Σημερινή

Δευτέρα, 20/05/2019
RSS

Αυτήν την Ευρώπη θέλουμε

| Εκτύπωση | 12 Μάιος 2019, 18:00 | Με τον Ξενή Ξενοφώντος

Ειδικότερα, για ένα μικρό κράτος όπως η Κύπρος, η ιδιότητα του ισότιμου μέλους σε μια μεγάλη δημοκρατική οικογένεια, με θεσμοθετημένους κανόνες διακυβέρνησης, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση της ίδιας της ύπαρξής του

Στην κοινή γνώμη της Κύπρου και της Ελλάδας είναι διάχυτη η αντίληψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο που λειτουργεί, έχει κραυγαλέες αδυναμίες, που εμποδίζουν τη δημιουργία της Ένωσης που θέλουμε και οραματιζόμαστε.

Όμως, αυτές οι αδυναμίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας κάνουν να αποστρεφόμαστε την Ευρώπη και καθετί το ευρωπαϊκό. Τουναντίον, θα πρέπει να χαλυβδώνουν την πίστη μας για συνεχή συνειδητή προσπάθεια, ώστε μια μέρα να φτιάξουμε την Ευρώπη των ονείρων μας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό σπίτι των ευρωπαϊκών λαών. Και, το πιο σημαντικό: Η Ευρώπη, παρά τα μειονεκτήματα που έχει, αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα για εδραίωση της ειρήνης όχι μόνο στην ταραγμένη γειτονιά μας, αλλά και στον ταραγμένο πλανήτη που ζει σε συνθήκες μόνιμης αβεβαιότητας και ανασφάλειας.

Ειδικότερα, για ένα μικρό κράτος όπως η Κύπρος, η ιδιότητα του ισότιμου μέλους σε μια μεγάλη δημοκρατική οικογένεια, με θεσμοθετημένους κανόνες διακυβέρνησης, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση της ίδιας της ύπαρξής του. Οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με προαπαιτούμενο τη δίκαιη κοινωνία και βασικό άξονα την εφαρμογή των αρχών που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ως άτομα, ως κοινωνικοί φορείς, ως Πολιτεία, ως χώρα και ως λαός, λοιπόν, διεκδικούμε:

· Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και θα προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά των Εθνών-Κρατών μελών της και όχι την προβαλλόμενη υποκουλτούρα που προωθούν οι κάθε λογής έμποροι των λαών.

· Μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η ποιοτική Υγεία και Παιδεία θα παρέχονται δωρεάν.

· Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προάγει τις Επιστήμες με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, προς όφελος των ανθρώπων, αποτρέποντας τους οξύτατους εξοπλιστικούς ανταγωνισμούς που προωθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, των βιομηχάνων όπλων και γενικότερα των κάθε λογής κερδοσκόπων.
· Μια Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών και ΟΧΙ των τραπεζών και των ισχυρών επιχειρηματικών λεσχών!

· Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα παιδιά θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης για το μέλλον, που θα καθορίζεται από τη βούληση των πολιτών και όχι από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών.

· Μια Ευρώπη που θα σέβεται τον ιδρώτα των εργατών και τη συνεισφορά του εργατικού δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία κατανέμοντας τον πλούτο δίκαια, σε ένα οικονομικό σύστημα με κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο.

Κοντολογίς, στον σημερινό παγκοσμιοποιούμενο κόσμο, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης ενός ξεκάθαρου πολιτικού προσανατολισμού, που να προωθεί τα πραγματικά συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και κοινωνιών. Αυτός ο υπέρτατος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με σεβασμό στο έθνος - κράτος, με κοινή εξωτερική πολιτική και ενιαία ομπρέλα άμυνας, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κοινή ασφάλεια, τη διαφάνεια στα οικονομικά, την αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών και την ισχυροποίηση του κράτους πρόνοιας. Τιμώντας την 9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, θέλουμε να στείλουμε ισχυρό το μήνυμα ότι μόνο μια Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρή και αλληλέγγυα μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες της από τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές.

ΞΕΝΗΣ Χ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Δημοσιογράφος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού
iep.org.cy