Σημερινή

Κυριακή, 20/01/2019
RSS

Ζημιές με αιτίες και θεραπεία για τις τράπεζες

| Εκτύπωση | 04 Μάρτιος 2018, 18:00 | Του Σωκράτη Ιωακείμ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ IFRS 9 KAI OI ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΔΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ

Αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα οι επικεφαλής των δύο τραπεζών


Λογικές και αναμενόμενες ζημιές για το οικονομικό έτος 2017 ανακοίνωσαν αυτήν την εβδομάδα οι δύο εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Κύπρου και συγκεκριμένα η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα. Οι ζημιές οφείλονται σε διάφορους παράγοντες που αφορούν μεταξύ άλλων:

- Στην προσαρμογή των τραπεζών με τις νέες οδηγίες του IFRS 9, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην εκδήλωση ενός πιστωτικού γεγονότος ως προϋπόθεσης για την αναγνώριση πιστωτικών ζημιών και το αντικαθιστά με το μοντέλο της αναμενόμενης ζημίας με την εκάστοτε τράπεζα -πλέον- να οφείλει εκ των προτέρων να αναγνωρίσει την πιθανότητα αναμενόμενων ζημιών και να σχηματίσει τις δέουσες προβλέψεις. Με αυτήν την αλλαγή οι προβλέψεις δεν θα αφορούν μόνο τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και δάνεια τα οποία σήμερα εξυπηρετούνται κανονικά αλλά υπάρχει πιθανότητα ο δανειολήπτης να αθετήσει την υποχρέωσή του στο μέλλον.

- Στην πίεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής για δραστική μείωση των «κόκκινων» δανείων των Τραπεζών.

Ζημιά €552 εκατ. για Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου με αυτά τα δεδομένα ανακοίνωσε για το 2017 ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €552 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €64 εκατ. το 2016. Οι προβλέψεις για το 2017 ανήλθαν σε €779 εκατ., αυξημένες κατά 111% σε ετήσια βάση, μετά τις επιπρόσθετες προβλέψεις ύψους περίπου €500 εκατ., κατά το β’ τρίμηνο 2017.

- Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €2,586 εκατ.

- Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 12,7% και σε 12,2% χωρίς μεταβατικές διατάξεις.

- Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 14,2%.

- Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανήλθε στο 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

- Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, μειώθηκαν κατά €2.2 δισ. ή κατά 20% κατά τη διάρκεια του έτους 2017, ανήλθαν σε €8,804 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των δανείων.

- Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €1.4 δις ή 17%. (Η μείωση, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, οφείλεται στις αναδιαρθρώσεις, τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt for asset swaps) και τις διαγραφές).

- Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε €6,905 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 37% του συνόλου των δανείων.

- Τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν σε €2.2 δις,

- Οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €17,850 εκατ.

- Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €18,755 εκατ.

- Διαχειρίζεται ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €1.6 δις.

Πρόοδο βλέπει ο Χούρικαν

Σε γραπτή δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Τζον Πάτρικ Χούρικαν αναφέρει ότι «τα οικονομικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδό μας έναντι της κύριας στρατηγικής μας για βελτίωση του ισολογισμού» και υπογραμμίζει ότι το 2018 αναμένεται πιο ομαλοποιημένη χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε επιστροφή στην κερδοφορία και να επιτρέψει την οργανική αύξηση κεφαλαίων.

Οι στόχοι του Συγκροτήματος για το 2018 όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα είναι η διατήρηση της καθοδήγησης κερδών ανά μετοχή σε περίπου €0,40 ή €180 εκ., η διατήρηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) πέραν του 13,0%, η διατήρηση του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πέραν του 15,0% και η οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά €2 δις. Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν πως με τα όσα ανακοίνωσε το Συγκρότημα στην ουσία προετοιμάζει το έδαφος για τη χρήση του εργαλείου της πώλησης δανείων.

Ζημιές και στην Ελληνική

Σε ό,τι αφορά την Ελληνική Τράπεζα, η οποία να σημειωθεί ήταν η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που έκανε χρήση του εργαλείου της πώλησης δανείων, ανακοίνωσε την Πέμπτη για το 2017 ζημιές €45,7 εκατ. έναντι ζημιών €63,5 εκατ. παρά τη μείωση των προβλέψεών της στα €82,9 εκατ. από €115,2 εκατ. το 2016. Αυτό οφείλεται στο κόστος που είχε για τον Όμιλο το σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης (€41,3 εκατ.), όπως επίσης και η αμοιβή επιτυχίας ύψους €9,1 εκατ. που δόθηκε στην εταιρεία APS.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική:

- Το σύνολο των καθαρών εσόδων του ομίλου μειώθηκε κατά 5% στα €234,5 εκατ.

- Το σύνολο των εξόδων του ομίλου αυξήθηκε κατά 39% στα €200,9 εκατ.

- Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων μειώθηκε σε 53,3%.

- Ο δείκτης κάλυψης για τα NPLs φθάνει το 59,6%.

- Οι συνολικές μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν στα €4055 εκατ. μειωμένες κατά 6%.

- Η τράπεζα προχώρησε στην παραχώρηση νέων δανείων €525,8 εκατ.

- Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του ομίλου χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις διαμορφώνεται στο 17,67%,

Ι. Μάτσης: «Χρονιά ορόσημο»

Σε δήλωσή του ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής, Ιωάννης Μάτσης, αναφέρει ότι το 2017 ήταν μία χρονιά ορόσημο, σηματοδοτώντας την αρχή για την πορεία μεταμόρφωσης.

«Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε περισσότερους από τους πελάτες που έχουμε. Δηλαδή οι καταθέτες να είναι και δανειολήπτες, για να αυξήσουμε τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία θα μας αυξήσουν τα κέρδη στα έσοδα από τόκους. Η τράπεζα είναι υγιής, δεδομένου ότι έχει τη ρευστότητα και έχουμε τη δυνατότητα να τη διοχετεύσουμε στην αγορά. Πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε στους στόχους που δείχνουμε στους επόπτες μας. Πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε τα ΜΕΧ, πώς θα καταφέρουμε να διαθέσουμε τα ακίνητα. Αν δεν τα καταφέρουμε, είναι μεγάλος ο κίνδυνος να έρθουν οι επόπτες και να ζητήσουν την αύξηση των προβλέψεων», κατέληξε ο κ. Μάτσης.