Σημερινή

Πέμπτη, 21/06/2018
RSS

Εμπόδια στη δημιουργία πανευρωπαϊκής κακής τράπεζας

| Εκτύπωση | 17 Φεβρουάριος 2017, 07:58 | Σημερινή

Το πλάνο είναι για να διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών
Σύμφωνα με σχετικό διάγραμμα που δημοσιεύει ο οίκος, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις δέκα πρώτες χώρες στην Ε.Ε. με τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων με ποσοστό 47,4% και ακολουθούν η Ελλάδα με 46,9% και η Πορτογαλία με 19,7%


Υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια στη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής “κακής” τράπεζας (Bad Bank) ή εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC), η οποία θα διαχειριστεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών (NPLs), σύμφωνα με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι οι κανονισμοί για τις κρατικές ενισχύσεις που ισχύουν στην Ε.Ε. κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσουν ζημιές στους μικρο-ομολογιούχους για την κάλυψη της απομείωσης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τον οίκο, μια πανευρωπαϊκή AMC θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στα τραπεζικά συστήματα χωρών με μεγάλους όγκους μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), βοηθώντας τις τράπεζες να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους και να μειώσουν την αστάθεια των εσόδων τους από ζημιές επισφαλών δανείων, κάτι που θα είναι προς όφελος των senior πιστωτών.

Πρώτη η Κύπρος
Σύμφωνα με σχετικό διάγραμμα που δημοσιεύει ο οίκος, οι δέκα πρώτες χώρες στην Ε.Ε. με τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι: η Κύπρος με ποσοστό 47,4%, η Ελλάδα με 46,9%, η Πορτογαλία με 19,7%, η Σλοβενία με 19,2%, η Ιταλία με 16,4%, η Ιρλανδία με 15,4%, η Ουγγαρία με 13,9%, η Βουλγαρία με 13,7%, η Ρουμανία με 12,1% και η Κροατία με 11%. Σημειώνει ότι πρόσφατα ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζήτησαν την προοπτική δημιουργίας μιας “κακής” τράπεζας για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ε.Ε.

Πολιτικά δύσκολη
Ο οίκος θεωρεί ότι είναι απίθανη στο εγγύς μέλλον η δημιουργία μιας κοινής AMC στην Ε.Ε. ή στην Ευρωζώνη και πιστεύει ότι οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση της από κοινού ανάληψης κινδύνου στην Ευρωζώνη θα είναι πολιτικά δύσκολη, κυρίως λόγω των αντιρρήσεων της Γερμανίας.

Η κίνηση για τη δημιουργία ενός συστήματος ασφάλισης καταθέσεων στην Ευρωζώνη, που έγινε πέρσι, κατέληξε σε αδιέξοδο, καθώς αρκετές χώρες ήθελαν περαιτέρω πρόοδο στα μέτρα μείωσης του κινδύνου προτού συμφωνήσουν να μοιραστούν τον κίνδυνο τα τραπεζικά τους συστήματα.

«Ευρωπαϊκό σχέδιο»
Ο Fitch πιστεύει ότι η πιο εφικτή προσέγγιση στη δημιουργία AMC σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ένα "ευρωπαϊκό σχέδιο”, που θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. “Ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες με υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαχειριστούν την περιπλοκότητα της ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών και του πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις", υπογραμμίζει ο οίκος.

Αύξηση πίεσης
Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, σύμφωνα με τον Fitch, μια AMCs θα μπορούσε να συσταθεί σε εθνικό επίπεδο, με κρατικά κεφάλαια ή άλλη κρατική στήριξη. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της, η κρατική στήριξη θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στα δημόσια οικονομικά ορισμένων κρατών, ειδικά αν αυτή η στήριξη θα επιδεινώσει το δημόσιο χρέος, προσθέτει.

Αναφέρει επίσης πως είναι δύσκολο να βρεθεί η κατάλληλη τιμή για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και σημειώνει ότι οι επενδυτές θέλουν μεγάλη έκπτωση για να αντισταθμίσουν χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και δυσκολίες στην ανάκτηση των εξασφαλίσεων που έχουν τα δάνεια.

Οικονομικές προοπτικές
Τέλος, ο διεθνής οίκος αναφέρει πως δεν αναμένει ότι η δημιουργία πανευρωπαϊκής AMC θα οδηγήσει άμεσα σε μεγαλύτερη προσφορά δανεισμού, σημειώνοντας πως άλλοι παράγοντες, όπως οι οικονομικές προοπτικές, είναι επίσης σημαντικοί για την τόνωση του δανεισμού και της ζήτησης από φερέγγυους πελάτες.