Σημερινή

Δευτέρα, 17/12/2018
RSS

Ετοιμάζονται για τα stress tests

| Εκτύπωση | 05 Νοέμβριος 2017, 18:04 | Του Άγγελου Αγγελοδήμου

ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟ 2018 ΕΝΟΨΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ STRESS TESTS. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

Οι κυπριακές τράπεζες θα συμμετάσχουν στο τεστ αντοχής που θα διενεργήσει ο ΕΕΜ, ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές εποπτικές Αρχές των συμμετεχόντων κρατών-μελών της Ε.Ε.


Το στοίχημα της επάρκειας κεφαλαίων και της ικανότητάς τους ν' αντεπεξέρχονται σε ενδεχόμενες κρίσεις καλούνται να κερδίσουν οι κυπριακές τράπεζες μέσα από τα νέα stress tests στα οποία αναμένεται να υποβληθούν εντός του 2018. Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, τα τεστ για τις κυπριακές τράπεζες θα πραγματοποιηθούν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) και όχι από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Οι προκλήσεις πάντως για τις κυπριακές τράπεζες με τη νέα χρονιά είναι πολλές και σημαντικές και θα πρέπει να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να είναι σε θέση ν' αντεπεξέλθουν. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το μεγάλο πρόβλημα παραμένουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η μείωση γίνεται με αργούς ρυθμούς, γεγονός που αναγκάζει τις τράπεζες να αυξάνουν συνεχώς τις προβλέψεις τους, εξέλιξη, ωστόσο, η οποία έχει αρνητικό αποτέλεσμα στα κέρδη τους.

Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη αλλαγές στο εποπτικό περιβάλλον. Σύντομα θα πρέπει να αρχίσει η εφαρμογή του IFRS9, του λογιστικού προτύπου που αναγκάζει τις τράπεζες να λάβουν υπόψη μελλοντικές, αντί μόνο παρελθούσες ζημιές, ενώ, ταυτόχρονα, προνοείται η εφαρμογή του MREL, της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων και της οδηγίας CRDIV για διάφορα κεφαλαιακά αποθέματα.

Από τον ΕΕΜ τα τεστ

Οι κυπριακές τράπεζες, λόγω μεγέθους, δεν πληρούν τα κριτήρια για να συμμετάσχουν στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) των τραπεζών που θα διενεργήσει τον Ιανουάριο του 2018 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), αλλά θα λάβουν μέρος στην άσκηση που θα διενεργήσει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ), δήλωσε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας, Γιάγκος Δημητρίου.

Κληθείς να σχολιάσει ανακοίνωση της ΕΑΤ ότι το τεστ αντοχής των τραπεζών θα αρχίσει στις αρχές του 2018 και κατά πόσον σε αυτό θα συμμετέχουν και οι κυπριακές τράπεζες, ο κ. Δημητρίου είπε ότι από τις 128 τράπεζες του ΕΕΜ, στον οποίο ανήκουν και οι κυπριακές τράπεζες, πληρούν τα κριτήρια γύρω στις 30 τράπεζες για να συμμετάσχουν στο τεστ αντοχής που θα διενεργήσει η ΕΑΤ για να ελεγχθεί κατά πόσον οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια και αν είναι έτοιμες ν' αντεπεξέλθουν σε ενδεχόμενες κρίσεις.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι κυπριακές τράπεζες θα συμμετάσχουν στο τεστ αντοχής που θα διενεργήσει ο ΕΕΜ, ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές εποπτικές Αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών της Ε.Ε. Ο κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για το τεστ αντοχής που θα διενεργήσει ο ΕΕΜ, αλλά σίγουρα, όπως σημείωσε, η άσκηση αυτή θα γίνει αργότερα από το τεστ αντοχής που θα διενεργήσει τον Ιανουάριο του 2018 η ΕΑΤ.

Ποιος είναι ο ΕΕΜ

Ο ΕΕΜ -βασικός πυλώνας της τραπεζικής ένωσης- είναι ένα σύστημα που δημιούργησε η Ε.Ε. για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ευρωζώνη και στα εκτός Ευρωζώνης κράτη μέλη τής Ε.Ε. που επιλέγουν να συμμετάσχουν σε αυτόν. Οι δραστηριότητες του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού υποστηρίζονται από έναν άλλο βασικό πυλώνα της τραπεζικής ένωσης, τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

Βασικοί στόχοι του ΕΕΜ είναι να εξασφαλισθεί η ενισχυμένη εποπτεία του τραπεζικού κλάδου της Ευρώπης, να εξασφαλισθεί στιβαρότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου και να στηριχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης και της εσωτερικής αγοράς συνολικά.

Οι προκλήσεις

Οι μεγάλες προκλήσεις των τραπεζών αποτυπώνονται και στα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσαν πρόσφατα οι τρεις μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Και οι τρεις τράπεζες ανακοίνωσαν ζημιές για το πρώτο εξάμηνο του 2017, καθώς αποφάσισαν να αυξήσουν τις προβλέψεις τους, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ΣΚΤ

Ζημιές €8 εκατ. ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα έναντι κερδών €49,8 εκ. το εξάμηνο του 2016, λόγω της αύξησης των προβλέψεων. Οι προβλέψεις της ΣΚΤ ανήλθαν στα €67,9 εκ. από €22,5 εκ. πέρσι.

Οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) μειώθηκαν κατά €38,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 και έφτασαν τα €7.178,7 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2017. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ έφτασε το 47,10% στις 30 Ιουνίου 2017 σε σύγκριση µε 46,20% και 45,34% τον Μάρτιο 2017 και τον Δεκέμβριο 2016 αντίστοιχα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της ΣΚΤ (Total Capital, Tier 1 Capital, και Common Equity Tier 1 Capital) στις 30 Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκαν σε 15,52% και παρέμειναν σχετικά σταθεροί σε σχέση µε το προηγούμενο τρίμηνο (15,54%). Υπενθυμίζεται ότι η ΣΚΤ ετοιμάζεται για νέα αύξηση κεφαλαίου εντός του 2018. Προς τον σκοπό αυτό έχει επιλεγεί η Citigroup ως σύμβουλος, στην προσπάθεια να εντοπίσει ξένους επενδυτές που θα συμμετέχουν στην έκδοση κεφαλαίου, με αρχικό στόχο την άντληση €200 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ζημιές €554 εκατ. έναντι κερδών €56 εκατ. το εξάμηνο του 2016, λόγω της αύξησης των προβλέψεών της στα €656 εκ. σε σύγκριση με €158 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η τράπεζα πάντως ανακοίνωσε ότι αναμένει προκαταρτικά για το 2018 τα κέρδη ανά μετοχή να ανέλθουν στα 40 σεντ, που με βάση τις 446 εκ. μετοχές, αντιστοιχούν με περίπου €180 εκατ. Με την απορρόφηση ζημιών από τις προβλέψεις του πρώτου εξαμήνου του 2017, η Τράπεζα πλησιάζει την επιτακτική, τα τελευταία δύο χρόνια, απαίτηση, όπως οι προβλέψεις φτάσουν το 50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπου ο σχετικός δείκτης ανέρχεται στο 50% των συνολικών δανείων, εκτιμάται να μειωθεί σε κάτω του 40% μέχρι το 2018, ενώ ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε κάτω του 30% από 39% που ήταν το εξάμηνο του 2017. Αναφορικά με τους δείκτες κεφαλαίου, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) αναμένεται να διαμορφωθεί ελαφρώς κάτω του 13% από 12,3% τα εξάμηνο του 2017 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 15% από 13,8% που είναι σήμερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Καθαρές ζημιές €23,4 εκατ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2017 η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών €0,7 εκατ. πέρσι, λόγω αυξημένων προβλέψεων. Οι προβλέψεις της τράπεζας αυξήθηκαν στα €77,6 εκ. από €48,8 εκατ. Η τράπεζα αναφέρει ότι η άνετη ρευστότητα που διαθέτει της επιτρέπει να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες με κύριο στόχο την οργανική ανάπτυξη.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων μειώθηκε σε 56% έναντι 58,2% τον Δεκέμβριο του 2016. Ο δείκτης κάλυψης για τα NPLs φθάνει το 60,4% έναντι 54,9% τέλος του 2016. Αναφορικά με τους κεφαλαιακές δείκτες, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του ομίλου διαμορφώνεται στο 17,55%, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 στο 17,40% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) σε 13,88%.

Όσον αφορά τους στόχους της τράπεζας, αναφέρεται ότι πρωταρχικός στόχος της παραμένει η «αναδιάρθρωση» του ισολογισμού και η επέκταση στην αγορά. Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη και στον σωστό δρόμο για την εφαρμογή των βασικών στρατηγικών της προτεραιοτήτων, που αφορούν στη βελτίωση των προβληματικών της στοιχείων και στη συνετή επέκταση των δραστηριοτήτων της.