Σημερινή

Τετάρτη, 24/04/2019
RSS

Η συντήρηση έργων τέχνης

| Εκτύπωση | 06 Ιανουάριος 2019, 18:00 | Της Παρασκευής Λοΐζου

«Στη διαδικασία συντήρησης εφαρμόζεται μια ποικιλία μεθόδων αισθητικής, ιστορίας, επιστήμης και τέχνης»

Τα έργα τέχνης ξεκινούν να φθείρονται από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους, καθώς εκτίθενται στον χώρο και τον χρόνο. Η συντήρηση είναι η διαδικασία της διατήρησης του χρόνου ζωής του έργου, έχοντας ως χρέος την παρουσίασή του, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αρχική του κατάσταση. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διεπιστημονική συνεργασία, εφαρμόζοντας μια ποικιλία μεθόδων αισθητικής, ιστορίας, επιστήμης και τέχνης. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, αντί να χάνουν την αξία τους, λόγω της φθοράς που υφίστανται, τη διατηρούν και την αυξάνουν.

Ο συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης αναλαμβάνει τη συντήρηση ή και την αποκατάσταση αρχαιολογικών ευρημάτων και άλλων έργων τέχνης.

Ασχολείται με αντικείμενα ή μνημεία που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, προσπαθώντας να τα επαναφέρει στην αρχική τους κατάσταση ή να επιβραδύνει τη φυσική τους φθορά. Συγκεκριμένα, εξετάζει προσεκτικά τη σύσταση των υλικών και τον τρόπο κατασκευής των αντικειμένων που αναλαμβάνει να συντηρήσει. Στη συνέχεια, διερευνά την έκταση της φθοράς και τα αίτια που την προκάλεσαν και αποφασίζει για τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για τη συντήρησή τους.

Με τη βοήθεια εργαλείων ή/και τη χρήση χημικών υλικών, προχωρά στον καθαρισμό των επιφανειών, στην ενίσχυση των φθαρμένων τμημάτων και στην ανάδειξη των χρωμάτων. Επίσης, δίνει συμβουλές για τη συντήρηση των αντικειμένων και τις συνθήκες που πρέπει να επικρατούν στους χώρους (σχετική υγρασία, θερμοκρασία, φωτισμός), όπου φυλάσσονται ή εκτίθενται (μουσεία, ανοιχτοί χώροι, ιδιωτικές συλλογές).

Εκτός από την απαιτούμενη εκπαίδευση, ο συντηρητής πρέπει να έχει και τις απαιτούμενες δεξιότητες όπως είναι ο σεβασμός και η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η υπομονή, η καλή ιστορική γνώση, η ικανότητα για λεπτές χειρωνακτικές εργασίες, η ικανότητα αντίληψης χώρου και χρόνου, η επιδεξιότητα, η καλλιτεχνική ευαισθησία και η παιδεία και το πιο σημαντικό να έχει υπευθυνότητα.