Απόψεις Λάζαρος Μαύρος Grans-Montana, «null and void» και… πιστοποιητικό παρθενίας

Grans-Montana, «null and void» και… πιστοποιητικό παρθενίας

Ο Λάζαρος Μαύρος είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Σημερινή και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Ράδιο ΠρώτοΣ Τ Ο Ν  ΚΑΤΗΦΟΡΟ των αλλεπάλληλων καταστροφικών υποχωρήσεων της ελληνικής κυπριακής πλευράς απέναντι στις απαιτήσεις των Τούρκων Κατακτητών, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των λεγόμενων διακοινοτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, από το 1977 στη Βιέννη μέχρι και το 2017 στο Grans-Montana, είναι μια μέθοδος, κλασική πλέον, για τον τρόπο με τον οποίο:

1. Η Τουρκία - Κατακτητής επιτυγχάνει να εισπράττει και ν’ αποταμιεύει επιπρόσθετα «δώρα» ελληνικών υποχωρήσεων υποταγής στις δικές της απαιτήσεις, ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο της «λύσης» του Κυπριακού.

2. Ο ΟΗΕ κι η Διεθνής Κοινότητα καταγράφουν για κάθε επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων τις «παραμέτρους» και το «κεκτημένο» των «συγκλίσεων» που έχουν επιτευχθεί, κάθε φορά πλησιέστερα στις τουρκικές απαιτήσεις.

3. Οι Έλληνες Κύπριοι ηγέτες αυτό-κοροϊδεύονται αφ’ ενός κι εξαπατούν αφ’ ετέρου τον λαό προς άγραν ψήφων.

Ι Δ Ο Υ  Η ΜΕΘΟΔΟΣ: Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου ε.έ. ο «Φιλελεύθερος» δημοσίευσε τα νέα κι επιπρόσθετα «δώρα Αναστασιάδη προς τους Τούρκους» στην Πενταμερή του Grans-Montana, αποκαλύπτοντας τα έγγραφα και των «Ελληνοκυπριακών Προτάσεων της 5ης Ιουλίου 2017 - Παράρτημα 3». Όπου περιέχονται και τα εξής, επί λέξει:

«Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στη βάση της αρχής ότι τίποτε δεν συμφωνείται μέχρι να συμφωνηθούν όλα, και παραμένοντας πάντα υπό την αίρεση της αποδοχής των προνοιών που καταγράφονται πιο κάτω, οι παρούσες προτάσεις θα πρέπει να θεωρούνται άκυρες (null and void) εάν οι προτάσεις της ε/κ πλευράς δεν γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία σ’ αυτές τις προτάσεις στο πλαίσια αυτής της συνάντησης, το παρόν έγγραφο και οι συμβιβαστικές προτάσεις που περιλαμβάνονται, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί».

Α Ν Α Μ Ε Σ Α  στα «δώρα Αναστασιάδη» είναι και η αποδοχή - υποταγή στην τουρκική απαίτηση για τουρκική εκ περιτροπής προεδρία…

Η  ΑΥΤΟ-ΚΟΡΟΪΔΙΑ αυταπάτη του Αναστασιάδη (συν της λοιπής ε/κ ηγεσίας) και η συνακόλουθη εξαπάτηση του λαού, είναι ότι τα προσφερθέντα προς τους Κατακτητές «δώρα», «πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί».

- ΑΛΛΑ, η 40ετής διαδικασία των «διακοινοτικών» συνομιλιών απέδειξε ακριβώς το αντίθετο: Εισέπραξαν τα «δώρα» οι Τούρκοι, τους τα «κκοτσιάνιασε» με… πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ο Γ.Γρ. του ΟΗΕ και στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, Τουρκία και ΟΗΕ αναμένουν και τα υπολειπόμενα «δώρα»…

Μ Ι Α  ΧΡΗΣΙΜΗ υπενθύμιση: Στην έναρξη το 1977 των «διακοινοτικών» συνομιλιών, η ε/κ πλευρά υποχωρώντας στην απαίτηση των Κατακτητών για «λύση» Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, υπέβαλε γραπτές προτάσεις με χάρτη για Διπεριφερειακή Δικοινοτική Ομοσπονδία, προτάσσοντας γραπτώς μάλιστα τον όρο ότι εκείνες οι προτάσεις δεν θα ίσχυαν εκτός και αν εκπληρώνονταν οι εκ των ων ουκ άνευ συγκεκριμένες προϋποθέσεις (α) της αποχώρησης όλων των τουρκικών στρατευμάτων, (β) της απαγόρευσης κάθε ξένης επέμβασης στην Κύπρο, (γ) της επιστροφής όλων των εκτοπισθέντων - προσφύγων στα σπίτια τους υπό συνθήκες ασφάλειας, (δ) της πλήρους εφαρμογής των ελευθεριών διακίνησης, εγκατάστασης και νομής περιουσίας καθ’ άπασαν την νήσον και κατά πάντα χρόνο. Επρόκειτο για ό,τι αργότερα έλαβε τον… τίτλο «Διζωνική με σωστό περιεχόμενο»!!!

Κ Α Ι  ΒΕΒΑΙΩΣ έκτοτε, όχι μόνο οι διαδοχικοί Γ. Γρ. του ΟΗΕ στα σχέδια τους για «λύση» - Κουεγιάρ, Γκάλι, Ανάν - αλλ’ ακόμη και οι ε/κ ηγεσίες με τα κόμματά τους, λησμόνησαν τις «εκ των ων ουκ άνευ» προϋποθέσεις!!!

- Οι προϋποθέσεις ξεχάστηκαν.
- Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία όμως, παρέμεινε.
- Λαμβάνουσα μάλιστα, σε κάθε επόμενη φάση των «διακοινοτικών» συνομιλιών, όλο και πιο συγκεκριμένο, επιπρόσθετα λεπτομερέστερο και… πλουσιότερο, τουρκικό περιεχόμενο:
- Το Σχέδιο Ανάν 2002 - 2004, το Κοινό Ανακοινωθέν Χριστόφια - Ταλάτ 23 Μαΐου 2008, η Κοινή Διακήρυξη Αναστασιάδη - Έρογλου 11 Φεβρουαρίου 2014, οι συνομιλίες Αναστασιάδη - Ακιντζί 2015-2017 και οι Πενταμερείς (των «Τριών Εγγυητριών και των Δύο Κοινοτήτων» στη Γενεύη τον Ιανουάριο 2017 και στο Grans-Montana 28 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2017.
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ τουρκικότατο. Το οποίο συνοψίζεται σε μία «λύση» παράδοσης της κρατικής υπόστασης της Κύπρου (ολόκληρης της Κύπρου) στην Ισότιμη Τουρκική

Συγκυριαρχία: Να παραδώσουν οι Έλληνες Κύπριοι το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας στους Τούρκους: Μέσω των Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία…

Ε Τ Σ Ι : Εκείνο που σκαρφίστηκε και στο Grans-Montana ο κ. Αναστασιάδης, ότι δηλαδή «οι παρούσες προτάσεις θα πρέπει να θεωρούνται άκυρες (null and void) εάν οι προτάσεις της ε/κ πλευράς δεν γίνουν αποδεκτές», μοιάζει περίπου μ’ εκείνο το ανέκδοτο που έλεγε ότι: Η χρονίως εξ επαγγέλματος εκδιδόμενη επί χρήμασι σε οίκους ανοχής ζητούσε και λάμβανε απ’ τους πελάτες της, πιστοποιητικά παρθενίας...

ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣ                                        


Top