Σημερινή

Κυριακή, 24/06/2018
RSS

Δάνεια δεν δίνουν μόνον οι τράπεζες

| Εκτύπωση | 16 Ιούλιος 2017, 15:01 | Του Παναγιώτη Γρηγορίου

ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ: «ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ELLINAS FINANCE, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΟΣΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΑ «ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΟΥΝ» ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

«Οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους να υιοθετήσουν ορθότερες πολιτικές, εφαρμόζουν χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες για την παροχή δανείων, ταλαιπωρώντας τον κόσμο»


Τη σημαντικότητα της άμεσης και δίκαιης χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας, τονίζει σε συνέντευξή του στη «Σ» ο Νέαρχος Πετρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ellinas Finance. Ο κ. Πετρίδης, επισημαίνοντας πόσο κρίσιμη για την ανάπτυξη και επιβίωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι η εύκολη πρόσβαση στη ρευστότητα, στέκεται ιδιαίτερα στην αδυναμία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να «αιμοδοτήσουν» τις εν λόγω επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων υποχρεώθηκαν είτε να μειώσουν τον κύκλο εργασιών τους, είτε ακόμη και να αναστείλουν τη λειτουργία τους, λόγω μη επαρκούς ρευστότητας.

Περαιτέρω, όπως μας εξηγεί ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ellinas Finance, η εταιρεία του, που έχει παρουσία στην κυπριακή αγορά εδώ και 25 χρόνια, προσφέρει μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου και των ιδιωτών, καθώς, μεταξύ άλλων, προσφέρει τόσο βραχυπρόθεσμο όσο και μεσοπρόθεσμο δανεισμό σε ιδιώτες και εταιρείες, χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων μέσω επενδυτικών λογαριασμών, υπηρεσίες προεξόφλησης μεταχρονολογημένων επιταγών (Factoring) και υπηρεσίες άμεσης αποστολής και παραλαβής χρημάτων από και προς το εξωτερικό, διαμέσου του διεθνούς συστήματος της MoneyGram International.

Διαβάστε περισσότερα στην έκδοση της "Σημερινής" της Κυριακής που κυκλοφορεί...