Σημερινή

Τρίτη, 22/05/2018
RSS

Ιταλική συνταγή για τραπεζικές εξυγιάνσεις

| Εκτύπωση | 16 Ιούλιος 2017, 15:04 | Του Τάσου Γιασεμίδη

ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΓΑΛΗ «ΠΛΗΓΗ»

Η ΧΩΡΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Ιταλίας φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την Κύπρο


Εκτενής είναι η συζήτηση που γίνεται τον τελευταίο καιρό για το ιταλικό τραπεζικό σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο οι ιταλικές Αρχές προχωρούν στην εξυγίανσή του, με το κλείσιμο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η χώρα, όπως και πολλά άλλα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης, παρουσιάζει υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων και επισφαλειών, τα οποία είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πιστωτικής επέκτασης των προηγούμενων χρόνων, της συρρίκνωσης της ιταλικής οικονομίας και των εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και της μείωσης των αξιών των εξασφαλίσεων. Αν η χώρα δεν παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη (πράγμα δύσκολο) άμεσα, τότε η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα παραμείνει ένας ανέφικτος στόχος βραχυπρόθεσμα.
Περί συστημικότητας

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών, η οποία μεταφέρθηκε και στις εθνικές νομοθεσίες, επιβάλλει τον περιορισμό της ανάληψης των ζημιών, από τη διαδικασία της εξυγίανσης, από τους φορολογουμένους, και την επιβάρυνση των μετόχων, των ομολογιούχων και των καταθετών πέραν των 100.000 Ευρώ. Σημαντικό μέρος της οδηγίας εφαρμόστηκε στην Κύπρο το 2013, όταν καταθέτες απώλεσαν σημαντικό μέρος των καταθέσεών τους, μετά φυσικά από την απομείωση των μετοχών, των αξιογράφων και των ομολόγων. Η Κύπρος κρίθηκε, κατά την περίοδο των συγκεκριμένων αποφάσεων, ως μη συστημική, ότι δηλαδή δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες στην Ευρωζώνη.

Διαβάστε περισσότερα στην έκδοση της "Σημερινής" της Κυριακής που κυκλοφορεί...