας και τις αλλαγές στο φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.

Μεγάλο μέρος των πελατών μας αποτελείται από κυπριακές επιχειρήσεις τις οποίες στηρίξαμε την περίοδο της κρίσης και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους. Όπως στηρίξαμε τους πελάτες μας, με τον ίδιο τρόπο στηρίξαμε και την κυπριακή οικονομία και θα συνεχίζουμε να το πράττουμε, εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανάλογα και με τις αλλαγές στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Θέλουμε ως Οίκος να συνεχίσουμε να είμαστε η καθαρή επιλογή για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, αλλά και την κοινωνία γενικότερα.