Σημερινή

Τρίτη, 23/04/2019
RSS

«Αγών ΕΟΚΑ και Ανταρτοπόλεμος»

| Εκτύπωση | 22 Μάιος 2014, 07:00 | Σημερινή

Η σπάνια στο είδος της αυτή πολιτικοστρατιωτική μελέτη είναι βασισμένη στις εμπειρίες του Γρίβα-Διγενή, όταν ηγείτο του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ

Ορθή και επιβεβλημένη η απόφαση του Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή, να επανεκδώσει την πολιτικοστρατιωτική, όπως την χαρακτηρίζει ο αείμνηστος Αρχηγός της ΕΟΚΑ, μελέτη του, με τίτλο «Αγών ΕΟΚΑ και Ανταρτοπόλεμος». Η σπάνια στο είδος της αυτή πολιτικοστρατιωτική μελέτη είναι βασισμένη στις εμπειρίες του Γρίβα-Διγενή, όταν ηγείτο του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ. Ενός Αγώνα που, με τη λάμψη του, είχε καταυγάσει και καταυγάζει ακόμα, 59 χρόνια μετά, το στερέωμα της παγκόσμιας Ιστορίας. Αναφέρει στον πρόλογό του ο δοξασμένος στρατηγός: «Η πολιτικοστρατιωτική αυτή μελέτη, εγράφη επί τη βάσει τής μέχρι το τέλος του Απελευθερωτικού Αγώνα προσωπικής στρατιωτικής μου πείρας και καθιστά σαφές ότι αυτή δεν εξετάζει όλας τας μορφάς ανταρτοπολέμου, ούτε όλα τα συναφή προς τούτον ζητήματα, τινά των οποίων ουδόλως θίγει, διότι δύναταί τις να ανεύρη και μελετήση ταύτα εις σχετικά στρατιωτικά εγχειρίδια και αλλαχού».

Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ διευκρινίζει ότι σε λίγες σελίδες φρόντισε να εκθέσει, για χάρη των στρατιωτικών κυρίως, αφενός μεν τον τρόπο με τον οποίο έλυσε τα διάφορα προβλήματα, τα οποία του παρουσιάστηκαν στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ, τον οποίο διηύθυνε επί 4 1/2 χρόνια, αφετέρου δε τα στρατηγικά και τακτικά συμπεράσματά του, επί του ανταρτοπολέμου γενικώς... Επίσης, ο Γρίβας-Διγενής τονίζει ότι γενικότερος σκοπός του ήταν να εφελκύσει την προσοχή επί του ανταρτοπολέμου, τόσο ως μορφής αγώνα, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική σύρραξη, όσο και πάνω στις μεθόδους, τις οποίες αυτός χρησιμοποίησε. Διότι, παρατηρεί, «τα διάφορα γεγονότα, τα οποία σήμερα εξελίσσονται στην Ασία, και αύριο, πιθανώς, σε άλλες περιοχές με διάφορες μορφές ανορθόδοξου πολέμου, πρέπει να είναι μια προειδοποίηση, τι είναι δυνατό να συμβεί και σήμερα ακόμη, αν εξακολουθήσουν, αλλά και τι μας επιφυλάσει το μέλλον…».

Αναφερόμενος ειδικά στον τρόπο που διεξήγε τον νικηφόρο Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Διγενής γράφει: «Η θεωρία της αριθμητικής υπεροχής δεν έχει καμμίαν αξίαν εις τον ανταρτοπόλεμον, εφ’ όσον οι διεξάγοντες τούτον χρησιμοποιούν τας μεθόδους του ανταρτοπολέμου. Η ισχύς εν προκειμένω, δεν έγκειται εις τον αριθμόν, αλλά εις την υιοθέτησιν της καταλλήλου στρατηγικής και τακτικής. Την ορθότητα της θεωρίας αυτής δύναται να εκτιμήση τις, όταν αναλογισθή τον αγώνα της ΕΟΚΑ, καθ’ όν μία δραξ αγωνιστών, μη διαθέτουσα ποτέ οπλισμόν πλήν των εκατόν αυτομάτων όπλων και περί τα 500-600 κυνηγετικά όπλα και ποσότητα υλικού δολιοφθορών, κατόρθωσε να αντιμετωπίση νικηφόρως, εντός μιας μικράς νήσου, επί 4 1/2 έτη, έναν άριστα ωργανωμένον στρατόν 40.000, όπισθεν του οποίου ίστατο μία κραταιά αυτοκρατορία...».

Η επανέκδοση του βιβλίου δίνει την ευκαιρία στους νέους μας να το μελετήσουν και να ξαναζήσουν μέσα από τις σελίδες του, το μεγαλείο του επικού εκείνου αγώνα του λαού μας και να εκτιμήσουν τη δεξιοτεχνία με την οποία ο μεγάλος αρχηγός της ΕΟΚΑ τον διεξήγε. Επίσης, οι αξιωματικοί και άντρες της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας μπορούν να εφοδιαστούν αυτήν τη μελέτη, που διδάσκεται σε ξένες στρατιωτικές σχολές, όχι όμως και στις ελληνικές. Πολλά μπορούν να διδαχθούν διαβάζοντας το βιβλίο του Στρατηγού Γρίβα-Διγενή όχι μόνον αξιωματικοί του Στρατού και τις Αστυνομίας, αλλά και απλοί πολίτες της ημικατεχόμενης Κύπρου. Η στρατιωτικοπολεμική μελέτη «Αγών της ΕΟΚΑ και Ανταρτοπόλεμος», του Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα-Διγενή, πωλείται σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Κύπρου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ