Σημερινή

Πέμπτη, 26/04/2018
RSS

Επικίνδυνη η τραπεζική αγορά των κατεχομένων

| Εκτύπωση | 18 Ιούνιος 2017, 15:04 | Του Δρα Στέλιου Πλατή

ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΑ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Επιβάλλεται, προτού προχωρήσουμε στο όποιο επόμενο στάδιο συνομιλιών, η Ε.Ε. και οι κατάλληλοι Θεσμοί να έχουν ήδη προβεί σε ενδελεχή έλεγχο και με βάση αυτό να έχει ήδη τροχοδρομηθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα των κατεχομένων στη βάση των ευρωπαϊκών προτύπων


Μέσα στις επόμενες λίγες μέρες, πτυχές του Κυπριακού θα συζητηθούν επισταμένα. Φαίνεται, δυστυχώς, ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζεται η σημαντικότατη πτυχή της λειτουργικότητας της υπό συζήτηση δομής. Τη στιγμή, μάλιστα, που μέσα από την εμπειρία του αχρείαστου και επιζήμιου πειράματος του κουρέματος το 2013, έγινε επώδυνα εμφανές σε όλους πια ότι δίχως ένα λειτουργικό τραπεζικό-οικονομικό σύστημα, δεν δύναται να λειτουργήσει το κράτος. Κάτω από την όποια πολιτειακή δομή. Γι’ αυτό, εάν όντως στόχος όλων των πλευρών είναι μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, προαπαιτείται, και άμεσα μάλιστα, μια ενδελεχής και ανεξάρτητη ανάλυση των δεδομένων των τραπεζών στα κατεχόμενα, προτού εισέλθουμε στην επόμενη φάση.

Σωρεία κακών πρακτικών

Γενικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα των κατεχομένων βρίσκεται στο περίπου 150% του ΑΕΠ του ψευδοκράτους. Πέραν του αναμφίβολα επικίνδυνα μεγάλου μεγέθους του τομέα, οι τράπεζες εκεί έχουν υιοθετήσει σωρεία κακών πρακτικών και έναν ιδιόμορφο τρόπο λειτουργίας. Για παράδειγμα, παρατηρείται το φαινόμενο της μαζικής χρηματοδότησης, μέσω δανείων αμφιβόλου ποιότητας, «κρατικών» επιχειρήσεων, προσώπων και ιδρυμάτων, αυξάνοντας έτσι τα ονομαστικά στοιχεία του ενεργητικού τους, όπου φυσικά τα εν λόγω δάνεια είναι μόνο εικονικά εγγυημένα και παντελώς υπο-ρυθμιζόμενα.

ΔΡ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ
Οικονομολόγος,
Διδάκτορας Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα στην έκδοση της "Σημερινής" της Κυριακής που κυκλοφορεί...