Σημερινή

Παρασκευή, 25/05/2018
RSS

Στην πρώτη γραμμή η διαχείριση κινδύνων

| Εκτύπωση | 19 Μάιος 2017, 07:54 | Σημερινή

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ PwC, ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Νέα έρευνα της PwC, με τίτλο «Risk in review: Managing risk from the front line», διαπιστώνει ότι οι γνωστές εταιρείες μετακινούν, όλο και περισσότερο, τις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων προς τις επιχειρηματικές μονάδες της «πρώτης γραμμής», δέκα σχεδόν χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, όταν η διαχείριση των κινδύνων γινόταν από τη «δεύτερη γραμμή» άμυνας ενός Οργανισμού.

Σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσιοποιήθηκε χθες, οι εταιρείες που επιτυγχάνουν να μεταφέρουν τις αποφάσεις για τη διαχείριση κινδύνων σε μονάδες της «πρώτης γραμμής» έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν μεγαλύτερα έσοδα και, κατά συνέπεια, αύξηση της κερδοφορίας τους.

Τα χαρακτηριστικά του «πρωτοπόρου», μόνο στο 13%
Ωστόσο, οι «πρωτοπόρες» αυτές εταιρείες δεν είναι παρά η μειοψηφία. Σ’ ένα δείγμα από 1.500 εκτελεστικά στελέχη από 30 κλάδους, σε περισσότερες από 80 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο το 13% διαθέτουν εκείνα τα χαρακτηριστικά «πρωτοπόρου».

Επιπρόσθετα, η έκθεση τονίζει ένα ανησυχητικό παράδοξο: παρά το ότι η κυβερνοασφάλεια κατονομάζεται παγκοσμίως ως ένας αυξανόμενος κίνδυνος, μόλις το 9% των συμμετεχόντων στην έρευνα αξιολογούν με υψηλή βαθμολογία την ωριμότητα σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι πολλοί δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη βέλτιστες πρακτικές, ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικτυακές απειλές.

Οι δώδεκα τομείς κινδύνου
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της PwC, οι «πρωτοπόροι» έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να διαχειριστούν αποτελεσματικά και τους δώδεκα τομείς κινδύνου που αναδεικνύονται. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς αυτοί αφορούν τα χρηματοοικονομικά, τη ρύθμιση και τη συμμόρφωση, τα εισοδήματα και την αστάθεια, αλλά και τα επιχειρησιακά ζητήματα, τη φήμη, τη στρατηγική, το περιβάλλον, την κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τους συνεργάτες, την κουλτούρα και τα κίνητρα.

Για παράδειγμα, ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία τους λόγω επιχειρησιακών κινδύνων, το 63% των «πρωτοπόρων» έχουν επιτύχει μιαν αποτελεσματική ανάκαμψη, έναντι του 46% των υπολοίπων συμμετεχόντων.

Τα πέντε βήματα
Η έρευνα παραθέτει πέντε βήματα τα οποία οι εταιρείες θα πρέπει να μελετήσουν, ώστε να υιοθετήσουν μιαν αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που θα καλλιεργεί, παράλληλα, την ευρύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών:

1. Υιοθέτηση μιας ισχυρής κουλτούρας επικεντρωμένης στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, η οποία θα προκύψει μέσα από την οργάνωση αλλά και τις ανάγκες της ηγεσίας και του διοικητικού συμβουλίου.

2. Ευθυγράμμιση της διαχείρισης κινδύνων με τη στρατηγική σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε η διαχείριση κινδύνων να ενσωματωθεί στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση στη βάση τακτικής.

3. Επαναπροσδιορισμός του προγράμματος διαχείρισης κινδύνων και στις τρεις γραμμές άμυνας, έτσι ώστε η πρώτη γραμμή να λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο, η δεύτερη να παρακολουθεί την πρώτη και η τρίτη να παρέχει μια αντικειμενική εποπτεία.

4. Υιοθέτηση ενός σαφώς προσδιορισμένου πλαισίου ανάληψης κινδύνων σε όλο τον Οργανισμό.

5. Δημιουργία συστήματος αναφορών για τους κινδύνους. Η παρακολούθηση του κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας, ώστε οι επιχειρηματικές αποφάσεις να συνάδουν με τον συμφωνηθέντα βαθμό ανάληψης κινδύνου του Οργανισμού.