Σημερινή

Κυριακή, 18/11/2018
RSS

Δήλωση εισοδήματος μόνο ηλεκτρονικά από το 2018

| Εκτύπωση | 31 Δεκέμβριος 2017, 18:04 | Του Παναγιώτη Γρηγορίου

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ H YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΙSNET ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ «Σ» Η ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΝΑ ΦΑΝΤΑΡΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η συνεχής αναβάθμιση της υπηρεσίας Taxisnet, η αναγνώριση του οφέλους της ηλεκτρονικής υποβολής και η εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων που υποχρεώνουν τους φορολογούμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, αυξάνει τους χρήστες της χρόνο με τον χρόνο


Από τον επόμενο χρόνο η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου και η Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €70.000), θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας TAXISnet, εξηγεί η Αρχιφοροθέτης Άννα Φαντάρου, η οποία θεωρεί ότι η πρόσφατη εμπειρία μας σε σχέση με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ τον Μάιο του 2017 έδειξε ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται και μπορεί ν' αντεπεξέλθει. Την ίδια στιγμή η κ. Φαντάρου, αναφερόμενη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Φορολογίας, επισημαίνει ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ραγδαίες και οφείλουμε όλοι να προσαρμοστούμε και να εξελιχθούμε.

Με ποιον τρόπο συνεισφέρει το Τμήμα Φορολογίας στην προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ποια είναι η σημαντικότερη ηλεκτρονική υπηρεσία που προσφέρει;

Προτεραιότητα του Τμήματος Φορολογίας είναι η βελτίωση και η σταδιακή ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται στον φορολογούμενο, με όραμα την πλήρη ψηφιοποίηση. Σήμερα, το Τμήμα Φορολογίας προσφέρει τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

* Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μέσω της υπηρεσίας TAXISnet, όπως αυτές προνοούνται από τις νομοθεσίες άμεσης και έμμεσης φορολογίας και εφαρμόζονται από το Τμήμα Φορολογίας.

* Ηλεκτρονικές πληρωμές:

- Εμπρόθεσμων οφειλών άμεσης φορολογίας μέσω της διαδικτυακής πύλης JCCsmart,

- Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο ρύθμισης, μέσω των διαδικτυακών συστημάτων “Internet banking” των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν συμβληθεί με το Τμήμα Φορολογίας.

* Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη», όπως:

- ανταλλαγή πληροφοριών για σκοπούς FATCA / CRS / DAC2, CbC Reports / DAC4

- παρουσίαση των Φορολογικών Στοιχείων, αίτημα για ένταξη στη διαδικασία ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών.

Η υπηρεσία TAXISnet είναι η σημαντικότερη ηλεκτρονική υπηρεσία του Τμήματος Φορολογίας, μέσω της οποίας ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2003 σε εθελούσια βάση. Έκτοτε η αναβάθμιση της υπηρεσίας είναι συνεχής και σήμερα οι πιο κάτω Δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά:

- Δήλωση Εισοδήματος Νομικού Προσώπου (εταιρείας) και Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών πέραν των €70.000)

- Δήλωση Εργοδότη

- Κατάσταση Παρακρατήσεων Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς επί ενοικίων Νομικών Προσώπων

- Φορολογική Δήλωση Φ.Π.Α.

- Ανακεφαλαιωτικός Πινάκας VIES

- Δήλωση Intrastat Αφίξεων

- Δήλωση Intrastat Αποστολών

Τονίζεται ότι από το φορολογικό έτος 2017 η υποβολή της Δήλωση Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου και η Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου (με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €70.000), θα γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας TAXISnet.

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται η υπηρεσία TAXISNet στην Κύπρο; Αυξάνεται η χρήση της χρόνο με το χρόνο;

Η υπηρεσία TAXISnet χρησιμοποιείται ευρέως, αφού δηλώσεις, όπως αυτές κατονομάζονται πιο πάνω, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Η συνεχής αναβάθμισή της, η αναγνώριση του οφέλους της ηλεκτρονικής υποβολής (μείωση διοικητικού κόστους και γραφειοκρατίας, καλύτερη διαχείριση του προσωπικού χρόνου) και η εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων που υποχρεώνουν τους φορολογούμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, αυξάνουν τους χρήστες της χρόνο με το χρόνο. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φ.Π.Α. τον Μάιο του 2017, όπου με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση και με την επιτυχή εγγραφή των φορολογουμένων στην υπηρεσία TAXISnet ο αριθμός των καινούργιων χρηστών ξεπέρασε τις 85.000.

Τι αλλάζει από το Φορολογικό Έτος 2017 αναφορικά με τη φορολογική δήλωση εισοδήματος ατόμου;

Από το φορολογικό έτος 2017 η υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ατόμου υποβάλλεται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά.

Αυτό σημαίνει ότι άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας και έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το έτος 2017, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι και στην υπηρεσία TAXISnet για να μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους.

Μέχρι και το φορολογικό έτος 2016 η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος για τα άτομα (Μισθωτούς και Αυτοεργοδοτούμενους με κύκλο εργασιών κάτω των €70.000) ήταν σε εθελοντική βάση. Μέχρι στιγμής το 25% των εγγεγραμμένων φορολογουμένων στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας έχουν ήδη αναγνωρίσει και αξιοποιήσει τα οφέλη της ηλεκτρονικής υποβολής, και χρησιμοποιούν σε εθελούσια βάση την υπηρεσία TAXISnet για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής τους.

Πόσο έτοιμη θεωρείτε ότι είναι η κοινωνία της Κύπρου να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση υποχρεωτικά πλέον μόνο μέσω διαδικτύου;

Σ' έναν κόσμο που καλείται να αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων είναι μονόδρομος. Ο έντυπος τρόπος υποβολής των δηλώσεων είναι ξεπερασμένος. Εμείς ως Τμήμα Φορολογίας οφείλουμε να προσαρμοστούμε και να εξελιχτούμε. Η πρόσφατη εμπειρία μας σε σχέση με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ τον Μάιο του 2017, έδειξε ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται και μπορεί ν' αντεπεξέλθει.

Γίνονται ενέργειες για περαιτέρω απλοποίηση του TAXISnet, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να το χρησιμοποιούν με ευκολία;

Tο TAXISnet έχει ήδη αναβαθμιστεί και μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα:

- τροποποίησης προσωπικών στοιχείων (π.χ. διευθύνσεων)
- άθροισης αριθμητικών δεδομένων (σύνολα)
- υπολογισμού του Φόρου και
- ιστοπροσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες.

Η περαιτέρω απλοποίηση της υπηρεσίας είναι μέσα στις προτεραιότητές μας και γίνεται όταν το νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει, όταν και εφόσον παραστεί ανάγκη, και αξιολογώντας πάντοτε την πληροφόρηση και τα σχόλια των χρηστών.

Σε ποια θέση κατατάσσεται η χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών μέσων;

Σύμφωνα με τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας DESI 2017 (Digital Economy and Society Index), η Κύπρος κατατάσσεται στην 22η θέση στο σύνολο των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ο δείκτης DESI 2017 καταγράφει τη μέτρηση της προόδου στο ψηφιακό περιβάλλον, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Η προσφορά ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών είναι κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε., όπως επίσης και οι επιδόσεις στα ανοιχτά δεδομένα, οι οποίες βελτιώθηκαν με τη νέα πύλη ανοικτών δεδομένων. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ραγδαίες και οφείλουμε όλοι να προσαρμοστούμε και να εξελιχθούμε.