Σημερινή

Τρίτη, 17/07/2018
RSS

Η παγκόσμια οικονομία βελτιώνεται

| Εκτύπωση | 10 Σεπτέμβριος 2017, 18:02 | Της Άντρης Αθανασίου

ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΝΑ ΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% το 2017 και 3,6% το 2018 σε σχέση με 3,2% το 2016. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2007 διακινήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα τρεις φορές περισσότερα κεφάλαια παρά το 2016


Σύμφωνα με το Wall Street Journal, για πρώτη φορά από το 2007 που ξέσπασε η διεθνής οικονομική κρίση, παρουσιάζεται αύξηση στον ρυθμό ανάπτυξης σε όλες τις μεγάλες οικονομίες. Όπως αναφέρει η Τράπεζα JP Morgan Chase, η πιο ισχυρή ανάπτυξη απ' ό,τι αναμενόταν στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη (με εξαίρεση τη Βρετανία), αντισταθμίζει σε κάποιο βαθμό την επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας λόγω της μη προώθησης του οικονομικού προγράμματος που υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Τραμπ.

Η εξέλιξη ήταν κυρίως αποτέλεσμα της νομισματικής πολιτικής των μεγάλων Κεντρικών Τραπεζών με τα χαμηλά επιτόκια και τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως τα 45 μέλη του ακολουθούν παράλληλη πορεία ανάπτυξης κατά το 2017, ενώ τα 33 από αυτά αναμένεται να επιτύχουν τον πιο υψηλό ρυθμό ανάπτυξης από το 2006. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% το 2017 σε σχέση με 3,2% το 2016, ενώ το 2018 ο ρυθμός θα αυξηθεί στο 3,6%.

Αλλαγή προτεραιοτήτων

Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οδηγεί στην αλλαγή των προτεραιοτήτων των ασκούντων οικονομική και νομισματική πολιτική, με τους Υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές Κεντρικών Τραπεζών να θέτουν την οικονομική σταθερότητα ως προτεραιότητα. Για παράδειγμα, στην Κίνα αυξήθηκε μεν ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, την ίδια όμως στιγμή το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι τα δάνεια αυξήθηκαν από το 150% του ΑΕΠ το 2007 στο 280% το 2016. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση της Κίνας περιόρισε την προσφορά τής βραχυπρόθεσμης ρευστότητας στις τράπεζες.

Υποβάθμιση προβλέψεων ΔΝΤ

Το ΔΝΤ ανέμενε πως η εκλογή του Προέδρου Τραμπ θα οδηγούσε σε δημοσιονομική τόνωση, που θα ισοδυναμούσε με το 2% του αμερικανικού ΑΕΠ, πράγμα που θα έδινε ώθηση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Αλλά η αποτυχία του Προέδρου Τραμπ να προωθήσει τη φορολογική μεταρρύθμιση και τα προγράμματα κατασκευής έργων υποδομής ανάγκασαν το ΔΝΤ να υποβαθμίσει τις προβλέψεις του για τον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας στο 2,1% από το 2,3% για το 2017 και στο 2,5% για το 2018.

Όλοι, εκτός της Βρετανίας

Πλην της Βρετανίας, το 2017 η οικονομία της Ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 2,2% και της Ε.Ε. 2,3%. Αναφέρεται ότι το 2017 η κυπριακή οικονομία αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 3,5%. Συγκριτικά, και πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η κινεζική οικονομία προβλέπεται να αυξηθεί με ρυθμό 6,7% το 2017, ενώ για το 2018 θα κυμανθεί στο 6,4%.

Η μείωση στον ρυθμό ανάπτυξης της Βρετανίας είναι αποτέλεσμα της μείωσης των καταναλωτικών δαπανών ως αποτέλεσμα της πτώσης της συναλλαγματικής αξίας της στερλίνας λόγω του Brexit. Η μειωμένη αξία της στερλίνας οδήγησε σε αύξηση του πληθωρισμού, πράγμα που μείωσε τα πραγματικά εισοδήματα των Βρετανών αλλά δεν οδήγησε σε αύξηση των καθαρών εξαγωγών.

Βοήθησαν τα χαμηλά επιτόκια

Από τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία εξάγεται ότι οι οικονομίες της κεντρικής Ευρώπης επιτυγχάνουν εμφανώς μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, ως αποτέλεσμα των πολύ χαμηλών επιτοκίων και της μείωσης της ανεργίας που οδήγησε σε αύξηση των καταναλωτικών δαπανών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στην οικονομία της Ρουμανίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό 5,7% σε ετησία βάση, της Τσεχίας 4,5%, της Πολωνίας 4,4%, της Ουγγαρίας 3,6% και της Σλοβακίας 3,1%.

Όπως δήλωσε ο κ. Maurice Obstfeld, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, οι μεγαλύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης απ' ό,τι αναμενόταν στις μεγαλύτερες οικονομίες, είναι ικανοί να διατηρήσουν τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης στην αρχική πρόβλεψη. Αυτή η ευρεία συγχρονισμένη ανάκαμψη οφείλεται και στην ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου, με τον όγκο των προϊόντων και υπηρεσιών που εμπορεύονται διεθνώς να αυξάνεται κατά 4%.

Μεγάλη ρευστότητα

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως σημειώθηκαν αλλαγές στον τρόπο που διακινούνται τα κεφάλαια διεθνώς, ειδικότερα μετά την οικονομική κρίση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2007 διακινήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα τρεις φορές περισσότερα κεφάλαια παρά το 2016. Είναι σκόπιμο να αναφέρουμε πως η τεράστια διακίνηση κεφαλαίων τότε ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους της οικονομικής κρίσης.

Το 2007 υπήρξε διεθνώς μεγάλη ρευστότητα ως αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής απορρύθμισης, της αύξησης των αποταμιεύσεων από αναπτυσσόμενες οικονομίες και της μεγάλης αύξησης του πλούτου των πετρελαϊκών χωρών. Όλο αυτό το χρήμα έπρεπε να επενδυθεί κάπου, μεγάλο ποσοστό του οποίου διοχετεύθηκε στην αγορά ακίνητης περιουσίας στην Αμερική, που οδήγησε σε φούσκα με τις γνωστές αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Δεν ψάχνουν ευκαιρίες

Η μεγάλη διαφορά σήμερα είναι πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν περιοριστεί σε περιφερειακές δραστηριότητες και δεν ψάχνουν ευκαιρίες για να δανείσουν στο εξωτερικό. Συνεπώς, ο λόγος που παρατηρείται δραστική μείωση στη διακίνηση κεφαλαίων είναι η σημαντική πτώση στον δανεισμό σε ξένες χώρες, κατά κύριο λόγο από τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Πλέον, τα περισσότερα κεφάλαια που διακινούνται σήμερα είναι υπό μορφή άμεσων ξένων επενδύσεων για την ανέγερση εργοστασίων και άλλων διευκολύνσεων με καλές κερδοφόρες προοπτικές. Επί τούτου, ο κ. Philip Lane, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας και ο κ. Gian Ferretti, ανώτερος οικονομολόγος στο ΔΝΤ, υποστηρίζουν πως η διακίνηση κεφαλαίων σε «χρηματοοικονομικά κέντρα» επηρεάζει την επέκταση των αμέσων ξένων επενδύσεων.

Από την άλλη, ο κ. Obstfeld δηλώνει πως: «Αν πιστεύετε ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις διοχετεύονται στο Λουξεμβούργο για την ανέγερση εργοστασίων, λανθάνεστε».

ΑΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Principal,
KPMG Limited,
aathanasiou@kpmg.com