Σημερινή

Σάββατο, 23/06/2018
RSS

Ενάμιση δις στους αγρότες

| Εκτύπωση | 21 Απρίλιος 2017, 08:00 | ΤΗΣ ΝΑΝΣΙΑΣ ΠΑΛΑΛΑ

Δόθηκαν από την ίδρυση του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών μέχρι και σήμερα
Ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ Τίμης Ευθυμίου είπε πως το 2016 έγιναν οι πλέον έγκυρες και έγκαιρες πληρωμές στους αγρότες


Ποσόν ενάμιση δισεκατομμυρίου ευρώ κατέβαλε από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, στους δικαιούχους αγρότες, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), υλοποιώντας τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.

Ειδικότερα για το 2016, έγινε κατορθωτό να καταβληθεί το σύνολο των πληρωμών προς τους δικαιούχους αγρότες γρηγορότερα από κάθε άλλη φορά στην ιστορία του Οργανισμού, ενώ επετεύχθη και ο βασικός στόχος για έγκυρες πληρωμές που να συνάδουν με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες επιβολές κυρώσεων.

Όλα τα πιο πάνω ανέφερε χθες, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ Τίμης Ευθυμίου, ο οποίος σημείωσε παράλληλα ότι ο Οργανισμός βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο του που είναι να καταστεί ο μεγαλύτερος εισφορέας χρημάτων, μέσω προγραμμάτων της ΕΕ, στην Κύπρο.

Μιλώντας με αριθμούς, ο Τίμης Ευθυμίου επεσήμανε ότι, από τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του μέχρι και σήμερα, δόθηκαν επιδοτήσεις ύψους €166.153.000.

ΟΙ δραστηριότητες του ΚΟΑΠ
Στην ομιλία του, ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ αναφέρθηκε και στις δραστηριότητες του Οργανισμού, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- Στο πλαίσιο των Άμεσων Ενισχύσεων του έτους 2016, παραχωρήθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα €49,3 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένου και ποσού περίπου €3.400.000 που αφορά επιδοτήσεις για αιγοπρόβατα. Από τις επιδοτήσεις αυτές επωφελήθηκαν αγρότες των οποίων ο αριθμός ξεπερνά τις 35.000.

-Για τα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα παραχωρήθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα €5,800.000 για τις δικαιούμενες επιδοτήσεις του έτους 2015, σε περίπου 12.000 δικαιούχους.

-Για το Μέτρο 13 που αφορά τις μειονεκτικές περιοχές, για σκοπούς τους έτους 2016, παραχωρήθηκαν περίπου €8.355.000 σε περίπου 18.000 αιτητές.

-Οι πληρωμές για το Μέτρο 11 (Βιολογικές καλλιέργειες) της προκήρυξης του έτους 2015 άρχισαν να καταβάλλονται στους δικαιούχους όπως είχε προγραμματιστεί εντός Νοεμβρίου 2016. Στις αρχές του μήνα αυτού είχε καταβληθεί ποσό περίπου €1.500.000 σε περίπου 700 δικαιούχους. Για τα ίδια μέτρα επιδοτήσεων του έτους 2016, θα ξεκινήσουν να παραχωρούνται οι σχετικές επιδοτήσεις εντός Ιουλίου 2017 και θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της φετινής χρονιάς. Τα ποσά που θα παραχωρηθούν για τον σκοπό αυτόν θα ανέλθουν περίπου στα €10.000.000 και θα αφορούν περί τις 12.000 γεωργούς.

-Η ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας και ειδικά της Αιγοπροβατοτροφίας και της παραγωγής αιγοπρόβιου γάλακτος αποτελεί πρώτιστη πολιτική για το κράτος. Για το έτος 2017 έχει προκηρυχθεί ήδη το καθεστώς επιδότησης συνδεδεμένης στήριξης για την αιγοπροβατοτροφία και η παραλαβή των αιτήσεων θα διεξαχθεί από τις 24 Απριλίου μέχρι τις 8 Μαΐου. Επιπλέον, θα μπορούν να παραληφθούν αιτήσεις μέχρι και τις 2 Ιουνίου με επιβολή όμως μείωσης 1% στο δικαιούμενο ποσό επιδότησης για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν εκτός των χρονικών ορίων δεν θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμίου, αναμένεται να παραχωρηθεί ποσό που θα ξεπεράσει τα €3.500.000 σε περίπου 2.700 αιτητές.

Απογραφή του ζωικού πληθυσμού
Για το θέμα των κεφαλικών επιδοτήσεων, ο Επίτροπος στάθηκε ιδιαίτερα στην απογραφή του ζωικού πληθυσμού, τονίζοντας ότι ο Οργανισμός δεν έχει δυνατότητα επιδότησης αιτητών που δεν έχουν διενεργήσει απογραφή του ζωικού τους πληθυσμού εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων, που για το 2017 ήταν από τις 6 Φεβρουαρίου μέχρι τις 17 Μαρτίου. Πρόκειται, σημείωσε, για σημαντικό πρόβλημα που αντιβαίνει την προσπάθεια και την επιθυμία του ΚΟΑΠ να μη χάνονται επιδοτήσεις, ουσιαστικά από παραλείψεις αιτητών.

Πρόσθετα και στο πλαίσιο της πολιτικής του κράτους για ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας έχει προκηρυχθεί το μέτρο 14 για την καλή διαχείριση ζώων (Αιγοπροβάτων) με προϋπολογισμό διετίας στα €7.000.000.

Όπως είπε ο Επίτροπος του ΚΟΑΠ για τα καθεστώτα που αφορούν επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδοτήσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες.

«Παραλάβαμε -πρόσθεσε- μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Ειδικά για το καθεστώς των επενδύσεων που βελτιώνουν τις συνολικές επιδοτήσεις έχουν παραληφθεί 604 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ύψος επενδύσεων σχεδόν €160.000.000. Το ύψος της επιδότησης που συνολικά απαιτείται για την ικανοποίηση όλων των αιτητών υπολογίζεται να υπερβαίνει τα €80.000.000.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε και για το καθεστώς των ενισχύσεων της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών στο οποίο παραλήφθηκαν 270 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό επιδότησης €5.400.000. Σημαντικότατο ρόλο για το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα μέτρα διαδραμάτισαν και οι περιφερειακές συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες ενημερώνονταν όλοι οι πιθανοί δικαιούχοι για τις πρόνοιες των συγκεκριμένων μέτρων».

Οι εκταρικές επιδοτήσεις
Ο κ. Ευθυμίου ανέφερε στη συνέχεια ότι, εντός του 2016, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε αιτητές ύψους σχεδόν €6 εκατομμυρίων. Για τα μέτρα των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς έχουν δοθεί επιδοτήσεις συνολικού ύψους €7.500.000 σε 1.150 αιτητές.

«Την περίοδο αυτή -συνέχισε ο Επίτροπος- όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σε εφαρμογή το μεγαλύτερο μέτρο του ΚΟΑΠ, το Σχέδιο Εκταρικών Επιδοτήσεων στο οποίο έχουν ήδη υποβάλει αίτηση 28.000 αιτητές, σε σύγκριση με 32.947 που υπέβαλαν αίτηση κατά την περσινή χρονιά. Προτρέπουμε τους αιτητές όπως επισπεύσουν την υποβολή της αίτησής τους, αφού η προθεσμία λήγει στις 27 Απριλίου.