Σημερινή

Τρίτη, 23/10/2018
RSS

Ιστορικό ρεκόρ στην ευρυζωνική πρόσβαση

| Εκτύπωση | 07 Ιανουάριος 2018, 18:01 | Του Σωκράτη Ιωακείμ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2017, ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ 287.090 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 278.483 ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2016, ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΑ 313 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ, ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ 92% ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 89% ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ 2016

Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας, κατά το 2ο εξάμηνο του 2016 παρατηρείται μικρή αύξηση στο ποσοστό συνδρομών με ρυθμό ταχύτητας μεταξύ 30 και 100 mbps


Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμιστή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τα οποία επεξεργάστηκε η «Σ», κατά το πρώτο Εξάμηνο του 2017 ο αριθμός συνδρομητών ευρυζωνικής πρόσβασης αυξήθηκε κατά 8.607 συνδρομητές ή ποσοστό 3,09% σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου του 2017, υπήρχαν καταγεγραμμένες 287.090 συνδέσεις, σε σύγκριση με 278.483 στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 με το ποσοστό διείσδυσης στα 313 χιλιάδες νοικοκυριά της Κύπρου να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ φθάνοντας στο 92% σε σύγκριση με 89% που ήταν το 2016.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως το 2002, από τότε δηλαδή που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, υπήρχαν μόλις 5.998 συνδέσεις ευρυζωνικής πρόσβασης με το ποσοστό διείσδυσης να ήταν μόλις στο 3%. Ιστορικά η χρονιά που καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση στους συνδρομητές ευρυζωνικής πρόσβασης ήταν το 2008, όταν το σύνολο των συνδέσεων ήταν 147.276 σε σύγκριση με 101.606 το 2007, με αποτέλεσμα το ποσοστό διείσδυσης να αυξηθεί από το 37% στο 52%.

Οι ταχύτητες διαδικτύου που επιλέγουν οι καταναλωτές

Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας κατά το 2ο εξάμηνο του 2016 παρατηρείται μικρή αύξηση στο ποσοστό συνδρομών με ρυθμό ταχύτητας μεταξύ 30 και 100 mbps. Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου του 2017 το 58% των συνδρομητών είχαν ταχύτητες μεταξύ 2 και 10 mbps, ποσοστό που ήταν στα ίδια επίπεδα και το 2016, το 31%, έναντι 32% το 2016 ταχύτητες μεταξύ 10 κα- 30 mbps, το 11% σε σύγκριση με 9% το 2016, ταχύτητες μεταξύ 30-100 mbps, ενώ μόλις το 0,3% έναντι 0,2% το 2016, είχε ταχύτητες άνω των 100 mbps.

Αξίζει να σημειωθεί πως Κυβέρνηση και ΓΕΡΗΕΤ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να πετύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί στην ψηφιακή στρατηγική της Κύπρου και στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, δηλαδή μέχρι το 2020 όλα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Κύπρου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 30Mbps και μέχρι το 2020, ενώ στόχος αποτελεί επίσης τουλάχιστον 50% των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να λειτουργούν με συνδέσεις στο διαδίκτυο άνω των 100 Mbps.

Η μάχη των νέων συνδρομητών

Σχετικά με τις εταιρείες που κέρδισαν την πίτα των νέων συνδρομητών που απέκτησαν ευρυζωνική σύνδεση το πρώτο εξάμηνο του 2017, η Primetel είναι πρώτη με ποσοστό 39%, ενώ ακολουθούν η MTN με 33% και η Cyta με 27%.

Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας

Ο Ρυθμιστής Τηλεπικοινωνιών εξέδωσε επίσης ενημερωτικό δελτίο και για τις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας. Με βάση τα στοιχεία, το 2017 οι συνολικές συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2016. Σημειώνεται η αύξηση των συνδέσεων: ΒΒΤ και naked DSL που αντισταθμίζει τη συνεχόμενη πτώση των συνδέσεων PSTN. Συνολικά υπήρχαν καταγεγραμμένες το πρώτο εξάμηνο του έτους 321.429 συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας έναντι 322.925 πέρυσι.

Ποσοστά ανά Τύπο σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας

Η σύνδεση για παροχή σταθερής τηλεφωνίας μέσω PSTN αποτελεί το κύριο μέσο στις συνδέσεις σταθερής με ποσοστό 58,60% μειωμένο όμως κατά 7% σε σύγκριση με το 2016. Οι συνδέσεις ΒΒΤ και Naked DSL ακολουθούν με 11,54% και 9,53% αντίστοιχα.

Μερίδια αγοράς παροχέων σταθερής

Κατά το 2017 στις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας συνεχίζεται η μείωση του μεριδίου της Cyta, με τα μερίδια των άλλων παροχέων να σημειώνουν αυξήσεις. Η Cyta πλέον ελέγχει το 72,42% της αγοράς σε σύγκριση με 79,55% το 2015, ενώ ακολουθούν στις επόμενες θέσεις η Primetel με 13,43%, η Cablenet με 8,52% και η ΜΤΝ με ποσοστό 5,64%.

Σύνολο συνδρομητών ευρυζωνικής πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία

Τέλος, στους συνδρομητές Διαδικτύου, IPTV/CableTV και σταθερής η Primetel είναι η μόνη εταιρεία που παρουσιάζει αύξηση. Αναλυτικά η Cyta σε ένα χρόνο είδε τα ποσοστά της να υποχωρούν στο 62% από 62,8% πέρυσι, η Cablenet πλέον ελέγχει το 27,6% της αγοράς σε σύγκριση με 28,4% στο τέλος του 2016, ενώ η Primetel ελέγχει πλέον το 10,1% από 8,7% πέρυσι.

Μερίδια παροχέων ευρυζωνικής σύνδεσης

Αναφορικά με τα μερίδια αγοράς των παροχέων παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2016. Η ΜΤΝ κερδίζει το μεγαλύτερο μερίδιο με αύξηση 1,5% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2016. Αναλυτικά η Cyta φιγουράρει στην πρώτη θέση με μερίδιο 57,7%, έναντι 58,1% το 2016, ακολουθεί η Cablenet με μερίδιο 20,7% σε σύγκριση με 21% πέρυσι, η Primetel αύξησε το μερίδιό της από το 15,1% στο 15,5%, ενώ η MTN από το 5,7% που ήλεγχε το 2016 ανέβηκε στις 30 Ιουνίου του 2017 στο 6,2%.