Σημερινή

Πέμπτη, 25/04/2019
RSS

Μια εναλλακτική εισήγηση για τη μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης

| Εκτύπωση | 24 Φεβρουάριος 2019, 18:00 | Του Άθου Γερμανού

9 ισχυροί Δήμοι, 4 Περιφερειακοί και Επαρχιακά Συμβούλια

Ο αριθμός των Τοπικών Αρχών που θα υπάρξουν με τη Μεταρρύθμιση έχει προβληθεί απ' όλες της πλευρές μέχρι σήμερα ως η πιο σημαντική πτυχή της. Η δική μας εισήγηση προνοεί για εννέα (9) ισχυρούς Δήμους, συγκριτικά με τα κυβερνητικά νομοσχέδια που προνοούν για 15 Δήμους και 37 συμπλέγματα Κοινοτήτων, δηλαδή για 52 Τοπικές Αρχές.

Α. Προτείνουμε όπως προωθηθεί η συνένωση των υφιστάμενων δήμων στις αστικές και περιαστικές περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου/Αγίας Νάπας/Δερύνειας/Σωτήρας και να δημιουργηθούν «Περιφερειακοί Δήμοι». Προτείνεται επίσης όπως οι περιοχές των σημερινών Δήμων και Κοινοτήτων διατηρήσουν τις ονομασίες τους ως συστατικά στοιχεία της κάθε Τοπικής Αρχής και να δοθούν, για παράδειγμα, τα πιο κάτω ονόματα στις πέντε νέες Τοπικές Αρχές: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΗΔΡΑ», «…ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ», «… ΚΙΤΙΟΝ», «… ΚΙΝΥΡΑΣ» και «… ΚΩΣΤΑΝΙΑ».

Με την πρόταση αυτή, θα έχουμε στις αστικές περιοχές της ελεύθερης Κύπρου πέντε μεγάλους Δήμους που θα καλύπτουν το 85%, περίπου, του πληθυσμού της Κύπρου και, λόγω μεγέθους, θα έχουν δυνατότητες να προσφέρουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται οι πολίτες σε μια σύγχρονη κοινωνία. Οι σημερινοί Δήμοι και Κοινότητες που θα αποτελούν τους Περιφερειακούς Δήμους θα συνεχίσουν να υφίστανται ως οντότητες, αλλά χωρίς Αιρετές Αρχές. Εννοείται βέβαια ότι δεν θα εκλέγονται Αντιδήμαρχοι σε κάθε σημερινό Δήμο που θα συμμετέχει στον Περιφερειακό Δήμο, δεν θα υπάρχουν Δημοτικά Διαμερίσματα και Επιτροπές Δημοτικών Διαμερισμάτων γιατί αυτές οι Δομές μάλλον αρνητικά παρά θετικά μπορούν να επιφέρουν.

Β. Το υπόλοιπο μέρος της Κύπρου, που θα αφορά το 15%, περίπου, του πληθυσμού, είναι οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινότητες που βρίσκονται στην Ύπαιθρο. Στις περιοχές αυτές προτείνεται όπως και πάλι δημιουργηθούν «Περιφερειακοί Δήμοι», δηλαδή θα έχουμε τέσσερεις Περιφερειακούς Δήμους, έναν στην κάθε επαρχία, ώστε να έχουμε μεγέθη που να δημιουργούν ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας. Για την ονοματολογία θα ισχύουν και πάλι τα προαναφερθέντα για τις αστικές περιοχές και θα έχουμε τον «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ», «…ΛΕΜΕΣΟΥ», «…ΛΑΡΝΑΚΑΣ» και «…ΠΑΦΟΥ».

Γ. Πέραν των Περιφερειακών Δήμων, προτείνεται όπως δημιουργηθούν και Επαρχιακά Συμβούλια, τα όρια των οποίων θα είναι οι σημερινές επαρχίες και τα Συμβούλια αυτά να έχουν στη δικαιοδοσία τους την ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ & ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. Τα Επαρχιακά Συμβούλια προτείνεται να έχουν ως μοναδικό πρόσθετο καθήκον την υποβολή προτάσεων στη Κυβέρνηση για το αναπτυξιακό πρόγραμμα κάθε Επαρχίας.

Δ. Εκτός από τη δομή της Αυτοδιοίκησης, αναβάθμισης χρήζει και η δομή των αρμοδίων Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης. Προς τούτο προτείνεται η δημιουργία νέου ανεξάρτητου «Τμήματος Αυτοδιοίκησης» στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου, Πολεοδομίας κ.α., το οποίο να στελεχωθεί κατάλληλα.

Ε. Για τους Κατεχόμενους Δήμους, η κατάσταση προτείνεται να μείνει ως έχει μέχρι τη λύση του Κυπριακού, αλλά αν αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις/συνενώσεις και γι’ αυτές, τότε να γίνουν διευθετήσεις όπως προτείνονται για τις ελεύθερες περιοχές.

Καταληκτικά, χρειάζεται οι Αυτοδιοικήσεις που θα διαμορφωθούν να είναι ισχυρές οντότητες, με δυνατότητες και αυτοδυναμία και να σταματήσουν να είναι επαίτες και συμπληρώματα της Κεντρικής Διοίκησης. Υπάρχουν ουσιαστικά θέματα αρμοδιοτήτων, ελέγχων, εποπτείας, χρηστής διοίκησης, διακυβέρνησης και γενικότερα της λειτουργίας των Τοπικών Αρχών που πρέπει να αναθεωρηθούν και βελτιωθούν, αλλά αυτά τα θέματα και παράμετροι δεν αποτελούν, βεβαίως, αντικείμενο του παρόντος σύντομου Σημειώματος που περιορίζεται κυρίως στον τύπο, μέγεθος και γεωγραφία των Τοπικών Αρχών που προτείνεται να έχουμε στη Κύπρο.

Εν κατακλείδι, η Κυβέρνηση και τα Κόμματα/ Βουλή έχουν, εκ των πραγμάτων, την κύρια ευθύνη για την προώθηση των σημαντικών αλλαγών που χρειάζεται η Αυτοδιοίκηση στον τόπο μας. Όμως θα ήταν πολύ ωφέλιμο αν, εκτός από τις δικές τους απόψεις, επιδιώξουν να ακουστούν και διαφορετικές απόψεις και εισηγήσεις, στο πλαίσιο και της επιβαλλόμενης δημόσιας διαβούλευσης, που δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα Κόμματα και στους Αιρετούς της Αυτοδιοίκησης.

ΑΘΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Πρώην Γραμματέας Ένωσης Δήμων Κύπρου