Σημερινή

Δευτέρα, 21/05/2018
RSS

Τρέχουμε με 2,8%, ανοδικά

| Εκτύπωση | 17 Μάρτιος 2017, 08:00 | Σημερινή

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Ο ΡΥΘΜΟΣ ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 2,8% κατά το 2016, σε σύγκριση με 1,7% το 2015, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Το Α.Ε.Π. για το 2016 υπολογίζεται σε €17.901,4 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €17.637,2 εκ. το 2015 και σε €15.789,9 εκ. σε σταθερές τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) σε σύγκριση με €15.354,6 εκ. το 2015.

Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται στα €20.233,7, μειωμένο κατά -2,4% σε σχέση με το 2015, που ήταν €20.732,2. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε σταθερές τιμές 2005 υπολογίζεται στα €17,847,1 μειωμένο κατά 1,1% σε σχέση με το 2015, που ήταν €18.049,2.

Σύμφωνα με την εκτίμηση αριθμού εργαζομένων στους εθνικούς λογαριασμούς, το σύνολο των εργαζομένων για το 2016 ανερχόταν κατά μέσο όρο στους 379.765 σε σχέση με 369.710 την ίδια περίοδο πέρυσι. Από το σύνολο των εργαζομένων το 2016, οι 333.794 ήταν υπάλληλοι και οι 45.971 αυτοεργοδοτούμενοι.

Νέα αύξηση του πληθωρισμού
Ο πληθωρισμός στην Κύπρο έφτασε το 1,4% το Φεβρουάριο του 2017, από 0,7% τον Ιανουάριο του 2017, με μηνιαίο ρυθμό 0,1%. Ένα χρόνο πριν το ποσοστό ήταν -2,2%.

Εν τω μεταξύ, στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 2,0% το Φεβρουάριο του 2017 από 1,8% τον Ιανουάριο, φθάνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τον Φεβρουάριο του 2016, το ποσοστό ήταν -0,2%.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,9% τον Φεβρουάριο του 2017 από 1,7% τον Ιανουάριο. Ένα χρόνο πριν το ποσοστό ήταν -0,1%.

Τον Φεβρουάριο του 2017 τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (0,3%), τη Ρουμανία (0,5%), τη Βουλγαρία και τη Δανία (και οι δύο 0,9%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (3,4%), το Βέλγιο (3,3%), τη Λετονία και τη Λιθουανία (και οι δύο με 3,2%).

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017 ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 3 κράτη μέλη και αυξήθηκε σε 24. Οι μεγαλύτερη αυξητική επίδραση στον ετήσιο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τα καύσιμα για τις μεταφορές (0,60 ποσοστιαίες μονάδες), τα λαχανικά (0,25 ποσοστιαίες μονάδες) και το πετρέλαιο θέρμανσης (0,16), ενώ οι τηλεπικοινωνίες (-0,10 ), τα ενδύματα (-0,07 ) και το φυσικό αέριο (-0,06 ) είχαν τη μεγαλύτερη πτωτική επίδραση.