Σημερινή

Πέμπτη, 20/09/2018
RSS

«Στενό μαρκάρισμα» Βρυξελλών στις επενδύσεις

| Εκτύπωση | 08 Οκτώβριος 2017, 18:05 | Σημερινή

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σοβαρές ανησυχίες στις κυπριακές Αρχές εγείρει η πρόταση Κανονισμού των Βρυξελλών για τη δημιουργία πλαισίου/μηχανισμού ελέγχου των επενδύσεων. Οι ανησυχίες αφορούν στο ενδεχόμενο να υπάρξει επίπτωση στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στο νησί

Εντός των ημερών αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά κατά πόσον οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί, οι οποίοι εκφράζονται, είναι βάσιμοι ή όχι

Την περασμένη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου απέστειλε επιστολή με τη μορφή του κατεπείγοντος στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Εξωτερικών και Οικονομικών, στον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, στον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ και στη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης της Προεδρίας, ενημερώνοντάς τους για το θέμα.

Ο μηχανισμός

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, την οποία κατέχει η «Σ», ο προτεινόμενος μηχανισμός ελέγχου δίδει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες, αλλά και να εισηγούνται τη χρήση περιοριστικών μέτρων σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, που διενεργούνται σε άλλα κράτη-μέλη, στη βάση της απειλής για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Στο άρθρο 8.1 του προτεινόμενου Κανονισμού, τίθεται ξεκάθαρα η υποχρέωση των κρατών-μελών για παροχή πληροφοριών τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και σε άλλα κράτη-μέλη σχετικά με επενδύσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην επικράτειά τους.

Ανησυχία για ευελιξία και εμπιστευτικότητα

Οι ανησυχίες των κυπριακών Αρχών συνοψίζονται στο ερώτημα, το οποίο υποβάλλει προς τους παραλήπτες της κατεπείγουσας επιστολής του το Υπουργείο Εργασίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Δεδομένων των πιο πάνω, γεννάται το ερώτημα κατά πόσον οι πρόνοιες του συγκεκριμένου μηχανισμού ελέγχου μπορούν να επηρεάσουν την ευελιξία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσέλκυση επενδύσεων καθώς και στην τήρηση της ανάλογης εμπιστευτικότητας». Σημειώνεται, την ίδια ώρα, ότι είναι πιθανόν οι ανησυχίες, οι οποίες εκφράζονται, να μετριάζονται εφόσον, «όπως αναφέρεται στην πρόταση Κανονισμού, η εξέταση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων θα γίνεται στη βάση των απειλών για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη».

Στη Νομική Υπηρεσία οι προβληματισμοί

Εντός των ημερών αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά κατά πόσον οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί, οι οποίοι εκφράζονται, είναι βάσιμοι ή όχι. Το Υπουργείο Εμπορίου απέστειλε ξεχωριστή επιστολή, ερώτημα, στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ζητεί την ερμηνεία του όρου «ασφάλεια και δημόσια τάξη», καθώς και κατά πόσον, με βάση τα όσα συνάγονται στην πρόταση Κανονισμού, το δικαίωμα για λήψη περιοριστικών μέτρων ή και η υποχρέωση παροχής πληροφοριών περιορίζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις απειλής της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης. Περαιτέρω, το Υπουργείο Εμπορίου καλεί τους παραλήπτες της επιστολής να του διαβιβάσουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους για την πρόταση Κανονισμού, το αργότερο μέχρι μεθαύριο Τρίτη, 10 Οκτωβρίου.

Αφού συγκεντρωθούν οι θέσεις και οι απόψεις η Δημοκρατία θα διαμορφώσει τη θέση της έναντι της συγκεκριμένης πρότασης. Έγκυρες πηγές ανέφεραν στη «Σ» ότι ήδη υπάρχει αντίδραση από κάποιες χώρες. «Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανέφερε ότι επηρεάζονται τα συμφέροντα της χώρας του», μας ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η πρόταση των Βρυξελλών

Στις 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας του για την κατάσταση της Ε.Ε., ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, έλεγε ότι δεν είναι αφελής θιασώτης του ελεύθερου εμπορίου. Προλογίζοντας την πρόταση Κανονισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά, «εάν κάποια ξένη κρατική επιχείρηση θέλει να αγοράσει ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, ένα τμήμα της ενεργειακής μας υποδομής ή κάποια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας, αυτό θα πρέπει να γίνει υπό απόλυτη διαφάνεια και μετά από έλεγχο και διάλογο. Αποτελεί πολιτική μας ευθύνη να γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε τη συλλογική μας ασφάλεια, εάν χρειαστεί».

Το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο προτείνεται, εκτιμάται ότι θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να θωρακίσει τα ουσιώδη συμφέροντά της και περιλαμβάνει τα εξής:

- Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη-μέλη για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διαφάνειας, του κανόνα της ίσης μεταχείρισης για τις ξένες επενδύσεις διαφορετικής προέλευσης και της υποχρέωσης να διασφαλίζονται επαρκείς δυνατότητες προσφυγής όσον αφορά αποφάσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των μηχανισμών επανεξέτασης.

- Μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Ο μηχανισμός θα μπορεί να ενεργοποιείται όταν συγκεκριμένη ξένη επένδυση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλου κράτους-μέλους.

- Έλεγχο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι άμεσες ξένες επενδύσεις στα κράτη-μέλη δύνανται να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα που ενδιαφέρουν την Ένωση. Αυτό περιλαμβάνει έργα και προγράμματα στους τομείς της έρευνα, του διαστήματος, των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος για το εμπόριο Σεσίλια Μάλμστρομ θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα επιτρέψει στην Ε.Ε. να αντιδρά συλλογικά και να υπερασπίζεται τα στρατηγικά της συμφέροντα όταν εκτίθενται σε κίνδυνο.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ξένοι επενδυτές επιδιώκουν την απόκτηση στρατηγικών στοιχείων ενεργητικού, που τους επιτρέπουν να ελέγχουν ή να επηρεάζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με ζωτικής σημασίας δραστηριότητες για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Οι εξαγορές από εταιρείες που ανήκουν ή ελέγχονται από ξένα κράτη σε στρατηγικούς τομείς μπορεί να επιτρέψουν σε τρίτες χώρες χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία ενεργητικού σε βάρος της τεχνολογικής πρωτοπορίας της Ε.Ε. και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη».