Σημερινή

Δευτέρα, 20/05/2019
RSS

Ενώπιον των πολλαπλών κρίσεων

| Εκτύπωση | 10 Φεβρουάριος 2019, 18:00 | Του Γιαννάκη Ομήρου

Η πλημμυρίδα των κρίσεων απαιτεί ρήξεις και δράσεις για κάθαρση, αναγέννηση και αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στον δημόσιο βίο

Πολύπλευρες κρίσεις πλήττουν τον δημόσιο βίο. Αντιπαραθέσεις και δημόσιες αντεγκλήσεις ανεξάρτητων θεσμών του κράτους, που προκαλούν την έκπληξη και τη δυσφορία των πολιτών.

Ανελέητη υπονόμευση της προοπτικής ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας, που τόση ανάγκη το έχει η κυπριακή κοινωνία, από συντεχνιακά συμφέροντα. Παρατεταμένη κρίση στην Παιδεία, με διάφανο στόχο την απαξίωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, την ακεραιότητα και τη συνέχειά της και μη αποκρυπτόμενη εύνοια για προώθηση της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Χωρίς τέλος μακροχρόνιες συζητήσεις, για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με λογιστικού χαρακτήρα προσεγγίσεις και πάντως μακριά από τις θεμελιώδεις αρχές μιας σύγχρονης αντίληψης του θεσμού με διοικητική αυτοτέλεια, οικονομική αυτοδυναμία και αποκέντρωση εξουσιών. Και τέλος (;) η πρωτοφανής κρίση που πλήττει την κυπριακή Δικαιοσύνη, βάθρο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Ας σταθούμε σε αυτήν την τελευταία κρίση, αφού τυχόν κατάρρευσή της θα σαρώσει εκ θεμελίων κάθε αξιοπιστία του πολιτεύματος, δεδομένου ότι το αγαθό της δικαιοσύνης είναι η κορωνίδα και βάθρο της ίδιας της δημοκρατίας. Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης και το σύνολο των συντεταγμένων εξουσιών της Πολιτείας θα πρέπει να ενεργήσουν με υψηλό αίσθημα ευθύνης, για να τεθεί τέρμα στον φθοροποιό κλονισμό που πλήττει το ύψιστο αγαθό της δικαιοσύνης. Γιατί οι πολίτες, με όλα όσα παρακολουθούν, αμφισβητούν και δυσπιστούν. Και απαιτούν αποφάσεις για αναστήλωση της Δικαιοσύνης και του αισθήματος εμπιστοσύνης προς την αδέκαστη λειτουργία της. Συμπερασματικά. Η πλημμυρίδα των κρίσεων απαιτεί ρήξεις και δράσεις για κάθαρση, αναγέννηση και αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στον δημόσιο βίο.

Η διαπίστωση των κρίσεων και η συνεχής επανάληψη αυτής της διαπίστωσης δεν θα φέρουν τη λυτρωτική αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτεύματος και της συνακόλουθης εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό θα γίνει μέσα από μια ολομέτωπη ρήξη με τα φαινόμενα της παρακμής, αλλά και την παράλληλη διατύπωση και υλοποίηση προτάσεων για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, που θα εγκαθιδρύουν μια κοινωνία των πολιτών, με αρχές και αξίες.

Για να βρει η πολιτική τη χαμένη της αυτοπεποίθηση, αξιοπιστία, αυτονομία και προπάντων τη χαμένη της ηθική, θα πρέπει να αγωνιστούμε για μεταρρυθμίσεις που θα θωρακίζουν τους θεσμούς, να επαναφέρουμε τα οράματα, τις αξίες και τις αρχές ως μέτρα και στόχους μιας άλλης πολιτικής και να αρνηθούμε τη λογική της υποταγής στη διαχείριση και τη νομή της εξουσίας και των επιμέρους τιμαρίων της. Η πρόκληση είναι για όλους μέγιστη.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΟΜΗΡΟΥ
Τέως Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων