Σημερινή

Δευτέρα, 20/05/2019
RSS

Nέα Διεθνή Πρότυπα για το BIM (Building Information Μodelling)

| Εκτύπωση | 10 Φεβρουάριος 2019, 18:00 | Του Χρίστου Παπαγεωργίου

Το νέο πρότυπο παρέχει στους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους κατασκευαστές τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα κτήρια, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δημιουργικότητα σ’ ένα διεθνές πλαίσιο

O πληθυσμός και οι οικονομίες παγκόσμια μεγαλώνουν και η ανάγκη στέγασης και υποδομών αυξάνεται ραγδαία. Οι προβλέψεις ανάπτυξης στην παγκόσμια κατασκευαστική βιομηχανία παρουσιάζουν ανοδική πορεία έως και 85% ή 15,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το έτος 2030. Περισσότερες κατασκευές σημαίνει μεγαλύτερη ανάγκη για πιο ευέλικτους και αποτελεσματικούς τρόπους σχεδιασμού και γι’ αυτό η τρισδιάστατη προσέγγιση του μοντέλου που βασίζεται στο BIM (Building Information Modelling) κερδίζει έλξη παγκοσμίως στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.

Ένα νέο σύνολο Διεθνών προτύπων μόλις έχει εκπονηθεί για να επιτρέψει στο BIM να ευδοκιμήσει σε έργα και να ωφελήσει τον κλάδο στο σύνολό του. Το BIM παρέχει στους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους κατασκευαστές τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα κτήρια, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δημιουργικότητα σ’ ένα διεθνές πλαίσιο που θα επιτρέπει στη βιομηχανία να συνεργαστεί βάσει έργων πέραν των εθνικών συνόρων.
Τα δύο πρώτα μέρη του ISO 19650:2018 με τίτλο «Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)» αφορούν την οργάνωση και την ψηφιοποίηση πληροφοριών σχετικά με κτήρια και έργα πολιτικής μηχανικής.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της τεχνικής υποεπιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), που ανέπτυξε τα πρότυπα, δήλωσε ότι η εφαρμογή των προτύπων αυτών θα επιτρέψει την πιο ευρεία χρήση του BIM για περισσότερο αποδοτικά κτήρια και έργα υποδομής. Κατ’ επέκτασιν, η ανάληψη αυτού του στόχου σε διεθνές επίπεδο, δεν σηματοδοτεί μόνο την αποτελεσματικότερη συνεργασία σε παγκόσμια έργα, αλλά επιτρέπει στους σχεδιαστές και τους εργολάβους που εργάζονται σε όλα τα είδη των οικοδομικών έργων να έχουν σαφέστερη και πιο εποικοδομητική διαχείριση των πληροφοριών. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, το ISO 19650:2018 αναπτύχθηκε βάσει του δοκιμασμένου βρετανικού προτύπου BS 1192:2007 και της δημόσιας προδιαγραφής PAS 1192-2:2013, που έχουν ήδη αποδείξει ότι βοηθούν τους χρήστες να εξοικονομήσουν έως και 22% στο κόστος κατασκευής.

Επιπλέον, τα επερχόμενα πρότυπα της σειράς περιλαμβάνουν το Μέρος 3 για τη διαχείριση της λειτουργικής φάσης των περιουσιακών στοιχείων και το Μέρος 5, το οποίο εστιάζει στη μοντελοποίηση πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, στο ψηφιακό περιβάλλον και στην έξυπνη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Τα πρότυπα ISO 19650-1 και ISO 19650-2 εκπονήθηκαν από τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/ TC 59, Κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού, Υποεπιτροπή 13, Οργάνωση και ψηφιοποίηση πληροφοριών σχετικά με κτήρια και έργα πολιτικού μηχανικού, συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης πληροφοριών κτηρίων (BIM).

Η υιοθέτηση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων στην Κύπρο γίνεται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την τυποποίηση. Ενημέρωση για οποιεσδήποτε εξελίξεις στο εν λόγω θέμα, προμήθεια ή/και ανάγνωση του εν λόγω προτύπου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τους αρμόδιους λειτουργούς του (CYS) και από το Κέντρο Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης (ΚΕΠΕ).

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λειτουργός Τυποποίησης CYS,
Πολιτικός Μηχανικός