Σημερινή

Τετάρτη, 18/07/2018
RSS

Η αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων

| Εκτύπωση | 06 Αύγουστος 2017, 15:00 | Του Μάριου Παπαλαζάρου

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των ικανοτήτων των μελών του Δ.Σ., των δυναμικών που αναπτύσσονται στις συνεδριάσεις, της σχέσης των Συμβούλων με τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, της ροής των πληροφοριών, της στρατηγικής επικέντρωσης και των προτεραιοτήτων


Η βέλτιστη απόδοση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών αποτελεί θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, εκδίδοντας σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες. Μεγάλος αριθμός κανονισμών και οδηγιών εγείρουν το θέμα της αυξημένης ευθύνης των Διοικητικών Συμβουλίων για ορθή εταιρική διακυβέρνηση, μέσα από βελτιωμένες λειτουργίες και καλύτερες δομές.

Η πλειοψηφία των εισηγμένων ευρωπαϊκών εταιρειών, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται σε κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογούν τα Διοικητικά τους Συμβούλια. Η πρακτική αυτή αναγνωρίζεται απ' όλο και περισσότερες εταιρείες ως μια ζωτικής σημασίας διαδικασία για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Η εφαρμογή ενός ορθού και μεθοδικού μηχανισμού αξιολόγησης ενδυναμώνει την προοπτική για βέλτιστη απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα από την αντιμετώπιση των αδυναμιών και την ενίσχυση των δυνατών του στοιχείων.

Μάριος Παπαλαζάρου
Principal,
KPMG Limited,
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα στην έκδοση της "Σημερινής" της Κυριακής που κυκλοφορεί...