Απόψεις Λάζαρος Μαύρος Ο Ιούδας δεν ήταν ο μόνος

Ο Ιούδας δεν ήταν ο μόνος

Ο Λάζαρος Μαύρος είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Σημερινή και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Ράδιο ΠρώτοΕκτός απ’ τα φανερά τριάκοντα αργύρια της προδοσίας, που έλαβε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης για να παραδώσει διά φιλήματος τον Ιησού «εις το σταυρώσαι αυτόν», υπήρξαν κι άλλα μυστικά κονδύλια. Διοχετεύτηκαν αφειδώς και καταλλήλως την κρίσιμη στιγμή στους χρησιμότερους για την ολοκλήρωση του Εγκλήματος. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η περίπτωση. Διότι αφορούσε, από τότε, τους Μηχανισμούς Μαζικής Εξαπάτησης του λαού. Και τους δράστες της εξαπάτησης. Τους αργυρώνητους. Τους επί χρήμασι Επικοινωνιολόγους της εποχής της Σταύρωσης…

Φθονουργοί φονουργοί και αλάστορες, Γραμματείς και Φαρισαίοι Αρχιερείς του εσμού των θεοκτόνων, αφού διέπραξαν, με εμπτυσμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρική θανάτωση το Έγκλημα, μαζεύτηκαν μετά για να σχεδιάσουν, να πληρώσουν και να υλοποιήσουν την εξαπάτηση. Χρησιμοποίησαν και πάλι τ’ αργύρια για να ελέγξουν τις πηγές και να λαδώσουν τους πομπούς διάδοσης πληροφοριών της εποχής εκείνης. Πληρωμένους της τότε Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Για να αποκρύψουν την αλήθεια. Να τη συκοφαντήσουν. Και για να τη διαστρεβλώσουν. Για να παραπληροφορήσουν τους λαούς. Να παραπλανήσουν τους ανθρώπους. Για να επιβάλουν το ψέμα. Ακόμα και σε βάρος του μέγιστου γεγονότος της Αναστάσεως.

Κάποιοι όμως διέρρευσαν τα πεπραγμένα τους. Τα έμαθε, με λεπτομέρειες, τα διαπραχθέντα, ο Ευαγγελιστής ο Ματθαίος. Και τα έγραψε με το νι και με το σίγμα. Πρώην τελώνης, ο ίδιος, από τη Γαλιλαία στην Καπερναούμ προτού ακολουθήσει ως μαθητής τον Ιησού, γιος του Αλφαίου ο Ματθαίος, είχε προφανώς τις κατάλληλες επαφές και αξιόπιστες πηγές, απ’ τις οποίες πληροφορήθηκε τα καθέκαστα. Τα κατέγραψε στο κεφάλαιο κη 11-15 του Ευαγγελίου του:

«Ιδού τινες της κουστωδίας [την οποία ο Πιλάτος είχε ορίσει ως στρατιωτική φρουρά του σφραγισμένου με τον λίθο τάφου], ελθόντες εις την πόλιν, απήγγειλαν τοις αρχιερεύσιν άπαντα τα γενόμενα [της Αναστάσεως]. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων, συμβούλιόν τε λαβόντες, αργύρια ικανά έδωκαν τοις στρατιώταις, λέγοντες, είπατε ότι οι μαθηταί αυτού, νυκτός ελθόντες, έκλεψαν αυτόν, ημών κοιμωμένων… Οι δε, λαβόντες τα αργύρια, εποίησαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά Ιουδαίοις μέχρι της σήμερον» (Ματθαίου κη΄11-15).

Τριακόντα, λοιπόν, αργύρια στον Ιούδα για την εναρκτήρια Προδοσία. Και άλλα, άγνωστου αριθμού αργύρια, στους Κουστωδούς, άρτι διδαχθέντας και διαταχθέντας Επικοινωνιολόγους της Πληρωμένης… Διαφήμισης. Από τότε και έκτοτε και πάντοτε, το ίδιο κόλπο, η ίδια ή παραπλήσια μέθοδος!

ΕΡΩΤΗΣΗ
Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα Κομματοκρατία αμετανόητη κατέρχεται στις ευρωεκλογές για να επιδαψιλεύσει εν Εσπερία σταδιοδρομίες στους επίλεκτούς της και τι, άραγε, θα κάνει ο πληρώσας και πληρώνων τας αμαρτίας της, ψήφους όμως διαθέτων, ψηφοφόρος λαός; Πάλιν, μήπως, «πάντοτ’ ευκολοπίστευτος και πάντα προδομένος»;


Top