Σημερινή

Τρίτη, 19/06/2018
RSS

Λύση τωρά! Cozum Simdi! Solution now!

| Εκτύπωση | 20 Μάρτιος 2017, 07:59 | Σημερινή

1. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι, ξένοι τζαι ντόπιοι, που κατοικούμεν τζαι αγαπούμεν τούτον τον τόπον, δηλώνουμεν ότι δεν θέλουμεν να ενωθεί με κανέναν κράτος, ούτε να μείνει μoιρασμένος. Καλούμεν τα ελληνοκυπριακά τζαι τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την λύση να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να το κάμουν γνωστόν τζαι ξεκάθαρον προς τους ξένους τζαι προς τους Κυπραίους ούλλους, ότι τούτον εν η πεποίθηση αλλά τζαι ο στρατηγικός στόχος της πλειοψηφίας του λαού. Είναι η κυριότερη σύγκλιση για την ασφάλειαν που χρειαζούμαστε σήμερα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδον, να γνωρίζει τζαι να εμπιστεύεται η μια κοινότητα τους πραγματικούς στόχους της άλλης. Καλούμεν τες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την προσπάθειαν των ηγετών για λύσην, δείχνοντάς τους έμπρακτα το πολιτικόν υπόβαθρον, πάνω στο οποίον θα χτιστεί η ομοσπονδία.

2. Εμάς που υπογράφουμεν την δήλωσην τούτην, δεν επηρεάζεται η σκέψη μας που γόητρα παλιών πολέμων. Δρούμεν μαζίν ορθολογικά για την ειρήνην τζαι το κοινόν μας μέλλον. Καλούμεν τους ηγέτες να απελευθερωθούν που τα όποια γόητρα τζαι να επικεντρωθούν στη δουλειάν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Καλούμεν τους να σταματήσουν να σπαταλούν ενέργειαν να ρίξει ο ένας τον άλλον που το γόητρον του τζαι να χάννουν τον χρόνον ποιου εν τα φταισίματα. Ο κόσμος χρειάζεται να του δείξουν στην πράξην πώς θα λειτουργήσει αρμονικά η αυριανή μας ομοσπονδία.

3. Εμείς μελετούμεν τα γεγονότα, για να δημιουργήσουμεν άποψην για το παρελθόν τζαι να εμπνευστούμεν για ένα όμορφο τζαι ειρηνικόν μέλλον. Οι ηγέτες να καλέσουν τους θεσμούς παιδείας των θκυο κοινοτήτων να δηλώσουν ότι εν' προσηλωμένοι σε μιαν εκπαίδευσην που σέβεται την ιστορίαν σαν επιστήμην τζαι όι σαν πολιτικόν εργαλείον, τζαι που σέβεται τους μαθητές σαν ανθρώπους ελεύθερους, να έχουν δικήν τους κρίσην για τα γενονότα.

4. Καλούμεν τα κόμματα που λαλούν ότι θέλουν λύσην να δηλώσουν ότι απέχουν που οποιανδήποτε προεκλογικήν δραστηριότηταν μέχρι τζαι 4 μήνες πριν τες εκλογές για να δώσουν χώρον τζαι χρόνον στους ηγέτες να καταλήξει η τρέχουσα προσπάθειά τους, ή να προχωρήσει σε σημείον μη επιστροφής, έτσι που να τη συνεχίσει όποιος τζαι να εκλεγεί αν δεν προλάβουν. Καλούμεν τους ηγέτες να προσηλωθούν πάνω στα σημαντικά προβλήματα, για να έχουμεν σύντομα τες τελικές συγκλίσεις που θα ορίσουν την λύσην. Επιθυμούμεν οι επόμενες εκλογές να είναι ομοσπονδιακές τζαι να ψηφίσουμεν ούλλοι οι Κυπραίοι τους άρχοντες ποννά εφαρμόσουν την λύσην τζαι θα θεμελιώσουν την ομοσπονδιακήν ειρήνην στον τόπον.

5. Προσκαλούμεν τα κόμματα, τες οργανώσεις, τους ενεργούς πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης του λαού. Όπως φτάνουμεν στα δύσκολα με το θέμαν της ασφάλειας, να οργανωθούν δικοινοτικές συγκεντρώσεις όπου Τ/κ πολιτικοί της λύσης να εκθέσουν στο ελληνοκυπριακόν ακροατήριον την αντίληψην τζαι τους φόβους των Τ/κ για την ασφάλειαν τζαι Ε/κ πολιτικοί της λύσης να εξηγήσουν σε τουρκοκυπριακά ακροατήρια την αντίληψην τζαι τους φόβους των Ε/κ. Καλούμεν πρωτοποριακές οργανώσεις της κοινωνίας, πολιτιστικές οργανώσεις, συνδέσμους καλλιτεχνών, επαγγελματιών, να τολμήσουν να κάμουν το βήμαν για την πιο ειρηνικήν ένωσην, δημιουργώντας δικοινοτικές ομοσπονδίες, διώντας στες οργανώσεις τζαινούρκαν δυναμικήν απευθυνόμενοι σε ούλλους τους Κυπραίους.

6. Η σημερινή κρίση δείχνει ότι τα αδιέξοδά μας στην Κύπρον δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε με επιβολήν της άποψης μιας αριθμητικής πλειοψηφίας που μιαν κοινότηταν πα’ στην άλλην, ούτε με το βέτο μιας μειοψηφίας που μπλοκκάρει, ούτε με την προσφυγήν στη βίαν από τρίτα κράτη που διαθέτουν στρατιωτικήν ισχύν, ούτε με τον αποκλεισμόν ή με αποχώρησην της μιας κοινότητας που τες πολιτικές αποφάσεις. Καλούμεν τους ηγέτες να γινούν πιο σοφοί τζαι πολιτικά πιο δυνατοί που τα διδάγματα της κρίσης.

Πρωτοβουλία Κυπρίων Μπλόγκερ, για να έβρουν την πολιτικήν βούλησην μιας τελευταίας σύγκλισης για την ασφάλειαν τζ?αι την διακυβέρνησην αποκλείοντας ότι φοβίζει τους αθρώπους που θα ψηφίσουν την μέλλουσαν συμφωνίαν.

Απαιτούμεν λύσην τωρά! Κύπριοι μπλόγκερ - Dayan?sma
nendema@yahoo.com