Σημερινή

Σάββατο, 23/02/2019
RSS

Όταν σου τάζουν λαγούς με πετραχήλια

| Εκτύπωση | 22 Ιούλιος 2018, 18:00 | Με την Αναστασία Συμεού

Η ανάγκη για μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας είναι αναντίρρητη, αλλά...

Αδυνατώ να εξηγήσω την καλοπιστία στην Κύπρο αναλογιζόμενη τους Τιτανικούς που βιώσαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Με ξεπερνά το να πιστεύουμε ότι σε ένα χρόνο, και αφού δώσουμε την εισφορά μας, ως διά μαγείας θα αποκτήσουμε ένα σύστημα Υγείας καλύτερο από οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Και εξηγούμαι:

1. Το ΓεΣΥ θα καλύπτει όλες τις ιατρικές πράξεις.
Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει Σύστημα Υγείας που να καλύπτει τα πάντα. Στα σοβαρά κράτη υπάρχει λεπτομερής καταγραφή ιατρικών πράξεων, τεχνικών και προδιαγραφών υλικών και φαρμάκων που αποζημιώνονται από το τοπικό σχέδιο Υγείας.

2. Στο ΓεΣΥ θα υπάρχει ελεύθερη επιλογή γιατρού.
Θα υπάρχει επιλογή μεταξύ των γιατρών που θα συμβληθούν με τον ΟΑΥ. Ο ΟΑΥ παραλείπει αυτήν τη μικρή λεπτομέρεια. Δεν γνωρίζει πόσοι και από ποιες ειδικότητες γιατροί θα συμβληθούν.

3. Το ΓεΣΥ θα γίνει κατά φάσεις.
Τα Συστήματα Υγείας δεν είναι οικοδομές να γίνονται κατά φάσεις. Ποιος διασφαλίζει ότι, αφού τους πήρε 20 χρόνια να το αρχίσουν, δεν θα τους πάρει άλλα 20 να προχωρήσουν στην παροχή φροντίδας;

4. Στο ΓεΣΥ οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τους προσωπικούς γιατρούς όσες φορές και όποτε θέλουν.
Επειδή δεν είμαστε Εσθονοί (το Εσθονικό σύστημα υγείας χρησιμοποιήθηκε σαν μοντέλο), αρκεί να σκεφτούμε πώς συμπεριφέρονται οι Κύπριοι σε εστιατόριο με μπουφέ, για να καταλάβουμε πώς θα συμπεριφερθούν στα ιατρεία των προσωπικών γιατρών. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλες αναμονές στα ιατρεία, η επίσκεψη θα γίνεται μέσα σε 10 λεπτά (όπως προβλέπει και ο ΟΑΥ) με ό,τι αυτό συνεπάγεται από απόψεως ποιότητας, ενώ θα χαθεί η ουσιαστική σχέση με τον γιατρό.

5. Τα φάρμακα θα δίνονται δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς.
Θα δίνονται δωρεάν αντιγραφικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία.

6. Δε θα υπάρχουν λίστες αναμονής.
Όταν και εάν εφαρμοστεί η ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, τότε οι λίστες πιθανόν να σμικρυνθούν.

7. Οι εισφορές που υπολογίστηκαν θα είναι αρκετές για να καλύψουν το κόστος.
Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η εισπραξιμότητα του ΓεΣΥ, άρα και αν θα υπάρχουν ελλείμματα. Ο ΟΑΥ αναγνωρίζει ότι το κόστος της υγείας στην Κύπρο θα αυξηθεί κατά 30% μέχρι το 2021. Επομένως οι εισφορές προβλέπεται ότι σύντομα θα αυξηθούν ανάλογα.

8. Ο ΟΑΥ θα ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή.
Ιδρύσαμε Οργανισμό, ο οποίος θα διαχειρίζεται το 9% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, χωρίς να προνοήσουμε για μηχανισμούς ελέγχου.

9. Οι προσωπικοί γιατροί θα είναι γιατροί των εξής ειδικοτήτων: Γενικοί Γιατροί, Παθολόγοι και Παιδίατροι.
Ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ βασίζεται στη μοναδική ειδικότητα που δεν υπάρχει σε ικανοποιητικό αριθμό στην Κύπρο, τους Γενικούς Γιατρούς.

10. Έχουν δοθεί ελκυστικά πακέτα στους γιατρούς ώστε να έχουν κίνητρο να συμβληθούν.
Όσοι αποδεχτούν να συμβληθούν με το ΓεΣΥ, με ποια κεφάλαια θα καλύψουν το κόστος λειτουργίας των ιατρείων τους (που ενδέχεται και να αυξηθεί) ή θα ανανεώσουν τον ιατρικό εξοπλισμό τους ή θα επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες;

11. Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα αυτονομηθούν ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τον Ιδιωτικό Τομέα.
Αυτονόμηση σημαίνει ότι το δημόσιο νοσηλευτήριο θα μπορεί να εισπράττει για τις υπηρεσίες που προσφέρει όσα τουλάχιστον είναι τα έξοδά του. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να απολυθούν εργαζόμενοι. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ στην Κύπρο, γιατί ενέχει πολιτικό κόστος. Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως κυπριακή δημόσια υπηρεσία. Η κρατική επιδότηση αυτόνομου οργανισμού, όμως, υπόκειται σε κανονισμούς της Ε.Ε. και δίνεται για περιορισμένο χρόνο. Τι θα γίνουν τα δημόσια νοσοκομεία αν δε βγάζουν τα έξοδά τους;

Η ανάγκη για μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας είναι αναντίρρητη. Αλλά ας σκεφτούμε: Τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο μετά από σωστή μελέτη και με στόχο το καλό των πολλών; Μήπως πρέπει να συζητήσουμε και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτό;

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΕΟΥ
Παιδίατρος