Σημερινή

Σάββατο, 23/06/2018
RSS

Σε 10 μέρες τα αποτελέσματα της Τρ. Κύπρου

| Εκτύπωση | 17 Μάρτιος 2017, 07:57 | Σημερινή

Στις 28 Μαρτίου 2017 αναμένεται να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα της Τρ. Κύπρου για το 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. της Bank of Cyprus Holdings Public Limited καθώς και το Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου θα συνεδριάσουν τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017, για να εξετάσουν τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017, πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την 1η Μαρτίου 2017, η τράπεζα πέτυχε το 2016 κέρδη €64 εκ. έναντι ζημιών €438 εκ. το 2015 λόγω μεγάλης μείωσης των προβλέψεων και εν μέσω σημαντικής βελτίωσης του ισολογισμού.