Σημερινή

Πέμπτη, 18/10/2018
RSS

Ανοίγουν τα χαρτιά τους για την οικονομία

| Εκτύπωση | 12 Νοέμβριος 2017, 18:03 | Του Παναγιώτη Γρηγορίου

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΙΟ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η «Σ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΜΕ ΜΙΑ… «ΚΛΕΦΤΗ» ΑΛΛΑ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ… ΑΔΥΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΝΤΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΚΑΚΗΣ» ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥΣ» ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Τα επιτελεία των υποψηφίων ασχολούνται αυτό το διάστημα με την ετοιμασία των τελικών προτάσεων όσον αφορά το οικονομικό σκέλος του προγράμματος του υποψηφίου που εκπροσωπούν, με τις τελικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις των θέσεών τους να αναμένονται εντός του προσεχούς διαστήματος


Τις συγκεκριμένες προτάσεις τους επί πέντε βασικών ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας καταθέτουν οι υποψήφιοι Πρόεδροι. Τα επιτελεία ασχολούνται αυτό το διάστημα με την ετοιμασία των τελικών προτάσεων όσον αφορά το οικονομικό σκέλος του προγράμματος του υποψηφίου που εκπροσωπούν, με τις τελικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις των θέσεών τους να αναμένονται εντός του προσεχούς διαστήματος.

Η «Σ» επιχείρησε, με μια… «κλεφτή» αλλά διεισδυτική ματιά στα… άδυτα των οικονομικών προγραμμάτων των επιτελείων, να καταγράψει τις απόψεις και προθέσεις τους για τα εν λόγω πέντε ζητήματα: Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τρόποι αντιμετώπισης, Δημιουργία «Κακής» Τράπεζας, Ταμείο Αποζημιώσεων για «κουρεμένους» καταθέτες, Ανεργία και Αιτήματα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Πιο κάτω αναφέρονται οι θέσεις εκάστου υποψηφίου για το κάθε συγκεκριμένο ζήτημα, με τις πλήρεις προτάσεις τους -όπως μας ανέφεραν- να δημοσιεύονται στο πρόγραμμά τους που θα ανακοινωθεί εντός του προσεχούς διαστήματος.

Νίκος Αναστασιάδης
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τρόποι αντιμετώπισης

Πρόκειται για ένα κατάλοιπο του υπερδανεισμού που χαρακτήριζε την προηγούμενη δεκαετία. Δεν υπάρχει εύκολη και γρήγορη λύση, ούτε και πρέπει να επιχειρηθεί απότομη αντιμετώπιση που θα αποσταθεροποιήσει την οικονομία. Πρέπει όμως να συνεχιστεί η προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλα τα νομοθετικά εργαλεία που έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια και, κυρίως, να αξιοποιηθεί η ανάκαμψη της οικονομίας.

Δημιουργία μιας Bad bank

Πρόκειται για άλλο ένα εργαλείο. Βεβαίως πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν μιλούμε για «κακή» τράπεζα αλλά για εταιρεία διαχείρισης δανείων. Δεν ήταν μια εφικτή προοπτική μέχρι σήμερα, αλλά η βελτίωση των δεδομένων στον τραπεζικό τομέα και στην οικονομία επιτρέπουν τουλάχιστον την εξέταση και αυτής της προοπτικής.

Ταμείο Αποζημιώσεων για κουρεμένους καταθέτες

Έχει ανακοινωθεί το πλαίσιο και έχουν διοχετευθεί οι πρώτοι πόροι. Δεν μοιράζονται ανέφικτες υποσχέσεις αλλά αναγνωρίζεται ότι μερίδα συμπολιτών μας έχει υποστεί δυσανάλογα μεγάλο κόστος, το οποίο, στα πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, μπορούμε και πρέπει να περιορίσουμε σταδιακά και στο μέτρο των οικονομικών μας δυνατοτήτων.

Ανεργία

Η ανεργία ήταν στο 3,5% το 2008 και ανέβηκε στο 15,5% στις αρχές του 2013. Σήμερα, είναι στο 10%-11%. Έχει δηλαδή υπάρξει πρόοδος αλλά προφανώς έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε και γι’ αυτό ακριβώς πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την οικονομική σταθερότητα, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες για το σύνολο των συμπολιτών μας.

Αιτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων

Εξετάζονται και ικανοποιούνται στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων μας και της κοινής λογικής. Σίγουρα όμως δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στις κακές πρακτικές της ικανοποίησης κάθε αιτήματος παραμονές εκλογών.

Σταύρος Μαλάς
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τρόποι αντιμετώπισης

Η ενδεδειγμένη λύση στο πιο πάνω πρόβλημα είναι μεν στην αποκατάσταση των εισοδημάτων όσων επηρεάστηκαν αλλά επίσης και η ανάληψη ευθύνης από μέρους των τραπεζών των οποίων η κακή διαχείριση έφερε την κρίση, με ελάφρυνση χρεών και αναδιάρθρωση σε επίπεδο χρόνου, επιτοκίων και συνεπώς δόσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που είναι βιώσιμα.

Δημιουργία μιας Bad bank

Το μεγαλύτερο ερώτημα στη δημιουργία μιας «κακής τράπεζας» είναι πώς θα κεφαλαιοποιηθεί. Από τη στιγμή που δεν συζητήθηκε όταν μπαίναμε σε μνημόνιο, πιστεύουμε ότι θα είναι αρκετά δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο για να πάρουμε τη συγκατάθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και της Τρόικας σε περίπτωση που συμμετέχει το κράτος. Δεν την απορρίπτουμε την ιδέα αλλά την βλέπουμε να έχει λιγότερες πιθανότητες υλοποίησης απ’ ό,τι το 2013.

Ταμείο Αποζημιώσεων για κουρεμένους καταθέτες

Για εμάς «κουρεμένοι» δεν είναι μόνον οι καταθέτες αλλά και όλες οι ομάδες του πληθυσμού που επηρεάστηκαν αρνητικά από το κούρεμα Αναστασιάδη. Αυτές περιλαμβάνουν τους ανέργους, τους εργαζόμενους που μειώθηκαν οι μισθοί τους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους χαμηλο-συνταξιούχους, τους παραπλανημένους κατόχους αξιογράφων κ.λπ. Όσο δε αφορά την εξεύρεση πόρων για τη θεραπεία αυτού του προβλήματος, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή να συμπεριλάβει και ένα τραπεζικό τέλος στα λειτουργικά κέρδη των τραπεζών.

Κατά τα άλλα η αποζημίωση των κουρεμένων δεν είναι απλή υπόθεση, όπως προεκλογικά επιχειρεί να παρουσιάσει ο κ. Αναστασιάδης. Γι' αυτό και ο Σταύρος Μαλάς δεν θα μπει σε προεκλογικό πλειστηριασμό των ψευδαισθήσεων.

Ανεργία

Εκτός από τα φορολογικά και άλλα κίνητρα προσέλκυσης μεγάλων οργανισμών για να μεταφέρουν την έδρα τους στη Κύπρο, είτε λόγω πολιτικής αστάθειας στη περιοχή είτε λόγω Brexit, προτείνουμε:

· Υλοποίηση των κρατικών αναπτυξιακών προϋπολογισμών για νέες θέσεις εργασίας.

· Σχέδιο κινήτρων σε ερευνητικά κέντρα για απασχόληση νέων επιστημόνων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα διεκπεραιωθούν από άνεργους νέους ερευνητές.

· Χρηματοδότηση από το κράτος και ταμεία της Ε.Ε. έργων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς της ανακύκλωσης, της προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, της συντήρησης ιστορικών κτηρίων κ.λπ., νοουμένου ότι η υλοποίησή τους θα γίνει από ανέργους.

· Προώθηση των κοινωνικών συνεταιρισμών (social enterprise) και της κοινωνικής οικονομίας με τη χρηματοδότηση δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Αιτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων

Προτείνουμε να μειωθεί η εισοδηματική ανισότητα στο να δοθούν κίνητρα για εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων αλλά και στο να καθοριστούν οι κατώτατοι μισθοί σε όλα πλέον τα επαγγέλματα. Π.χ. στα έργα του Δημοσίου, τα οποία μπαίνουν σε προσφορές, θα βάζουμε ως ρήτρα εκτός από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων που αφορούν εκτός από μισθό, τις ώρες απασχόλησης, τον 13ο, αλλά και άδειες για ανάπαυση.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε ανά κατηγορία επαγγέλματος τους κατώτατους μισθούς. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε στο να ανεβεί ο κατώτατος μισθός σε επίπεδα αξιοπρεπή, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις κάθε κατηγορίας επαγγέλματος. Αλλά και να διασφαλίσουμε τη θεσμοθέτηση των συλλογικών συμβάσεων, δίνοντας επιπλέον και κίνητρα στους εργοδότες που θα την εφαρμόζουν.

Γιώργος Λιλλήκας
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τρόποι αντιμετώπισης

Προωθείται η δημιουργία ταμείου χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων, το οποίο μέσα από τον επενδυτικό του χαρακτήρα θα μπορέσει να δώσει από τη μια διέξοδο στις τράπεζες αλλά από την άλλη θα δώσει την ευκαιρία στον τυπικό πελάτη της τράπεζας που ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, να επωφεληθεί μέχρι και 40% «κούρεμα» στο χρέος του. Εμείς εισηγούμαστε τεκμηριωμένα κούρεμα χρεών, την ώρα που άλλοι κούρεψαν τις καταθέσεις του κόσμου.

Δημιουργία μιας Bad bank

Ήταν μια πρόταση που ο κ. Λιλλήκας είχε καταθέσει το 2012 για να υπάρξει ελεγχόμενη χρεοκοπία της Λαϊκής και να αποφευχθεί το κούρεμα καταθέσεων, υπό τη μορφή που έγινε. Ήταν μια λύση στα πρότυπα τού τι εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ για τις Lehman Brothers και με την οποία οι καταθέτες θα μπορούσαν να τύχουν επιστροφής του μεγαλύτερου αν όχι όλου του ποσού των καταθέσεών τους. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και με δεδομένη την πρότασή μας για δημιουργία ταμείου χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων, θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή δεν είναι χρήσιμη.

Ταμείο Αποζημιώσεων για κουρεμένους καταθέτες

Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία δεν επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς που τίθενται υπό την έννοια της αποζημίωσης. Στόχος είναι να ανακτήσουν τουλάχιστον το 75% των κεφαλαίων τους όσοι πραγματικά έχασαν τα λεφτά τους και στήριξαν την οικονομία του τόπου. Η πρότασή μας αφορά πρωτίστως φορολογικούς κατοίκους Κύπρου που συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας, στα κεφάλαια κίνησης εταιρειών, αλλά αποκλείει θεσμικούς επενδυτές και μετόχους τραπεζών.

Τα χρήματα για την εφαρμογή της πρότασής μας θα προέλθουν από φορολόγηση των τραπεζών (συνδέεται άμεσα με την πρότασή μας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια), από φορολόγηση των υπεραξιών που δημιουργήθηκαν από τις πολεοδομικές ελαφρύνσεις, συνεισφορά από το Ταμείο Υδρογονανθράκων, από εκχώρηση των εσόδων από την επιβολή ΦΠΑ στη γη, από καταβολή τέλους επενδυτικής συμμετοχής στο ταμείο και με αξιοποίηση κρατικής γης, χωρίς όμως έκδοση ομολόγων και χωρίς εγγύηση από το κράτος. Υπολογίζουμε το συνολικό κόστος της πρότασης μας σε 1.9 δις ευρώ.

Ανεργία

Οι προτάσεις μας για το θέμα αφορούν τη δημιουργία θέσεων αλλά και πραγματική αύξηση της απασχόλησης. Βασικοί πυλώνες της πρότασης είναι η θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση ελάχιστων αποδεκτών προσόντων για κάθε επάγγελμα. Επιπλέον θεωρούμε ότι η κατάργηση της περικοπής του 12% από τα ωφελήματα όσων επιλέξουν την πρόωρη αφυπηρέτηση, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επίσης η διασύνδεση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με το Επίδομα Εργασίας είναι ένα μέτρο αύξησης της απασχόλησης, όπως επίσης και παροχή φοροαπαλλαγής για περίοδο πέντε ετών σε νέες εταιρείες με μετόχους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας μέχρι 35 ετών. Επιπλέον θα πρέπει να επενδύσουμε σταδιακά στη δημιουργία υψηλά αμειβομένων θέσεων εργασίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας.

Αιτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων

Θα πρέπει να εξευρεθεί η χρυσή τομή, ώστε να μην υπάρχει αποστέρηση του δικαιώματος της διεκδίκησης δίκαιων αιτημάτων από τη μια, αλλά από την άλλη να δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει ότι η εποχή των πολιτικών παλαιάς κοπής και της συναλλαγής έχει παρέλθει οριστικά.

Χρίστος Χρίστου
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τρόποι αντιμετώπισης

Πρότασή μας είναι το κούρεμα των μακροχρόνιων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε το κούρεμα του λογιστικού χρέους, δηλαδή διαγραφή των υπερχρεώσεων που έγιναν από τις τράπεζες εις βάρος των δανειοληπτών, αρχής γενομένης από τα στεγαστικά δάνεια με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετηθούν τόσο οι δανειολήπτες, όσο και ο τραπεζικός τομέας.

Δημιουργία μιας Bad bank

Δεν βλέπουμε θετικά τη δημιουργία μιας κακής τράπεζας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να οδηγηθούν σε νέες περιπέτειες με αυξημένη την πιθανότητα να χαθούν και νέες κατοικίες. Η συγκέντρωση αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ξεχωριστό τραπεζικό ίδρυμα εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους, όπως είναι η πώληση των δανείων σε εξευτελιστικές τιμές σε ξένες εισπρακτικές εταιρείες. Είναι γνωστές άλλωστε οι πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρίες αυτές στο εξωτερικό, όπου ασκούν τεράστιες πιέσεις στους δανειολήπτες για άμεση εξόφληση των δανείων τους.

Ταμείο Αποζημιώσεων για κουρεμένους καταθέτες

Μπορεί και πρέπει να υπάρξει αποζημίωση για τους κουρεμένους καταθέτες. Θεωρούμε όμως ότι η χρονική στιγμή που ήρθε η συγκεκριμένη πρόταση έχει προεκλογικό χαρακτήρα. Η δική μας πρόταση βασίζεται σε μια πολύ ρεαλιστική βάση και, κυρίως, μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή από την πρώτη μέρα των εκλογών. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε τη φοροαπαλλαγή όσων πλήγηκαν από την κυβερνητική ληστεία, με χρονική διάρκεια αναλόγως του ποσού που τους περικόπηκε.

Ανεργία

Θεωρούμε ότι το κράτος έχει υποχρέωση και καθήκον έναντι των πολιτών, να θέσει τις προϋποθέσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σήμερα, δυστυχώς, βλέπουμε το τραγικό φαινόμενο οι νέοι μας να μεταναστεύουν στο εξωτερικό για εξεύρεση εργασίας και μια καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί οι πολιτικές αποφάσεις τούς στέρησαν το μέλλον. Είναι απαράδεκτο, ενώ τα πιο πάνω αποτελούν την πικρή πραγματικότητα, η Κυβέρνηση να παρουσιάζει ως επιτυχία ότι μειώνεται ο δείκτης της ανεργίας.

Αιτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων

Αποτελεί πάγια πολιτική γραμμή να στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όταν αυτά προωθούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα όλης της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα η επαναφορά των κουρεμένων ταμείων προνοίας. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) δεν θα πέσει ποτέ στην παγίδα του λαϊκισμού να στηρίξει άκριτα το οποιοδήποτε αίτημα συντεχνίας, που δεν πληροί την προαναφερόμενη προϋπόθεση.

Νικόλας Παπαδόπουλος

Το εκλογικό επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου κρατά ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά τις επιμέρους θέσεις του για τα υπό εξέταση οικονομικά ζητήματα. Όπως πληροφορούμαστε, εντός του δεκαημέρου θα παρουσιαστεί το ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα του κ. Παπαδόπουλου, στο οποίο αυτές τις ημέρες μπαίνουν οι τελευταίες «πινελιές». Την ίδια ώρα, όπως μας έχει λεχθεί, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις και τρόπους δράσης για τα πέντε ζητήματα, αρκετές εκ των οποίων θα τεθούν για συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για πρώτη φορά.