Σημερινή

Δευτέρα, 18/02/2019
RSS

Η διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο

| Εκτύπωση | 15 Ιούλιος 2018, 18:00 | Με τον Λουκά Λαμπρίτη

Η διεθνοποίηση είναι κάτι που σήμερα επηρεάζει όλους τους τομείς και η Εκπαίδευση δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Πρόσφατη έρευνα για τη «Συνεισφορά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο», που εκπονήθηκε από την EY Κύπρου, έδειξε ότι οι διεθνείς φοιτητές αντιστοιχούσαν στο 47% του συνόλου των φοιτητών που σπούδαζαν στην Κύπρο το 2016-2017. Αν μεταφράσουμε αυτό το ποσοστό σε ετήσιο ποσοστό αύξησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αυτό ανέρχεται στο 13,5%. Να σημειωθεί ότι η έρευνα έγινε με τη συνεργασία 9 Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου.

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο είναι ένας από τους τομείς που γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη άνθιση. Πλέον οι αριθμοί υποδηλούν ξεκάθαρα τη σημαντικότητα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εάν κάποιος λάβει υπόψη και τη συνεισφορά της στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, το οποίο άγγιξε πλέον το εκπληκτικό ποσοστό του 5%. Η ίδια έρευνα δείχνει επίσης ότι υπάρχει η προοπτική το ποσοστό αυτό να ανέλθει πέραν του 7,3 μέχρι το 2023.

Οι διεθνείς φοιτητές που έρχονται κάθε χρόνο στην Κύπρο προσφέρουν ποικιλοτρόπως στην τοπική κοινωνία. Κατ' αρχήν αποφέρουν στο κράτος ένα καθόλου ευκαταφρόνητο έσοδο ετησίως. Δίδακτρα, διαμονή, διατροφή, διασκέδαση, μετακινήσεις, επισκέψεις από συγγενείς ή και φίλους, είναι κάποιες από τις ανάγκες ενός φοιτητή. Πέραν των άμεσων αλλά και των έμμεσων εσόδων που αφήνουν στο κράτος, οι διεθνείς φοιτητές μας αποτελούν και τους καλύτερους πρεσβευτές του τόπου μας στο εξωτερικό. Με την αποφοίτησή τους συνεχίζουν να στηρίζουν και να υποστηρίζουν τη χώρα, η οποία τους παρείχε ένα από τα πολυτιμότερα και για τους πιο πολλούς από τα πιο ανεκτίμητα αγαθά, την εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αγορά για διεθνείς, αγγλόφωνους φοιτητές ανέρχεται γύρω στα €50 δις, ενώ φαίνεται, βάσει στοιχείων, να παρουσιάζει τάση για αύξηση η οποία υπολογίζεται περίπου στο 5% ανά έτος. Υπάρχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία και για την Κύπρο να μπει ουσιαστικότερα στον Εκπαιδευτικό χάρτη και να ανταγωνιστεί ισάξια χώρες μεγαθήρια στον τομέα.

Η παγκοσμιοποίηση και η ελεύθερη αγορά απαιτούν εδώ και χρόνια από το εκπαιδευτικό μας σύστημα να αναβαθμίζεται και να προσαρμόζεται συνεχώς.

Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό έχει επιτευχθεί, μετά από πολλές προσπάθειες και μεγάλες επενδύσεις (σε χρήμα, σε χρόνο και άλλες πηγές) των Πανεπιστημίων. Εξάλλου η προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες είναι ο στόχος όλων των Ιδιωτικών αλλά και των Δημοσίων Πανεπιστημίων, εάν κάποιος σκεφτεί τον περιορισμένο αριθμό των ντόπιων φοιτητών. Οι τεράστιες επενδύσεις που καταβάλλονται, είτε από ιδιώτες είτε από το ίδιο το κράτος, για να είναι ένα Πανεπιστήμιο εγκεκριμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο, απαιτούν μεγάλους αριθμούς φοιτητών, οι οποίοι δεν μπορούν να επιτευχθούν με τους Κύπριους φοιτητές.

Στόχος και του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, είναι να εδραιωθεί ως ένας εκπαιδευτικός κόμβος στο σταυροδρόμι 3 ηπείρων, προσφέροντας άριστης ποιότητας εκπαίδευση σε όλη την περιοχή. Αυτό το σταυροδρόμι, το οποίο ακούμε ανέκαθεν, είναι αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτεί και ο Τομέας της Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Ως το νεότερο αλλά και το πιο σύγχρονο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, έχουμε και τη θέληση και την τεχνογνωσία για να ανεβάσουμε την Κύπρο εκεί όπου της αξίζει, ως ένας υποσχόμενος προορισμός Εκπαίδευσης.

Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων Πολιτείας, Κοινωνικών Φορέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φυσικά εμάς των ίδιων των Πανεπιστημίων, να εγκύψουμε και να συμβάλουμε στην εδραίωση της Κύπρου μας ως ενός κόμβου ανάπτυξης, έρευνας και αριστείας. Θέματα όπως η εθνική στρατηγική για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η διαδικασία έκδοσης φοιτητικής βίζας και ο εκμοντερνισμός της, η διασύνδεση των ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας, αλλά και κίνητρα, τόσο προς τα Πανεπιστήμια, όσο και απευθείας στους διεθνείς φοιτητές, πρέπει άμεσα να τεθούν επί τάπητος με στόχο να παρθούν τολμηρές αποφάσεις.

ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ
Corporate Development Manager,
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus