Σημερινή

Σάββατο, 20/04/2019
RSS

Απαίτηση Νέας Στρατηγικής στο Κυπριακό

| Εκτύπωση | 24 Φεβρουάριος 2019, 18:00 | Του Φοίβου Κλόκκαρη

Από την υποχωρητικότητα και τον κατευνασμό να στραφούμε σε αντίσταση και διεκδικητικότητα με όπλα το δίκαιο και την ισχύ

Με τον όρο στρατηγική εννοούμε τον βέλτιστο συνδυασμό στόχου, μέσων και τρόπου. Αυτοί είναι οι βασικοί συντελεστές οποιασδήποτε στρατηγικής. Αν έστω και ένας από αυτούς τους συντελεστές απουσιάζει, τότε παύει να υπάρχει η έννοια της στρατηγικής, αλλά και όταν υπάρχει στρατηγική, αυτή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, αν έστω και ένας από τους συντελεστές της τέθηκε λανθασμένα.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, που τελεί σε ημικατοχή επί 45 χρόνια, ο Ελληνισμός [Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ)] αφού απέτυχε να υιοθετήσει πανεθνική στρατηγική απελευθέρωσης, θα πρέπει τουλάχιστον να διασώσει το κράτος της ΚΔ και τις ελεύθερες περιοχές από την τουρκοποίηση και να μην προσυπογράψει τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης που επέβαλε βίαια η Τουρκία, με την εισβολή και κατοχή.

Η ακολουθούμενη επί 40 χρόνια στρατηγική, με στόχο τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) και τρόπο τη διεξαγωγή χρονοβόρων Διακοινοτικών Συνομιλιών (ΔΣ) με την υποτελή διοίκηση της Τουρκίας, υπό την απειλή των Τουρκικών Δυνάμεων Κατοχής (ΤΔΚ), είναι λανθασμένη. Στόχος: H ΔΔΟ επιβλήθηκε από την Τουρκία και τη Βρετανία προς εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, για έλεγχο όλης της Κύπρου από την Τουρκία και διαιώνιση της παραμονής των Βρετανικών Βάσεων.

Θα οδηγήσει στην κατάλυση της ΚΔ, στη νομιμοποίηση της διχοτόμησης και στην επέκταση του ελέγχου της Τουρκίας σε όλη την Κύπρο, μέσω του τουρκοκυπριακού (ΤΚ) κρατιδίου, που θα προκύψει από τη νομιμοποίηση της «ΤΔΒΚ» και μέσω της απαίτησης για συναπόφαση των δύο κρατιδίων για όλα τα ζωτικά θέματα στο επίπεδο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Τρόπος: Οι χρονοβόρες ΔΣ εξυπηρέτησαν την Τουρκία να παγιώσει τα τετελεσμένα της κατοχής και να μετατρέψει τις κατεχόμενες περιοχές σε οιονεί επαρχία της με τις ΤΔΚ, τον εποικισμό, και την εγκατάσταση ψευδοκράτους («ΤΔΒΚ»), το οποίο υποστηρίζει τα συμφέροντά της, αφού έχει πλήρη εξάρτηση από αυτήν μέσω παράνομων διμερών συμφωνιών σε όλους τους τομείς λειτουργίας του (οικονομία, ασφάλεια, νόμισμα, εμπόριο, επικοινωνίες, ενέργεια, νερό κ.ά.). Η στρατηγική που ακολουθήθηκε για το Κυπριακό οδηγεί σε καταστροφική πορεία, επειδή οι βασικοί συντελεστές της πάσχουν σοβαρά. Ο στόχος (ΔΔΟ) όχι μόνο δεν επανενώνει την Κύπρο, αλλά νομιμοποιεί τη διχοτόμηση και ο τρόπος (ΔΣ) εξυπηρετεί μόνο την Τουρκία.

Απαιτείται νέα στρατηγική εθνικής επιβίωσης, με προτεινόμενους βασικούς συντελεστές της τους εξής:

· Στόχος (Εθνικός Σκοπός): Ισχυροποίηση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του κράτους της ΚΔ, αποτροπή της επέκτασης του τουρκικού ελέγχου στις ελεύθερες περιοχές και της νομιμοποίησης της διχοτόμησης (με την απόρριψη λύσης τουρκικών όρων στο Κυπριακό όπως είναι η ΔΔΟ) και διεξαγωγή αγώνα απομάκρυνσης της Τουρκίας από την Κύπρο και επανενσωμάτωσης των κατεχομένων περιοχών στην ΚΔ.

· Μέσα (Εθνική Ισχύς): Η ισχυροποίηση των συντελεστών ισχύος της ΚΔ. Των εσωτερικών (άμυνα, οικονομία, διπλωματία, εθνικό φρόνημα) και εξωτερικών (Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού χώρου Κύπρου - Ελλάδας, στρατηγικές συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες στους τομείς της ασφάλειας και ενέργειας, σύναψη αμυντικών συμμαχιών με φίλες χώρες στη βάση κοινών συμφερόντων και κοινής συνεισφοράς, διεκδίκηση από τα ΗΕ και την ΕΕ της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου για την ΚΔ και επένδυση στη δημιουργία του αγωγού EASTMED).

· Τρόπος (Σχέδιο): Η επανατοποθέτηση του Κυπριακού στην ορθή βάση του, ως του διεθνούς εγκλήματος που διέπραξε η Τουρκία σε βάρος της ΚΔ με την εισβολή, την κατοχή, τον εποικισμό και την εθνοκάθαρση και όχι ως θέματος δικοινοτικής διαφοράς, με δράσεις:

(1) Να διακόψουμε τις ΔΣ, που διεξάγονται υπό την απειλή των ΤΔΚ με την υποτελή διοίκηση που εγκατέστησε βίαια η Τουρκία στην Κύπρο και η οποία λόγω πλειοψηφίας εποίκων και διμερών συμφωνιών εξάρτησης υποστηρίζει τα τουρκικά συμφέροντα σε βάρος εκείνων της Κύπρου.

(2) Να αποκηρύξουμε τη λύση ΔΔΟ που διχοτομεί το έδαφος, τον λαό και την εξουσία στην Κύπρο (βίαιη επιβολή ζωνών), παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα (εγγυημένες πλειοψηφίες κατοίκων/περιουσιών στις ζώνες) και καταστρατηγεί την δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων (ΒΕΤΟ των Τουρκοκυπρίων) που παραλύει το κράτος.

(3) Να υποστηρίζουμε στο Κυπριακό, τη συνέχιση της λειτουργίας της ΚΔ όπως αυτή εντάχθηκε με το πρωτόκολλο 10 στην ΕΕ με όλη την επικράτειά της (με αναστολή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στις κατεχόμενες περιοχές) και προσαρμόσθηκε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο με την 5η τροποποίηση του συντάγματος της ΚΔ. Να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συντάγματος για την απαλλαγή του απ' όλες τις διχοτομικές, δυσλειτουργικές και ρατσιστικές διατάξεις που επέβαλε η Τουρκία και η Βρετανία το 1960 (ΒΕΤΟ αντιπρόεδρου, ξεχωριστές πλειοψηφίες στη Βουλή μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χωριστοί δήμοι κ.ά.) και τη συμπλήρωσή του με νέες διατάξεις. Διατάξεις που προάγουν την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, και κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των πολιτών της ΚΔ, για τους οποίους να ακολουθείται η δημοκρατική αρχή «ένα άτομο μία ψήφος» στις εκλογές όλων των αιρετών αξιωματούχων της ΚΔ.

(4) Να αγωνισθούμε με όλα τα πολιτικά, νομικά, διπλωματικά και οικονομικά μέσα για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των συντελεστών ισχύος της ΚΔ και πρωτίστως της υποβαθμισμένης στρατιωτικής ισχύος της στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα Συγκεκριμένα, να αγωνισθούμε για:

§ Την απομάκρυνση των ΤΔΚ που εισέβαλαν παράνομα στην Κύπρο το 1974 (παραβίαση άρθρου 2.4 του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ και του 8 bis του καταστατικού του Διεθνούς ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)).

§Την απομάκρυνση των παράνομων Τούρκων εποίκων (παραβίαση του άρθρου 49 της Σύμβασης της Γενεύης του 1949 και του 8(2) (b) (VIII) του ΔΠΔ).

§ Την επιστροφή όλων των ξεριζωμένων από την Τουρκία Ελλήνων προσφύγων και την ανάκτηση των περιουσιών τους (παραβίαση από την Τουρκία του άρθρου 7(1)d και 7 (2)d του ΔΠΔ).

§ Τη διάλυση της παράνομης οντότητας της «ΤΔΒΚ» (ψήφισμα 541 (1983) του ΣΑ/ΗΕ).

§Την επισημοποίηση της κατάργησης των συνθηκών Εγγυήσεως/Συμμαχίας 1960 που είναι παράνομες και άκυρες (παραβίαση των άρθρων 2.1, 2.4 και 103 του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ και των άρθρων 53 και 60 της Συνθήκης της Βιέννης του 1969 για το Δίκαιο των Διεθνών Συνθηκών).

§ Την επανενσωμάτωση των κατεχομένων περιοχών και των Τουρκοκυπρίων στην ΚΔ.

Η ΚΔ χρειάζεται μία νέα στρατηγική εθνικής επιβίωσης προς ανακοπή της καταστροφικής πορείας των ΔΣ για λύση ΔΔΟ. Από την υποχωρητικότητα και τον κατευνασμό να στραφούμε σε αντίσταση και διεκδικητικότητα με όπλα το δίκαιο και την ισχύ. Η εφαρμογή της προτεινόμενης νέας στρατηγικής είναι εξαιρετικά δύσκολο έργο, αλλά είναι η μοναδική επιλογή για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού.

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α.